Zoek in het NTvT archief

Er zijn 30 zoekresultaten gevonden.

 • Gelokaliseerde (juveniele) spongiotische hyperplasie van de gingiva: een minder bekende aandoening

  K. Delli, J.J. Doff, A. Vissink, F.K.L. Spijkervet

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Casuïstiek

 • Een 49-jarige vrouw presenteerde zich met een oppervlakkige, ulcererende aandoening van ongeveer 7 x 3 mm op de marginale rand van de labiale gingiva ter hoogte van gebitselement 11. De aandoening was tweemaal gerecidiveerd na beperkte chirurgische verwijdering. Naar aanleiding van een nieuw, ruim excisiebiopt werd door de patholoog aanvullend onderzoek verricht, waarbij de diagnose gelokaliseerde (juveniele) spongiotische hyperplasie van de gingiva werd gesteld. De pathogenese van deze aandoening is nog onduidelijk. Een karakteristiek kenmerk is het gelokaliseerd en solitair voorkomen van de aandoening. Gelokaliseerde (juveniele) spongiotische hyperplasie van de gingiva wordt vooral gezien op de marginale labiale gingiva van de bovenkaak. De aandoening kan spontaan in regressie gaan, maar gewoonlijk is chirurgische excisie geïndiceerd vanwege het cosmetisch storend aspect dan wel een lokaal mondhygiëneprobleem. De kans op recidief is groot, vooral als de aandoening niet radicaal is verwijderd.

 • Marleen IJzerman-Schuurhuis promoveerde op 7 december 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Evidence of dental screening for oral foci of infection in oncology patients’. Promotoren waren prof. dr. F.K.L. Spijkervet en prof. dr. A. Vissink. Dit promotieonderzoek wo...

 • Medicamenten en mondzorg 3. Vergoeding en bevoegdheid tot voorschrijven

  A. Vissink, C. de Baat, F.K.L. Spijkervet, W.G. Brands

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en de Wetenschappelijke Adviesraad van dit instituut beslist de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of een medicament wel of niet wordt opgenomen in het basispakket van de verplichte zorgverzekering. Bij deze beoordeling ligt de nadruk op de therapeutische waarde ten opzicht van de in Nederland geldende standaardbehandeling, de budgetimpact en de kosteneffectiviteit. Bij aandoeningen die niet of onvoldoende reageren op een standaardbehandeling loopt men echter tegen de grenzen van dit systeem aan en wordt een noodzakelijke behandeling in voorkomende gevallen niet vergoed. Met betrekking tot het voorschrijven van medicatie hebben tandartsen receptuurbevoegdheid zolang zij in het BIG-register staan ingeschreven; daarentegen hebben mondhygiënisten geen receptuurbevoegdheid en moeten zich beperken tot het hooguit adviseren van vrij verkrijgbare medicamenten. Bij het voorschrijven moeten tandartsen zich uiteraard beperken tot die medicamenten waarvan zij de werking overzien en waarmee zij voldoende ervaring hebben opgebouwd. Mocht een tandarts vinden dat het medicament dat hij wil voorschrijven zijn kennis te boven gaat, dan kan het beste met een mond-, kaak- en aangezichtschirurg, huisarts of medisch specialist worden overlegd of dit medicament kan worden voorgeschreven en zo ja, door wie.

 • Na een kort ziekbed is op 6 juni 2015 professor Geert Boering overleden. Boering groeide op in Norg als zoon van de dorpssmid. Zijn vader had nog de klassieke manier van opleiden gevolgd: leerling, gezel, meester. Zijn moeder werkte bij een rijke familie in Norg. De levenslessen van zijn moeder en d...

 • Sjögren-patiënten hebben baat bij biologische medicijnen

  Uit het promotieonderzoek van Petra Meiners blijkt dat patiënten met het syndroom van Sjögren baat hebben bij het gebruik van zogenoemde biologische geneesmiddelen (‘biologicals’). Het betroffen rituximab en abatacept. Meiners gebruikte in haar onderzoek nieuwe meetmethoden waarmee voor het ee...

 • Media - februari 2014

  7 februari 2014

  NTvT februari 2014 Media

 • Academisch proefschrift besproken door L.B. Peters, Groningen. Evaluatie van wortelkanaalbehandelingen Synopsis: Dit proefschrift geeft een mooi overzicht van de meerwaarde van de cone beam-computertomografie in de endodontologie. Er is een duidelijke onderzoekslijn en de conclusies zijn klinisch re...

 • Onder de loep! Petra M. Meiners

  Petra M. Meiners

  21 november 2013

  NTvT Nieuws

 • Petra M. Meiners is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht sinds 2008 onderzoek bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. A. Vissink, prof. dr. H. Bootsma, prof. dr. F.K.L. Spijkervet en prof. dr. F.G.M. Kroese. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Onder de loep! Rodney Pollard

  R. Pollard

  6 september 2013

  NTvT Nieuws

 • Rodney Pollard is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet sinds januari 2008 onderzoek bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Promotoren van zijn onderzoek zijn prof.dr. A. Vissink, prof.dr. F.G.M. Kroese, prof.dr. F.K.L. Spijkervet en prof.dr. H. Bootsma. Het onderzoek werd verricht naast de opleiding tot tandarts. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Oral medicine 5. Voedingsadviezen bij en psychosociale aspecten van smaak- en reukstoornissen

  A. Vissink, H. Jager-Wittenaar, A. Visser, F.K.L. Spijkervet, R. van Weissenbruch, A. van Nieuw Amerongen

  5 april 2013

  NTvT april 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Smaak- en reukstoornissen kunnen een belangrijke invloed hebben op de voedselinname.

 • Oral medicine 4. Klinische aspecten, gevolgen en behandeling van smaak- en reukstoornissen

  A. Vissink, H. Jager-Wittenaar, A. Visser, F.K.L. Spijkervet, R. van Weissenbruch, A.van Nieuw Amerongen

  8 maart 2013

  NTvT maart 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Bij patiënten met een smaakstoornis kunnen bepaalde voedingsmiddelen te zoet, te zout, te zuur, te bitter of juist heel erg vies smaken (dysgeusie).

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria