×

Anne Bonn ontvangt Debuutprijs 2015

8 juni 2015 Geen reacties

Op 5 juni 2015, tijdens de NTvT-Auteursdag, nam Anne C.E.H.M. Bonn de Debuutprijs van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in ontvangst. De prijs werd overhandigd door de directeur van de NTvT BV, prof. dr. P.F. van der Stelt, en bestond uit een oorkonde, een judicium en een cheque van €1.500,00. Tevens werd aan de afdeling Mondgezondheidswetenschappen, sectie Orale Kinesiologie, van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), van waaruit Bonn het artikel schreef, aan dr. M.K.A. van Selms een cheque van eveneens €1.500,00 uitgereikt. Van Selms was coauteur van het winnende artikel, getiteld ‘Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 28-33). De andere coauteurs waren F. te Poel, C.M. Visscher, F. Lobbezoo en M. Naeije.

V.l.n.r. Maurits van Selms, Paul van der Stelt, Anne Bonn en Frank Lobbezoo met de uitgereikte cheques en oorkonde van de Debuutprijs 2015 (foto: Kees Wollenstein)

De Debuutprijs wordt om de 2 jaar toegekend aan een auteur die voor het eerst publiceert in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Dit keer ging het om de jaargangen van 2013 en 2014. Na een selectie volgens de opgestelde criteria verkozen commissieleden dr. Erwin Berkhout (voorzitter), prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans en prof. dr. Yijin Ren unaniem het artikel van Bonn tot het winnende artikel.

Het commentaar van de jury luidde: “Het onderscheid tussen pijn van temporomandibulaire oorsprong en andere orofaciale pijnen is complex. Dit artikel geeft een nieuwe mogelijkheid, op basis van een vernieuwende digitale ‘Diagnostische Vragenlijst’, om de pijndiagnostiek te verfijnen. De jury vindt het artikel een uitstekend voorbeeld van een methodologisch goed opgezet en beschreven onderzoek met voor de lezer van het NTvT begrijpelijke en direct in de patiëntenzorg toepasbare resultaten. Daarnaast geeft het in de discussie ook zeer goed de beperkingen, maar ook de mogelijkheden van retrospectief klinisch onderzoek weer, alsmede de waarde van het goed vastleggen van gegevens. Het artikel is uitzonderlijk goed geschreven, waarbij de zeer toegankelijke manier waarop de ingewikkelde statistiek begrijpelijk wordt gemaakt in het bijzonder opvalt. Dit maakt het artikel volgens de jury een voorbeeld van hoe onderzoek voor de klinische praktijk toegankelijk wordt.

Anne Bonn is als zij-instromer in 2013 de studie Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen begonnen. Daarvoor behaalde zij in 2013 haar bachelor in de Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2011 tot en met 2013 heeft zij als tandartsassistent gewerkt in een algemene tandartspraktijk en in verschillende penitentiaire inrichtingen.

Directeur van de NTvT BV licht toewijzing Debuutprijs 2015 aan Anne Bonn toe (foto: Kees Wollenstein).

Anne Bonn neemt oorkonde van Debuutprijs 2015 in ontvangst van Paul van der Stelt (foto: Kees Wollenstein).