× EINDEJAARSACTIE

Betere inschatting mondgezondheidsrisico’s van kwetsbare ouderen

Promotie S. Krausch-Hofmann

7 december 2020 Geen reacties

De zorg en gezondheidsrisico’s van kwetsbare mensen worden internationaal beoordeeld met behulp van het interRAI (Resident Assesment Instrument) instrument. Om te identificeren welke personen hulp nodig hebben bij de dagelijkse gebitsverzorging of wie doorverwezen moeten worden naar een tandarts wordt gebruikgemaakt van het mondgezondheidsonderdeel van het interRAI (oral health-related interRAI = ohr-interRAI). Uit onderzoek van promovenda Stefanie Krausch-Hofmann van de KU Leuven blijkt dat dit meetinstrument zijn doel voorbij schiet. Na het inventariseren van de redenen voor het falen van het ohr-interRAI onderdeel, heeft Krausch-Hofmann een verbeterd mondgezondheidsonderdeel van het interRAI ontwikkeld met bijbehorende videotraining.

Experts op het gebied van mondgezondheid vonden de ohr-interRAI sectie onvolledig om de zorgbehoefte in de mond adequaat in te schatten, de individuele items onvoldoende relevant en niet duidelijk genoeg om effectief ingevuld te kunnen worden door zorgverleners zonder tandheelkundige achtergrond. Focusgesprekken met zorgverleners bevestigden dat en daarnaast bleken de zorgverleners niet voldoende getraind en onvoldoende bewust van het belang om de mondgezondheid adequaat te beoordelen.

De geoptimaliseerde ohr-interRAI sectie bestaat uit 9 items over de zelf-gerapporteerde klachten van een patiënt. Daarnaast is inspectie van de mond ook verplicht. De foto’s werden geselecteerd door een groep experts en tandartsen. Daarnaast is er een videotraining ontwikkeld die de relevantie van de mondgezondheid benadrukt en instructies geeft voor het beoordelen van de mondgezondheid met de geoptimaliseerde ohr-interRAI sectie.Krausch-Hofmann ontwikkelde daarnaast praktijkrichtlijnen voor de dagelijkse mondzorg van zorgafhankelijke ouderen. De richtlijnen zijn te vinden in het proefschrift en geven een praktisch zorgadvies in het geval dat onvoldoende mondhygiëne werd vastgesteld met de geoptimaliseerde ohr-interRAI sectie.

Op 4 december 2020 promoveerde Stefanie Krausch-Hofmann aan de KU Leuven op haar proefschrift ‘Validation and optimization of the oral health-related section of the InterRAI Suite of Assessment Instruments ’. Promotor was prof. dr. J. Duyck en copromotoren waren prof. dr. D. Declerck, prof. dr. A. Declercq en prof. dr. J. De Lepeleire.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties