× ABONNEREN

Corona-lockdown had effect op dagelijkse mondverzorging van jonge kinderen door hun ouders

20 augustus 2020 Geen reacties

Gedurende de lockdownperiode in de coronacrisis werd bij Nederlandse kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar het tandenpoetsen ’s ochtends vaker overgeslagen en mochten de kinderen vaker snoepen en vaker zoete drankjes drinken. Dit blijkt uit de elektronische voorpublicatie van drs. Ashley Verlinden en coauteurs van het UMC Groningen en TNO, die  nu online staat op de website van het Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde (NTVT).

De onderzoekers benaderden via e-mail 639 deelnemers aan het GigaGaaf!-onderzoek dat sinds 2014 loopt. Deze ouders werd gevraagd een korte digitale vragenlijst in te vullen over hun gedrag met betrekking tot mondgezondheid en structuur tijdens de corona-lockdown in vergelijking met de periode voor de coronapandemie. In totaal vulden 120 ouders de vragenlijst met 9 stellingen in, alsmede beantwoordden zij vragen over hun gezinssamenstelling, of hun werksituatie was veranderd gedurende de lockdown en welk opleidingsniveau zij hadden genoten. Met die laatste vraag wilden de onderzoekers achterhalen of eventuele effecten van de corona-lockdown  op mondgezondheidsgedrag verschilden naar opleidingsniveau van de ouders.

Wat betreft het vaker snoepen en vaker drinken van zoete drankjes bleek er geen verschil in opleidingsniveau te zijn: 43% van de laag- en 45% van de hoogopgeleide ouders gaven aan dat dit het geval was geweest tijdens de corona-lockdown. Wel werd er een verschil in het overslaan van het tandenpoetsen waargenomen. Laagopgeleide ouders bleken het poetsen ’s avonds vaker over te hebben geslagen en hoogopgeleide ouders juist ’s ochtends.

Omdat jonge kinderen voor hun dagelijkse mondverzorging afhankelijk zijn van hun ouders, is het voor mondzorgverleners aan te raden extra alert te zijn op de mondverzorging van kinderen wanneer een mogelijke nieuwe lockdown zich aandient.

(Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd, 20 augustus 2020)

Thesaurus woorden bij dit item: Infectie Infectiepreventie

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje