× ABONNEREN

De zelfstandig borende mondhygiënist...

22 februari 2018 R.E. Ullersma, L. Vermeulen Geen reacties

Eens in de zoveel tijd duikt de discussie van de zelfstandig borende mondhygiënist weer op. Zo ook nu weer. Maar deze keer is het de minister menens. In 2020 mogen mondhygiënisten zonder toezicht van een tandarts hun boor in een caviteit zetten. En daar houdt het niet mee op, want daarnaast mogen ze ook zelfstandig röntgenopnamen maken en patiënten verdoven.

Al tijden proberen tandartsen uit te leggen dat dit een zeer onverstandige keuze is. Mondhygiënisten zijn namelijk niet opgeleid om bij nood een endodontische behandeling te starten en ze mogen geen grotere restauraties vervaardigen. En dat terwijl door de invoering van fluoride de mate van ‘hidden caries’ enorm is toegenomen en cariës dus lang niet zo voorspelbaar meer is. Daarnaast vraag ik me ten zeerste af in hoeverre mondhygiënisten een röntgenopname kunnen beoordelen. Het beoordelen van cariës en parodontaal botvlies zal geen probleem zijn, maar hoe gaan mondhygiënisten om met apicale problematiek en overige afwijkende structuren? Kijken zij naar het grotere geheel? Denken zij na over het totale behandelplan? Tandartsen zijn het unaniem eens dat dat niet het geval is.

De overheid lijkt daarentegen een ander mening toegedaan. Zij constateert dat er te weinig tandartsen zijn en in plaats van meer te investeren in het opleiden van tandartsen, moeten de mondhygiënisten het werk nu overnemen. Schijnbaar is de kwaliteit van zorg voor de overheid dus van minder belang.

Wat mij overigens verbaast, is dat er schijnbaar zoveel mondhygiënisten in Nederland zijn dat die het tekort aan tandartsen kunnen oplossen. Ik zie namelijk agenda’s van mondhygiënisten die uitpuilen en op vacaturepagina’s die ik volg, zie ik de een na de andere vacature voor een mondhygiënist. Deze lijn doortrekkend kan het dus zo zijn dat straks alle cariës door mondhygiënisten wordt behandeld, maar dat parodontaal aangedaan Nederland zich moet wenden tot de preventie-assistenten. Die hebben namelijk een opleiding gedaan van enkele weken; zou weleens volgens de overheid van voldoende kwaliteit kunnen zijn om taken van mondhygiënisten over te nemen.

Echter: tandartsen laten niet meer over zich heen lopen. De ANT heeft al haar leden opgeroepen te stoppen met het opleiden van mondhygiënisten wat betreft boren onder toezicht als een teken van protest. En ik ben het daarmee eens! Ik zou zeggen: stoppen met het kapot maken van alle mooie gebitten die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Iedere beroepsgroep heeft zijn kwaliteit binnen de mondzorg en het boren is de kwaliteit van de tandarts!

Lisa Vermeulen, tandarts