× ABONNEREN

Digitaal in de tandartspraktijk

29 november 2016 M.C.L.van Beers, S.L. Liem Geen reacties

Op 18 november 2016 vond in de Amsterdamse RAI een door Bureau Kalker uitstekend georganiseerde congresdag over het item ‘Digitaal in de tandartspraktijk’ plaats. In 8 voordrachten werd de state-of-the-art van inzichten en ervaringen voorzien.

Daniël Wismeijer begon met een historisch overzicht. Dat ging van de vervanging van de patiëntenkaart door een computergestuurd administratiesysteem, via de analoge röntgenopname naar het direct aan de stoel beschikbare röntgensysteem. Toch zijn veel verrichtingen in de tandartspraktijk nog analoog en vinden digitale toepassingen betrekkelijk langzaam ingang. Na zo’n jaar of 30 is er bijvoorbeeld nog geen echte doorbraak van de intraorale scanner te zien. De vraag is waarom de invoering van digitale technieken in de tandheelkundige praktijk achterblijft en de invoering ervan in de tandtechnische praktijk sneller verloopt.

Erwin Berkhout belichtte de digitale radiologie in 2D/3D. De mogelijkheden hiervan zijn bijna grenzeloos. Aanpassing van contrast en helderheid, en subtractie en reconstructiemogelijkheden zijn een enorme vooruitgang ten opzichte van de conventionele röntgenopnamen. Ook de panoramische röntgenopnamen en de huidige driemensionale opnamen zijn alleen mogelijk dankzij deze snelle technologische ontwikkelingen.

Marie-Charlotte Huysmans gaf inzicht in de wijze waarop cariësrisicoschatting digitaal kan worden toegepast. Ze ging ook in op de voor- en nadelen van aanvullende cariësdiagnostische methoden en benadrukte dat méér waarnemen vaak leidt tot méér doen, terwijl in het cariësmanagement terughoudendheid veelal gepast en effectief is. Duidelijk werd dat een juiste inschatting van cariësactiviteit op verschillende niveaus voorziet in een meer individueel passende mondzorg, de zogenoemde 'personalised dental care'.

Bas de Kok besprak de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie. Handige tips en voorbeelden toonden hoe social media en de praktijkwebsite kunnen worden ingezet om effectief met de patiënt te communiceren.

Paul de Kok (geen broer) bood de congresgangers in zijn voordracht ’Digitale beeldvorming in esthetiek: voorspelbaarheid binnen handbereik’ onder andere een praktisch protocol voor het maken van digitale mond/gezichtsopnamen en voor de vertaalslag van Digital Smile Design naar directe en indirecte restauraties. Met behulp van digitale fotografie en video-opnamen kan een behandelplan zo vooraf esthetisch inzichtelijk worden gemaakt.

Patrick Oosterwijk overzag in zijn presentatie de digitale tandtechniek. Hij besprak de mogelijkheden van een volledig digitaal proces, maar gaf tevens aan waar zijns inziens de grenzen liggen op het functionele, esthetische en financiele vlak èn wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de huidige generatie monolithische materialen.

Pieter Schram zorgde ten slotte voor een praktische update voor de praktijkautomatisering. Hij gaf aan wat kan, mag en soms moet om patiëntendossier op te bouwen dat in overeenstemming is met de geldende veiligheids- en privacyregels.

Met de vraag ‘Wat staat ons nog te wachten’ keek eerste spreker Wismeijer aan het eind van de dag vooruit. Een ding is duidelijk: het gehele tandheelkundig speelveld verandert snel en voortdurend en alle spelers - de mondzorgverlener, de tandtechnicus, de dentale industrie - zullen steeds opnieuw hun positie daarin moeten bepalen.