× ABONNEREN

Direct herstel na endo door vezelversterkte ring

Promotie R. Daher

19 december 2019 Geen reacties

Het gebruik van een glasvezelversterkte ring rond het resterende tandweefsel kan de spanning in kritieke delen van een matig verzwakt gebitselement verlagen. Dit verhoogt de weerstand tegen de breuk en kan de prognose van een endodontisch behandeld gebitselement verbeteren. Daarnaast lijkt het gebruik van endokronen, een restauratie waarbij retentie wordt gevonden in de pulpakamer van een endodontische behandeld gebitselement, bij ernstig beschadigde premolaren een even efficiënte en eenvoudigere procedure als conventionele kronen. Deze conclusies trok René Daher op basis van zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Daher onderzocht nieuwe restauratieve concepten, in overeenstemming met de omvang en de vorm van de beschadiging van het gebitselement. De resultaten toonden aan dat bij endodontisch behandelde molaren een nieuwe, niet-invasieve techniek, namelijk het plaatsen van een vezelversterkte ring rond de resterende knobbels van een MOD-caviteit in het posterieure gebied, direct herstel mogelijk maakt en de noodzaak van extra weefselopoffering vermindert. Ook liet Daher zien dat deze zogenoemde ringversterking (zie afb.) van de molaren het aantal catastrofale breuken verminderde en de breuksterkte enigszins verhoogde. Dit had hij onderzocht door het uitvoeren van een breuktest na blootstelling aan thermomechanische cyclische vermoeiing.

Verder vergeleek Daher de vermoeiingsweerstand, de maximale belastbaarheid tot een breuk optreedt, van platte overlays met endokronen met extensies in de wortel van respectievelijk 2 mm en 4 mm, en met molaren die met een conventionele opbouw en kroon waren gerestaureerd. Het bleek dat vlakke overlays niet kunnen worden aanbevolen, omdat de hechting aan het tandweefsel voortijdig verloren ging vanwege het verminderde hechtingsoppervlak van het tandweefsel. Ten slotte bleek de randaansluiting van endokronen vergelijkbaar met die van molaren die met een conventionele opbouw en kroon waren gerestaureerd.

Op 17 december 2019 promoveerde René Daher aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Optimizing the restoration of posterior endodontically treated teeth’. Promotoren waren prof. dr. A.J. Feilzer en prof. dr. I. Krejci.

Beeld: R. Daher