×

Erik Vermaire en Marjolijn Oomens ontvangen auteursprijzen NTvT

3 oktober 2017 Geen reacties

Op vrijdag 22 september 2017 werden tijdens de NTvT Auteursdag in het Gemeentemuseum in Den Haag 2 auteurs in het zonnetje gezet vanwege hun publicatie in het NTvT. De Publicatieprijs 2016 en de Debuutprijs 2017, beschikbaar gesteld door de aan het NTvT gelieerde Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis, werden door directeur-voorzitter van de NTvT BV, prof. dr. Paul van der Stelt, uitgereikt.

Eerst werd de Publicatieprijs 2016 aan dr. Erik Vermaire overhandigd. Hij won de gegraveerde penning en cheque van € 2.500,00 voor zijn artikel ‘Een economische evaluatie van 2 cariëspreventieve strategieën vergeleken met standaardzorg’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 392-401). Zijn medeauteurs waren C. van Loveren, W.B.F. Brouwer en M. Krol.

De jury, onder voorzitterschap van dr. Cees M. Kreulen, vond de aanpak van het beschreven onderzoek origineel en prees de auteurs dat zij niet alleen het gezondheidseffect van de preventieve maatregelen hadden beoordeeld, maar dat zij dit effect in relatie brachten met de kosten op patiëntniveau. “Omdat de kosten van mondzorg onderwerp blijven van maatschappelijke debat, is het voor de transparantie van belang om bij nieuwe behandelingen te kunnen aangeven of het geld goed wordt geïnvesteerd. En daarmee had dit onderzoek meteen een tweede doel, namelijk het NOCTP (‘non-operative caries treatment program’) te introduceren als onconventionele, potentiële strategie om de preventie bij de jeugd te verbeteren”, aldus het judicium. Volgens de jury laat dit onderzoek zien “…dat de beoordeling van een nieuwe techniek op meer moet berusten dan alleen de gezondheidseffecten. En dat een calculatie van de tandheelkundige kosten bovendien niet alleen gebaseerd kan zijn op een vaststelling van de ‘verkoopprijs’...".

Erik Vermaire neemt penning en cheque in ontvangst van Paul van der Stelt

Vervolgens mocht Marjolijn Oomens de Debuutprijs 2017 in ontvangst nemen. Zij ontving een oorkonde en een cheque van € 1.500,00 voor haar artikel ‘Gevaar van algehele anesthesie en sedatie bij ouderen’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 674-679). Zij schreef dit samen met L.H.D. Booij en J.A. Baart. Tevens nam Jacques Baart namens de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ACTA/VUmc, van waaruit Oomens het artikel schreef, ook een cheque van € 1.500,00 in ontvangst.

Oomens artikel werd door de jury, onder leiding van mr. drs. Jeroen Craandijk, uit 49 artikelen van debuterende auteurs (jaargangen 2015 en 2016) verkozen, omdat “…naast de tandheelkundige en medische relevantie het artikel een heldere opzet heeft, goed leesbaar is, een heldere vraagstelling heeft en duidelijke conclusies en aanbevelingen geeft. Daarnaast is het belang voor de toepassing in de praktijk groot vanwege de onomkeerbare gevolgen van de mogelijke complicaties bij algehele anesthesie”.

Marjolijn Oomens en Jacques Baart ontvangen elk een cheque van Paul van der Stelt