×

Gebarsten gebitselementen blijven relatief stabiel

17 februari 2020 Geen reacties

Het aantal scheurtjes of symptomen neemt niet toe als gebarsten gebitselementen onbehandeld blijven. Ook blijkt dat de verandering in pijnklachten, bij het hebben van een gebarsten gebitselement, geassocieerd is met de aanbevolen behandeling na de diagnose.

Amerikaanse onderzoekers keken gedurende een jaar naar de veranderingen in symptomen en pijn bij patiënten met onbehandelde gebarsten gebitselementen (glazuurbarsten). Daarnaast was hun doel na te gaan of eventuele kenmerken van de patiënt en de scheurtjes gecorreleerd waren aan de verandering in symptomen.

Alle 2.858 deelnemers aan het onderzoek hadden in ieder geval 1 waargenomen externe scheur in een vitale molaar. Van het totaal aantal deelnemers ondergingen er 1.850 geen behandeling. Zij vormden het cohort van dit observationele onderzoek.

Bij 32% van de deelnemers werden veranderingen in pijnsymptomen waargenomen. Een daling van de klachten kwam vaker voor dan een toename, respectievelijk 23% en 10%. Bij slechts 6% van de deelnemers werd een toename in het aantal scheurtjes gevonden. De veranderingen in de pijnklachten werden niet geassocieerd met een toename van het aantal scheurtjes.

Onbehandelde gebarsten gebitselementen, waarvan bij de meeste was aanbevolen ze te monitoren (maar uiteindelijk geen behandeling ontvingen), bleven relatief stabiel met weinig toename van scheuren of symptomen gedurende een jaar.

 (Bron: J Dent, 30 december 2019)