×

Implantaatbehandelingen in de esthetische zone

22 oktober 2019 Geen reacties

Een implantaatbehandeling bij vervanging van één of twee missende elementen in de esthetische zone zorgt voor gezonde peri-implantaire weefsels, gering peri-implantair botverlies en een hoge patiënttevredenheid. Een uitzondering daarop is de papil die tussen twee implantaten vaak een duidelijk verlies van hoogte laat zien. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Wouter G. van Nimwegen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Vanwege de hoge esthetische eisen die gesteld worden aan implantaatgedragen kronen zijn implantaatbehandelingen in de esthetische zone vaak complex. Met zijn promotieonderzoek wilde van Nimwegen het resultaat van implantaatbehandelingen voor het vervangen van één of het vervangen van twee naast elkaar gelegen, niet te behouden of reeds geëxtraheerde gebitselementen in de esthetische zone nader onderzoeken.

Het direct plaatsen van een implantaat en de tijdelijke implantaatkroon na extractie van een gebitselement resulteerde in een hoog implantaatoverlevingspercentage, gering peri-implantair botverlies, een goede esthetische uitkomst en een hoge patiënttevredenheid tot 4 jaar na plaatsing. Daarnaast bleek dat het plaatsen van een bindweefselgraft niet voldoende compenseert voor het onderliggende fysiologische botverlies na extractie. In de esthetische zone leidde een omgekeerd conische implantaatplatvorm niet tot een beter behandelresultaat dan een conventioneel, platte implantaatplatvorm. Ook kon voorzichtig geconcludeerd worden dat een tweedelige brug, ondersteund door een implantaat, een goede implantaatoverleving heeft op korte en middellange termijnen en dat daarbij de patiënttevredenheid hoog is.

Op 21 oktober 2019 promoveerde Wouter G. van Nimwegen aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Dental implant treatment strategies for failing and missing teeth in the maxillary aesthetic region’. Promotoren waren prof. dr. H.J.A. Meijer, prof. dr. G.M. Raghoebar en prof. dr A.Vissink.