× ABONNEREN

Keuzehulptool ontwikkeld voor patiënten met keelkanker

17 juli 2019 Geen reacties

Marije Petersen ontwikkelde naar aanleiding van alle informatie die ze had verkregen over de behandeling, overleving en revalidatie van het gevorderde larynx- en hypofarynx-carcinoom een keuzehulptool voor patiënten. Doel van deze tool is dat de voorlichting aan de patiënt en de gezamenlijke besluitvorming over de behandeling wordt geoptimaliseerd. Uit haar onderzoek, bestaande uit verschillende semigestructureerde diepte-interviews en thinking out loud-sessies met patiënten en behandelend artsen, bleek namelijk dat de deelnemers het over de noodzaak voor een dergelijke tool eens waren. Onder de patiënten bleek er behoefte te zijn aan een dergelijke tool omdat men niet altijd alles wat met de arts besproken was zich achteraf kon herinneren. Op dit moment wordt de klinische toepasbaarheid en tevredenheid van de keuzehulptool getest in een multicenteronderzoek, waarin tevens de toegevoegde waarde van de keuzehulptool aan de huidige voorlichting wordt geëvalueerd.

Beeld: J.F. Petersen

Afb. Voorbeeld uit keuzehulptool.

Naast de ontwikkeling van deze tool ging Petersen in haar promotieonderzoek in op de trends in behandeling, incidentie en overleving van alle Nederlandse patiënten met larynx- en hypofarynx-kanker in de periode 1991-2010.

Op 19 juni 2019 promoveerde Marije J.F. Petersen aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Larynx and hypopharynx cancer: Educated choices in treatment and rehabilitation’. Promotor was prof. dr. M.W.M. van den Brekel en copromotoren waren prof. dr. F.J.M. Hilgers en dr. M.M. Stuiver.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog