× ABONNEREN

Manifest voor duurzame toekomst van zorg

11 maart 2019 Geen reacties

Een aantal zorgorganisaties, stakeholders in de zorg en de branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs bepleit in een manifest voor een duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg dat herinrichting van het zorglandschap hard nodig is om een ‘zorginfarct’ te voorkomen. Zij menen dat de urgentie hoog is omdat voor steeds meer patiënten de toegankelijkheid van zorg op het spel komt te staan.

In het manifest worden 10 concrete maatregelen genoemd. Als eerste bepleit men een paradigmaverandering: niet ziekte bekostigen, maar gezondheid. Met andere woorden: geen perverse productieprikkels en gezondheid financieren in plaats van productie. Een tweede punt is dat burgers gefaciliteerd en geholpen moeten worden de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen, onder gedeeltelijke regie van de overheid. Hierbij zou de ethische en solidariteitsdiscussie nadrukkelijk op de agenda moeten worden geplaatst.

Als derde punt wil men dat er naast marktwerking meer transparantie komt en dat de regeldruk wordt verminderd. Als vierde punt vindt men het tijd worden voor een fundamentele keuze voor het wel of niet toestaan van gereguleerde winstuitkering in de zorg. Winstuitkering zou wellicht de investeringen in nieuwe technologie en innovatie verhogen.

 Vervolgens zouden de opstellers van het manifest willen zien dat netwerkzorg wordt gestimuleerd en er wordt gewerkt aan een (juridische) infrastructuur waarin organisaties echt goed kunnen samenwerken en waarin financiers en zorgverzekeraars die ketensamenwerking optimaal kunnen ondersteunen. Een ander punt is een passende, veilige en gestructureerde – niet-commerciële - data-infrastructuur voor het eigen beheer van zorgdata door de burger.

Met betrekking tot het personeelstekort denkt men dat de digitale transformatie maximaal gefaciliteerd moet worden en dat hiervoor op landelijk niveau de regie moet worden gevoerd zodat dit grootschalig kan worden uitgerold. Als achtste punt wil men dat in Nederland de zogenoemde integratieve geneeskunde wordt gestimuleerd, zodat patiënten het vermogen ontwikkelen zich aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Punt 9 stelt dat (medisch) ondernemerschap en bedrijfsmatig werken geaccepteerd en nieuwe initiatieven gestimuleerd moeten worden. Ten slotte staat in het manifest dat de overheid de handschoen moet oppakken, omdat de genoemde transformatie niet alleen door het zorgveld kan worden volbracht.

(Bron: BDO, 4 maart 2019)