× ABONNEREN

Meer aandacht voor gezonde voeding bij ADHD

27 juni 2022 Geen reacties

Het eten van groente en fruit is omgekeerd geassocieerd met de ernst van ADHD. In een onderzoek uit de Verenigde Staten werd geen associatie gevonden tussen de kwaliteit van de totale voedselinname en ADHD.

In totaal namen134 kinderen tussen de 6 en 12 jaar deel aan dit onderzoek. De onderzoekers maakten gebruik van een digitale vragenlijst voor voedselinname, de healthy eating index (HEI-2005). ADHD werd vastgesteld op basis van 2 verschillende testen waarmee de DSM-5 gedragsscore werd bepaald.

Een regressieanalyse toonde geen associatie tussen ADHD en de kwaliteit van de totale voedselinname. Mogelijk was dit het gevolg van de bovengemiddelde hoogte van de HEI-2005 scores, wat duidt op een voedingspatroon dat overeenkomt met geldende richtlijnen. Dit maakt het lastig de impact van voeding op gedragsaandoeningen zichtbaar te maken. De dieetcomponenten fruit en groente waren wel negatief geassocieerd met onoplettendheid. Naar causale verbanden werd in dit onderzoek niet gekeken.

Deze resultaten komen overeen met die van een Nederlands onderzoek naar de relatie tussen ADHD en voeding. Daarin werd aangetoond dat ADHD een voorspeller is van een slechter voedingspatroon, al konden hiervoor geen specifieke dieetcomponenten worden aangewezen. Het tegenovergestelde kon niet worden aangetoond. Ook dit Amerikaanse observationele onderzoek dient zo geïnterpreteerd te worden. Houd er bij kinderen met ADHD rekening mee dat hun voedingspatroon mogelijk niet voldoet aan de richtlijnen, waardoor ze een groter risico lopen op cariës en tandvleesproblemen.

(Bron: Nutr Neurosci, 10 mei 2022)

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Reacties