×

Mondonderzoek bij cognitief beperkte ouderen onmisbaar

18 april 2019 Geen reacties

Suzanne Delwel onderzocht de aanwezigheid van mond- en aangezichtspijn bij ouderen met een milde cognitieve beperking (MCI) of dementie. Eerst ontwikkelde zij een observationele schaal, de zogenoemde Orofaciale Pijnschaal voor Non-Verbale Individuen (OPS-NVI), om bij mensen met een cognitieve beperking orofaciale pijn te screenen. Uit de evaluatie bleek dat de OPS-NVI niet kan worden aangeraden voor mensen met MCI of dementie. Het bleek dat er bij deze patiëntengroep opvallend vaak mondproblemen aanwezig waren, terwijl er geen pijn gerapporteerd of geobserveerd werd. Volgens Delwel impliceert dit dat de aanwezigheid van mondproblemen niet als gouden standaard in een diagnostische tool voor screening op orofaciale pijn kan dienen.

Vooralsnog blijft regelmatige controle van de mond bij deze patiëntengroep door (mond)zorgverleners onmisbaar, aangezien bijna de helft van de onderzoeksgroep met MCI of dementie in de mond mogelijke oorzaken van pijn had, zoals cariës, wortelresten en (prothese)drukplaatsen. Wel bleek bij deze patiëntengroep de kwaliteit van kauwen en slikken goed, maar hadden deelnemers met een ernstige cognitieve beperking minder occluderende paren en een kleinere mondopening.

Op 18 april 2019 promoveerde Suzanne Delwel aan de Vrije Universiteit op haar proefschrift ‘Orofacial pain in older people with dementia’. Promotoren waren prof. dr. F. Lobbezoo en prof. dr. C.M.P.M. Hertogh. Copromotoren waren prof. dr. E.J.A. Scherder en prof. dr. R.S.G.M. Perez.