× ABONNEREN

Musculoskelettale symptomen bij bruxisme

Promotie M. Thymi

27 april 2020 Geen reacties

Tot een bepaalde mate is bruxisme geassocieerd met musculoskelettale tekenen en symptomen. Ook bleek een hoge prevalentie van kauwspierklachten bij mensen met waarschijnlijk bruxisme. Dit concludeerde Magdalini Thymi naar aanleiding van haar promotieonderzoek, dat tot doel had zowel de associatie tussen bruxisme en musculoskelettale tekenen en symptomen te onderzoeken, als de associatie tussen bruxisme en complicaties van orale implantaten. Daarnaast keek Thymi naar de toepasbaarheid van diagnostische methoden voor bruxisme in de kliniek.

Thymi keek allereerst naar de associatie tussen musculoskelettale tekenen en symptomen en bruxisme. Dit literatuuronderzoek liet zien dat bruxisme tot een bepaalde mate geassocieerd is met musculoskelettale tekenen en symptomen. Een positief verband tussen waakbruxisme en pijn in de kauwspieren werd gevonden. Wanneer er in de onderzoeken sprake was van zelf-gerapporteerd slaapbruxisme werd een positieve associatie gevonden, maar wanneer er gebruikgemaakt werd van instrumentele methodes voor het beoordelen van slaapbruxisme bleef de associatie niet consistent. Dat wijst erop dat een direct lineair verband tussen bruxisme en musculoskelettale klachten niet aannemelijk is. Daarnaast benadrukken de resultaten van dit onderzoek het belang van het gebruik van juiste diagnostische methodes voor het vaststellen van bruxisme.

Uit het onderzoek van Thymi bleek tevens een hoge prevalentie van kauwspiersymptomen bij mensen met waarschijnlijk bruxisme. Ook vertoonden mensen mét temporomandibulaire disfunctie (TMD-) pijn, meer en intensere symptomen dan bruxisten zonder TMD-pijn. Uiteindelijk werd er geen significant verband gevonden tussen de symptomen en de elektromyografische (EMG) kauwspieractiviteit gedurende de slaap. Ook dit wijst op complexere verbanden tussen slaapbruxisme en musculoskelettale symptomen.

 Tijdens haar promotieonderzoek keek Thymi ook naar de associatie tussen bruxisme en complicaties van orale implantaten. De attitudes van implantologen in het omgaan met bruxerende patiënten zijn door middel van interviews onderzocht. Over het algemeen hebben clinici een open attitude als het gaat om implantologische behandeling bij bruxisten. Bepaalde complicaties worden verwacht, maar dit zorgt er doorgaans niet voor dat bruxisme als contra-indicatie voor orale implantologie wordt gezien.

Tot slot keek Thymi naar de ervaring van personen die gebruikmaken van een smartphone app die gekoppeld is aan een draagbaar EMG-apparaat voor het evalueren van de kauwspieractiviteit gedurende de slaap. De belangrijkste reden waarom men het apparaat gebruikt is vanwege nieuwsgierigheid door de visualisatie van de spieractiviteit. De resultaten suggereren dat smartphonegebaseerde technologieën veelbelovende instrumenten zijn voor de diagnose van zowel slaap- als waakbruxisme.

Op 23 april 2020 promoveerde Magdalini Thymi online aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Exploring the Facets of Bruxism: Classical Negative Consequences, Clinical Experiences, and Novel Diagnostic Approaches’. Promotoren waren prof. dr. F. Lobbezoo en prof. dr. D. Wismeyer. Copromotor was prof. dr. C.M. Visscher.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog