× ABONNEREN

Na 50ste levensjaar neemt bezoek aan tandarts af

11 november 2019 Geen reacties

(Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)

Uit gegevens van het CBS (Statline) blijkt dat na het vijfigste levensjaar met toename van de leeftijd mensen steeds minder contact hebben met een tandarts. Bezoeken aan huisartsen en medisch specialisten nemen juist toe (Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, oktober 2019).  Het CBS verzamelt jaarlijks gegevens over de ervaren gezondheid en het zorggebruik (medische contacten) van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens (n = 9.500). Deze infographic geeft het percentage personen weer dat naar eigen zeggen in de voorafgaande 12 maanden ten minste 1 maal een tandarts, huisarts of een medich specialist heeft bezocht, naar leeftijdsgroep.

In het artikel ‘Mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen in Duitsland en Nederland’ in de zojuist verschenen novembereditie gaan dr. ir. Dominique Niesten et al in op de organisatie van de mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, zowel intra- als extramuraal, in Nederland en Duitsland. De bevindingen bieden kansen om van elkaar te leren en samen te werken in het (door)ontwikkelen van concepten of instrumenten voor de mondzorg aan deze groep ouderen. Zie Ned Tijdschr Tandheelkd 2019; 126: 599-606.

Tevens zal de volgende editie, die van december, geheel gewijd zijn aan het thema ‘Mondzorg voor kwetsbare ouderen’. Dit thema is ontstaan onder leiding van gastredacteur prof. dr. Luc de Visschere uit België. De artikelen geven zowel een Belgische als Nederlandse visie op de mondzorg voor kwetsbare ouderen weer. We kunnen spreken van een bijzondere Vlaams-Nederlandse samenwerking!
Verschijningsdatum: 6 december 2019

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje