× ABONNEREN

Nieuwe aanpak kan mondzorg mogelijk verbeteren

Promotie F. Baâdoudi

23 december 2019 Geen reacties

De ADVOCATE (Added Value for Oral Care) Field Studies-aanpak biedt een innovatieve en andere manier om de motivatie van de tandarts aan te spreken meer evidence-based te handelen. Essentiële elementen in deze aanpak zijn feedbackinformatie, groepsdiscussies en Academic Detailing (AD). Dit laatste is een educatieve methode waarbij een zorgprofessional onderwezen wordt door een andere zorgprofessional in de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Dit blijkt uit het, door de EU gesubsidieerde, promotieonderzoek van Fatiha Baâdoudi.

Met haar promotieonderzoek wil Baâdoudi de mondzorg optimaliseren door het stimuleren van preventieve, patiëntgerichte en evidence-based zorg. Dit is gedaan door te evalueren of AD samen met feedbackinformatie een haalbare, aanvaardbare en nuttige aanpak is voor het intrinsiek stimuleren en motiveren van tandartsen. Het uiteindelijke doel van AD is professionals te helpen reflecteren en bewuste rationele keuzes te maken uit de diverse beschikbare mogelijkheden.

Uit de onderzoeken van haar proefschrift concludeerde Baâdoudi dat feedbackinformatie de mogelijkheid biedt om inzichten te verkrijgen in diverse aspecten van de mondzorgverlening. Daarnaast wijzen de resultaten erop dat tandartsen niet gezien moeten worden als homogene groep, maar als zorgverleners met verschillende overtuigingen en perspectieven. Het zichtbaar maken van deze basale overtuigingen onder tandartsen kan helpen bij het identificeren van gebieden die extra aandacht van de tandarts behoeven. De ADVOCATE Field Studies-aanpak werd haalbaar en nuttig gevonden om tandartsen aan te zetten tot het reflecteren op hun geleverde zorg en geeft het inzichten in de zorgprocessen. Tot slot was de aanpak reproduceerbaar bevonden in zes Europese landen.

Op 20 december 2019 promoveerde Fatiha Baâdoudi aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Academic detailing in dental care’. Promotor was prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden en copromotor was dr. D. Duijster.

Beeld: Shutterstock