× ABONNEREN

NTvT Publicatieprijs 2014 voor innovatief onderzoek

31 oktober 2014 Geen reacties

Op vrijdag 31 oktober 2014 werd tijdens het congres ‘Diagnostiek in de praktijk’ in Amsterdam door directeur-secretaris van de NTvT BV, mw. Lietje Bittermann-Ter Pelkwijk, de NTvT Publicatieprijs 2014 van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis uitgereikt aan dr. Erik van der Meij. Dit keer werd de uitreiking geïntroduceerd met een film over de prijzen die de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis jaarlijks beschikbaar stelt en ten slotte de prijswinnaar van dit jaar, die in de film het onderwerp van zijn winnende publicatie toelichtte.

Daarna nam hij de gegraveerde penning, een cheque van € 2.500,00 en het judicium op het podium in ontvangst.

Lietje Bittermann-ter Pelkwijk overhandigt Erik van der Meij de Publicatieprijs 2014. De prijscommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Y. Ren koos het artikel ‘Sialendoscopie: endoscopische benadering van obstructieve speekselklieraandoeningen’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 452-457) unaniem tot winnend artikel uit de jaargangen 2012 en 2013. Er waren 82 artikelen die in aanmerking kwamen voor de Publicatieprijs 2014, waaruit uiteindelijk een selectie van 21 publicaties voortkwam die aan de gestelde criteria voldeed. De jury beoordeelde het winnende artikel als volgt:

“Het artikel bevat origineel onderzoek, is in het Nederlands geschreven, bevat innovaties op het gebied van diagnostiek en beeldverwerking, is relevant voor de ontwikkeling van Nederlands onderzoek en heeft een belangrijke betekenis voor de klinische tandheelkundige zorg.
In dit artikel wordt de toepassing beschreven van sialendoscopie op het gebied van diagnostiek, interventie en chirurgie van obstructieve afwijkingen van de glandulae parotidea en submandibularis. Nieuw hierbij is dat waar voorheen diagnostiek en behandeling beperkt waren en vaak leidden tot verwijdering van de betrokken speekselklier, nu met sialendoscopie het ductale systeem beoordeeld kan worden, pathologie in kaart gebracht kan worden en in veel gevallen behandeld kan worden met behoud van de speekselklier. Het betreft niet alleen patiënten met speekselklierstenen, maar ook patiënten met andere obstructieve speekselklieraandoeningen (bijvoorbeeld het syndroom van Sjögren, recidiverende parotitis) die baat kunnen hebben bij deze techniek. Terecht stellen de auteurs dat aanvullend onderzoek gewenst is en dat de techniek, door de lage incidentie van speekselklierobstructie, vooral in meer gespecialiseerde centra met grotere patiëntenaantallen tot zijn recht zal komen.
De penning die bij de Publicatieprijs hoort.De combinatie van technische innovaties, door nieuwe beeldvormende technieken met toepassing in zowel diagnostiek, interventie als behandeling, de aantoonbare klinische meerwaarde (behoud speekselklier) en de goede leesbaarheid van het artikel is voor de jury bepalend geweest voor de keuze.”

 

Prijswinnaar Van der Meij publiceerde in 2008 zijn eerste artikel in het NTvT. Daarna was hij nog 3 keer eerste auteur van een artikel en 6 keer coauteur.

Van der Meij behaalde in 1994 zijn tandartsexamen, waarna hij 1 jaar een ‘fellowship Oral Medicine’ liep aan de University of British Columbia (Canada) onder begeleiding van prof. dr. J.B. Epstein. Vervolgens startte hij zijn studie geneeskunde, evenals zijn promotieonderzoek, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2000 promoveerde hij op het proefschrift ‘The possible premalignant character of oral lichen planus and oral lichenoid lesions. A clinicopathological study’ en deed hij zijn artsexamen. Hierna volgde hij de specialistenopleiding mondziekten en kaakchirurgie onder begeleiding van prof. dr.  I. van der Waal. Na de opleiding tot kaakchirurg was Van der Meij werkzaam aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Sinds maart 2008 is hij kaakchirurg-oncoloog op de afdeling Mondzieken, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden.

 

 

Waarom een abonnement op het NTvT? Zie alle voordelen van het NTvT:

 

 

 

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje