× EINDEJAARSACTIE

Onderzoek naar avulsie blijvende frontelementen hard nodig

21 februari 2019 Geen reacties

Uit een Cochrane Review, dat verscheen op 5 februari 2019 en een update was van een eerder Cochrane literatuuronderzoek uit 2010, blijkt dat er nog steeds te weinig kwalitatief goed onderzoek voorhanden is om evidencebased een behandeling van een geavulseerd blijvend frontelement te ondersteunen of af te wijzen. Volgens de onderzoekers is er daarom op dit gebied dringende behoefte aan gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek nodig.

Iedere praktiserende tandarts maakt wel eens mee dat frontelementen na ongelukken ‘uit de kaak zijn geslagen’ en in de meeste gevallen is het aan te bevelen deze zo snel mogelijk terug te plaatsen. Het is echter onduidelijk wat het effect is van de diverse behandelingen van een geavulseerd blijvend frontelement op de overleving en het herstel, zowel op de korte als op de lange duur. Twee onderzoekers van het Cochrane instituut vergeleken daarom het effect van een groot aantal behandelingen, Hiervoor selecteerden zij uit diverse literatuurdatabases gerandomiseerd en quasi-gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek naar behandelingen van geavulseerde en teruggeplaatste blijvende frontelementen met een minimale evaluatieperiode van 12 maanden. Uiteindelijk konden 4 onderzoeken worden geïncludeerd. Het ging daarbij om 183 personen en 257 geavulseerde en teruggeplaatste frontelementen.

Helaas bleek de bewijskracht van deze onderzoeken van zeer lage kwaliteit vanwege risico op bias en onnauwkeurigheid van de resultaten. De nodige voorzichtigheid is gewenst bij het doen van uitspraken over het effect van dergelijke behandelingen.

(Bron: Cochrane Database Syst Rev, 5 februari 2019)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties