× ABONNEREN

Onderzoek naar gebruik stamcellen in tandheelkunde neemt toe

24 januari 2019 Geen reacties

Hoewel er op dit moment maar een paar geregistreerde klinische onderzoeken zijn naar de toepassing van stamcellen in de tandheelkunde en de resultaten daarvan nog niet bekend zijn, stelt Vincenzo Campanella , professor in de endodontologie en restauratieve tandheelkunde van de Tor Vergata Universiteit van Rome (Italië), in een redactioneel in de European Journal of Paediatric Dentistry (2018; 19: 257) dat het toenemende stamcelonderzoek binnen de tandheelkunde in de toekomst wel eens tot zeer belangrijke uitkomsten zou kunnen leiden.

De publicaties over stamcellen in de tandheelkundige literatuur zijn de afgelopen decennia enorm toegenomen. Werden in de periode tussen 2002-2009 nog 936 artikelen in de literatuur gevonden thans is dat aantal gestegen al gestegen tot 5.177.

Klinische toepassingen vindt men nog al eens in de endodontologie en parodontologie maar over het belang en het resultaat daarvan is nog veel twijfel. Wel is bekend dat dentale stamcellen makkelijk zijn te verkrijgen. Daarom zijn er sinds 2005 diverse initiatieven over de hele wereld om autologe dentale stamcellen op te slaan. Vooral is er belangstelling voor het verzamelen van stamcellen van humane melkelementen (Stem cells form Human Exfoliated Deciduous teeth – SHED genoemd). SHED zijn namelijk gemakkelijk te verzamelen, hebben een uitstekende differentiatiemogelijkheden en  - niet onbelangrijk – zijn kosten-effectief vergeleken met het verkrijgen van stamcellen uit een navelstreng. Zo worden in Noorwegen sinds 2008 van 100.000 kinderen hun gewisselde melkelementen verzameld en opgeslagen. Andere initiatieven lopen in  de Verenigde Staten, India, Japan, Taipai en China.

Dentale stamcellen zijn niet alleen een veelbelovende bron voor toepassing binnen de tandheelkunde maar voor de regeneratieve geneeskunde in het algemeen. Dat blijkt uit gepubliceerd stamcelonderzoek, waarbij in 25% gebruik werd gemaakt van uit tandheelkundig materiaal verkregen stamcellen.

(Bron: Eur J Paediatr Dent, december 2018)