× ABONNEREN

Paracetamol niet werkzaam bij dementie

19 maart 2021 Geen reacties

Pijn bij dementerende ouderen kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven. Het gebruik van paracetamol op vaste tijden heeft echter geen positief effect op de kwaliteit van leven van patiënten met vergevorderde dementie en die al een lage kwaliteit van leven hebben. Ook blijkt er geen positief effect te zijn op ongemak, pijn en neuropsychiatrische symptomen bij deze groep mensen. 

De focus op de kwaliteit van leven is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Bij dementie is dit moeilijk te achterhalen, aangezien deze mensen vaak niet goed kunnen aangeven hoe zijn hun kwaliteit van leven ervaren. Vooral psychische problemen kunnen negatief worden geassocieerd met de kwaliteit van leven. Pijn is een van die factoren en kan behandeld worden. Daarnaast is het gebruik van pijnstillers effectief gebleken bij agitatie, depressie en apathie, slaap en sociale interactie bij mensen met dementie. 

De Nederlandse en Noorse onderzoekers keken in een multicenter gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, cross-overonderzoek naar de effecten van regelmatige toediening van paracetamol op de kwaliteit van leven, ongemak, pijn en neuropsychiatrische symptomen van personen met dementie die in langdurige zorginstellingen wonen. De primaire uitkomsten waren kwaliteit van leven en ongemak, gemeten met respectievelijk de Qualidem en de Discomfort Scale-Dementia of Alzheimer Type.  

De 95 deelnemers waren gemiddeld 83,9 jaar oud, hadden (gevorderde) dementie en een matige tot lage kwaliteit van leven. Deelnemers die regelmatig pijnstillers gebruikten en/of een contra-indicatie hadden voor paracetamol werden uitgesloten van deelname. In 2 perioden van 6 weken ontvingen de deelnemers paracetamol of een placebo. Tussendoor was er 1 week waarin de deelnemers geen van beide ontvingen.  

Er werd geen verschil in kwaliteit van leven gevonden tussen paracetamol (Qualidem +1,3; 95%-BI: -1,0-3,5) en placebo (Qualidem +1,5; 95%-BI: -0,7-3,8). Ook werd geen verschil gevonden in ongemak, pijn en neuropsychiatrische symptomen ten gunste van paracetamol of de placebo. Er waren echter individuele gevallen die duidelijk wel baat hadden bij paracetamol tijdens en na het onderzoek. Dit zou belangrijke implicaties kunnen hebben voor toekomstige voorschriften van pijnstilling bij personen met (vergevorderde) dementie. Belangrijk is om in de toekomst te achterhalen welke personen met gevorderde dementie baat hebben bij de pijnbehandeling met paracetamol. Ook moeten artsen zich ervan bewust zijn dat slaapmedicatie en neuropsychiatrische symptomen bijwerkingen hebben en dat (onbehandelde) pijn de oorzaak kan zijn van slaapproblemen en/of neuropsychiatrische symptomen. 

 (Bron: BMC Med, 21 december 2021

Reacties