× EINDEJAARSACTIE

Parodontitis en chronisch nierfalen beïnvloeden elkaar

15 februari 2021 Geen reacties

Parodontitis is een verborgen bron van oxidatieve stress bij patiënten met chronisch nierfalen. Dit bleek uit een Brits cross-sectioneel onderzoek onder patiënten met een chronische nierziekte. Eerder onderzoek toonde al aan dat deze groep patiënten vatbaarder is voor parodontitis. Het doel van het Britse onderzoek was om de causale relatie tussen parodontitis en de nierfunctie te vinden. 

Hiervoor werden gegevens van 613 patiënten die deelnamen aan een lopend cohortonderzoek gebruikt. Alle deelnemers bevonden zich in stadium 3-5 (predialyse) van chronische nierziekten. Gedetailleerde gegevens over parodontitis, nierfunctie en mogelijk verstorende factoren en mediatoren werden verzameld. De onderzoekers maakten hierbij gebruik van structurele vergelijkingsmodellering. Deze techniek verheldert complexe biologische relaties door causale hypothesen te integreren in meerdere, gelijktijdige regressiemodellen. Hierdoor kan parodontitis tegelijkertijd zowel een blootstelling in het ene pad zijn als een uitkomst in een ander pad. Structurele vergelijkingsmodellering kan dus het directe en indirecte effect van parodontitis op nierfunctie kwantificeren.

Ontsteking en oxidatieve stress (een teveel aan vrije radicalen) spelen beide een rol bij parodontitis en chronisch nierfalen, om deze reden gingen de onderzoekers ervan uit dat de negatieve gevolgen elkaar versterken. De structurele vergelijkingsmodellering bevestigde de aanname dat er een bidirectionele relatie bestaat tussen parodontitis en nierfunctie, gemedieerd door systemische oxidatieve stress. Een toename van 10% van de parodontaal aangedane oppervlakte (mm2) zorgde voor 3% afname van de nierfunctie. Omgedraaid zorgde een afname van 10% in nierfunctie voor 25% toename van de parodontaal aangedane oppervlakte.  

De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van het adequaat behandelen van parodontitis. Het zou niet alleen de oxidatieve stress kunnen verminderen, maar ook alles wat daar het gevolg van is.

 (Bron: J Clin Periodontol, 27 december 2020)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties