× EINDEJAARSACTIE

Probiotica vermindert antibioticagebruik niet

22 februari 2021 Geen reacties

Ondanks de veelbelovende berichten over het gebruik van probiotica zorgt het dagelijks innemen van de probiotische combinatie Lactobacillus rhamnosus en Bifidobacterium animalis niet voor minder antibioticagebruik onder verpleeghuisbewoners. Ook was er geen gunstig effect op de meest voorkomende infecties in deze populatie, duur van infecties, gezondheid en welzijn, ziekenhuisopnames, overlijden, met antibiotica samenhangende diarree of het vervoer van antibioticaresistente ontlastingsorganismen.

Ouderen zijn gevoeliger voor infecties en gebruiken om deze reden regelmatig probiotica, het bewijs dat probiotica infecties voorkomt en antibioticagebruik vermindert lijkt echter beperkt. Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk wilden kijken of een dagelijkse orale dosis van de probiotische combinatie Lactobacillus rhamnosus GG en Bifidobacterium animalis subsp lactis BB-12 het gebruik van antibiotica voor alle oorzaken en acute infecties bij verpleeghuisbewoners vermindert. Er namen 310 verpleeghuisbewoners van 65 jaar en ouder uit het Verenigd Koninkrijk, die niet regelmatig probiotica gebruikten en niet immuungecompromitteerd waren, deel aan dit gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek. De deelnemers werden at random ingedeeld in een experimentele groep die dagelijks een capsule met de probiotische combinatie kreeg of in een controlegroep die dagelijks een placebo. De onderzoeksperiode was 1 jaar.

Van de deelnemers (gemiddelde leeftijd 85,3 jaar; 66,8% vrouw) bleven er 195 in leven en voltooiden het onderzoek. De deelnemers met een probiotische capsule hadden gemiddeld 12,9 cumulatieve systemische toedieningsdagen voor antibiotica (95% BI 0-18,05). Voor de deelnemers met een placebo capsule was dat 12,0 dagen (95% BI 0-16,95). Bij 120 deelnemers werden er in totaal 283 bijwerkingen gemeld: 150 in de probioticagroep en 133 in de placebogroep. Het aantal deelnemers dat uitviel door ziekenhuisopname in de probiotica- en placebogroep was respectievelijk 94 en 78. Deze resultaten laten zien dat het dagelijks innemen van een capsule met een probiotische combinatie, vergeleken met de placebo, zorgde niet voor een significante afname van het toedienen van antibiotica bij ouderen in een verpleeghuis. De uitkomsten sluiten niet aan bij de reclame die gemaakt wordt voor de werking van probiotica op dit gebied.

 (Bron: JAMA, 7 juli 2020)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties