× ABONNEREN

Promotie A. Temmerman

18 mei 2017 Geen reacties

Het onderzoek van Andy Temmerman richtte zich vooral op de evaluatie van een aantal behandelingsstrategiën voor implantologie bij patiënten met een mindere goede botkwaliteit en/of een minder grote botkwantiteit. Allereerst stelde hij vast dat voor de diagnostiek van botkwantiteit conebeamcomputertomografie de gouden standaard is en blijft. Daarnaast onderzocht Temmermans het gebruik van ‘plaatjesconcentraten’, verkregen na centrifugeren van bloed van de patiënt, als een mogelijke strategie om het verlies van bothoogte en botbreedte na extractie te beperken. Het bleek dat zij zeer geschikt zijn voor deze doeleinden.

Ook het gebruik van korte implantaten of implantaten met een beperkte diameter werd door Temmermans onderzocht. De resultaten noemt hij bemoedigend; de patiënten die implantaten met een beperkte diameter kregen, worden na zijn promotie verder gevolgd voor langetermijnresultaten (5-10 jaar).

Verder voerde Temmermans een gecontroleerd klinisch onderzoek naar de invloed van osteoporose op het slagen van de implantaatbehandeling. De resultaten na 1 jaar toonden aan dat er geen verschil was in osseo-integratiecapaciteit tussen gezonde of osteoporotische menopauzale vrouwen. De patiënten worden momenteel verder gevolgd.

Op 31 mei 2017 promoveert Andy Temmerman aan de Katholieke Universiteit Leuven op zijn proefschrift ‘Orale implantaten en gehypothekeerde botkwaliteit en botkwantiteit: een evaluatie van behandelingsstrategieën’. Promotor is prof. dr. M. Quirynen en copromotoren zijn prof. dr R. Jacobs en prof. dr. J. Duyck.