× ABONNEREN

Promotie F.A.S. van Esterik

31 januari 2017 Geen reacties

Bot-tissue engineering lijkt een veelbelovend alternatief voor het gebruikt van autoloog bot in de reconstructie van botdefecten die bijvoorbeeld zijn onstaan als gevolg van letsel, kanker of ontsteking. Een combinatie van scaffolds, cellen (inclusief stamcellen) en fysische/mechanische en/of chemische stimuli kan worden gebruikt voor het verbeteren of vervangen van het bot. Francis van Esterik onderzocht stamcelgedrag in biomaterialen en de mogelijke implicaties voor bot-tissue engineering in orale regeneratieve geneeskunde. Haar onderzoek toonde aan dat humane vetstamcellen gezaaid op nanocomposiet en micro-hybride composiet een botcelachtige respons vertoonden op mechanische belasting. De resultaten tonen volgens de promovenda aan dat een stamcel-gebaseerde composiet, bestaande uit een vers geïsoleerde autologe stromale vasculaire fractie op bifasisch calciumfosfaat 20/80 geïncorporeerd in een fibrinegel die osteogenese en angiogenese stimuleert, een interessant alternatief kan worden voor het gebruik van autoloog bot in tandheelkundige en orthopedische toepassingen.

Op vrijdag 20 januari 2017 promoveerde Francis van Esterik aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Stem cells behaviour and biomaterials: implications for oral and regenerative medicine’. Promotorenwaren prof. dr. J. Klein Nulend en prof. dr. C.J. Kleverlaan. De copromotor was dr. B. Zandieh Doulabi. Zie ook Onder de loep van 7 juni 2013 (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 299).

(Bron: ACTA, december 2017)