× ABONNEREN

Promotie G.T. Stoker

26 mei 2014 Geen reacties

De behandelmethode ‘Active in One Day’, oftewel een klikgebit in 1 dag, waarbij 2 implantaten onderling worden verbonden door een stangetje (steg), is de beste behandelmethode voor patiënten met een loszittende onderprothese. Dit stelt Geert Stoker in zijn proefschrift ‘BIOS to active in one day. An evaluation of mandibular overdenture treatment’ waarop hij op 23 mei 2014 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren van het onderzoek waren prof.dr. D. Wismeijer en prof.dr. M.A.J. van Waas.

Stoker onderzocht 3 behandelmethoden. De behandeling met 2 implantaten en een stangetje (steg) bleek de beste methode te zijn. Deze methode is stabiel en zorgt ervoor dat de onderprothese goed vast blijft zitten. Stoker volgde de behandelde patiënten, die regelmatig op controle bij tandarts, mondhygiënist en mka-chirurg kwamen, voor meer dan 8 jaar.

De ‘Active in One Day’ behandelmethode start met het maken van een nieuwe gebitsprothese, die op de dag van het plaatsen van de implantaten ook wordt gebruikt als boormal. Nadat de implantaten zijn geplaatst, wordt de gebitsprothese in het tandtechnisch laboratorium omgezet naar een klikgebit. Nog diezelfde dag worden de steg en het klikgebit geplaatst en mag de patiënt er direct mee eten.

Ongeveer 12% van de Nederlanders is edentaat en draagt een gebitsprothese. Vooral het ondergebit drijft veel gebitsprothesedragers tot wanhoop, omdat het vaak te weinig houvast geeft en dus problemen veroorzaakt met eten en praten en ook in sociaal opzicht beperkingen oplevert. In de toekomst kan het onderzochte concept wellicht de standaard behandelmethode worden. De huidige conventionele behandelmethode kent een lange wachttijd tussen het implanteren en het vervaardigen van het uiteindelijke klikgebit. Daarnaast geeft het de patiënt veel ongemakken en stelt het geduld van de patiënt onnodig lang op de proef.

Het inpassen van de ‘Active in One Day’ behandelmethode vraagt wel om teamwerk van de behandelaars: de implantoloog, de tandarts/tandprotheticus en de tandtechnicus.

(Bron: Vrije Universiteit Amsterdam, 23 mei 2014)