× ABONNEREN

Promotie J.B. Krikken

5 juli 2013 Geen reacties

Op 14 juni 2013 promoveerde Janneke Krikken op haar proefschrift ‘Dental anxiety and behaviour management problems; the role of parents’ aan de Universiteit van Amsterdam. Promotor was prof. dr. J.M. ten Cate. Copromotoren waren dr. A.J. van Wijk en dr. J.S.J. Veerkamp.

In haar promotieonderzoek onderzocht de promovenda behandelangst en oncoöperatief gedrag van kinderen bij de tandarts. In het bijzonder besteedde zij aandacht aan de rol van ouders en de manier waarop zij hun kinderen opvoeden.

Hoewel tandartsen vaak aangeven dat zij geloven dat de opvoeding van ouders invloed heeft op de behandelbaarheid van kinderen, kon Krikken deze relatie in haar onderzoek niet aantonen. Wel kunnen emotionele problemen en copinggedrag van kinderen een rol spelen bij behandelangst van kinderen. Kinderen met slaapproblemen, concentratieproblemen en agressief gedrag vertoonden meer oncoöperatief gedrag bij de tandarts. Emotioneel reactieve kinderen en kinderen met concentratieproblemen waren angstiger voor de behandeling.

Voortdurende blootstelling aan neutrale tandheelkundige handelingen, zoals een controle, blijkt voor minder behandelangst te zorgen bij kinderen met een schisis. In 3 jaar tijd daalde de behandelangst van deze kinderen van gemiddeld boven het landelijk gemiddelde tot een gemiddeld niveau. Het aantal copingstrategieën dat de kinderen gebruikten tijdens een tandheelkundige behandeling verminderde in deze tijd.

De promovenda onderzocht ook of de aanwezigheid van ouders invloed had op de angst of het gedrag van hun kinderen tijdens de behandeling. Tandartsen wisten op voorhand goed de ouders van bange kinderen te identificeren, evenals de ouders die weinig vertrouwen hadden in de behandeling. In geval van vrije keuze zouden de tandartsen er de voorkeur aan geven deze ouders niet bij de behandeling van hun kinderen te betrekken. De aanwezigheid van ouders bleek echter niet van invloed op de angst of het gedrag van hun kinderen tijdens de behandeling.