× ABONNEREN

Publicatieprijs 2018 naar Dominique Niesten

22 juni 2018 Geen reacties

Dominique NiestenDe prijscommissie van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (gelieerd aan het NTvT) heeft, na lezing van alle in aanmerking komende publicaties in de jaargangen 2016 en 2017 van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, besloten de Publicatieprijs 2018 toe te kennen aan eerste auteur Dominique Niesten. Het winnende artikel is ‘Mondzorg en mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen’ dat in de novembereditie van 2017 verscheen in de serie ‘Hora est’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2017; 124: 589-592). Haar proefschrift, waarop zij op 23 juni 2017 promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vormde de basis van dit artikel.

De prijs, bestaande uit een cheque van € 2.500,- en een gegraveerde penning, zal tijdens De Nationale Tandheelkunde Quiz op 2 november 2018 officieel worden uitgereikt. Met deze Quiz wordt het 125-jarig bestaan van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde zowel wetenschappelijk als feestelijk gevierd.

Klik hier voor meer informatie over de prijzen en beurzen van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis.