× ABONNEREN

Verband suïcide bij patiënten met kanker nader onderzocht

19 september 2019 Geen reacties

Artsen moeten alert zijn op de aanwezigheid van suïcidale gedachten bij kankerpatiënten. Er blijkt namelijk een correlatie te zijn tussen kanker en suïcide, waarbij de hoeveelheid aan kanker gerelateerde klachten van invloed lijken te zijn. Eerder onderzoek toont aan dat het totaal aantal sterfgevallen ten gevolge van suïcide lijkt te stijgen. De vraag is echter op welke wijze deze uitkomsten vertaald kunnen worden naar individuele kankerpatiënten. Dit was aanleiding voor Australische onderzoekers om de correlatie tussen kanker en suïcide nader te onderzoeken. Hiervoor verzamelden zij in de periode 2009-2013 gegevens van met kanker gediagnosticeerde patiënten, waarbij de doodsoorzaak suïcide was. Vervolgens werd in kaart gebracht in welke mate kanker een rol zou hebben gespeeld bij de suïcide. Daarnaast werden sociaal-demografische gegevens en klinische gegevens van de gezondheid verzameld.

Uit het onderzoek bleek dat bij patiënten bij wie kanker gecorreleerd was aan suïcide er sprake was van meer kanker gerelateerde gezondheidsproblemen dan in de patiëntengroep waarbij er geen correlatie werd gevonden. Deze laatste groep had daarentegen al meer psychiatrische aandoeningen, voorafgaande aan de diagnose  kanker. Bij de meeste artsen bleek de intentie tot suïcide bekend.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding na te denken of de geestelijke gezondheidszorg als integraal onderdeel bij patiënten met kanker aangeboden zou moeten worden.

 (Bron: Psycho-oncology, 16 augustus 2019)

Bij gedachten over suïcide kunt u patiënten wijzen op 113 zelfmoordpreventie: 0900 0113 of via internet: https://www.113.nl/

Reacties