×

VMTI-congres: Acute situaties in de praktijk

21 oktober 2019 Geen reacties

Op dierendag 4 oktober 2019 vond in de Apenheul het VMTI-congres ‘Soms gaat het mis…acuut handelen!’ plaats. Dit zijn situaties waar geen enkele mondzorgverlener mee te maken hoopt te krijgen, maar waarbij adequaat handelen essentieel is. Hiervoor is goede voorbereiding en parate kennis nodig.

Anesthesist en intensivist Bram Heijnen ging gedetailleerd in op de fysiologische achtergronden van het zuurstofmetabolisme en de problemen die daarbij kunnen ontstaan en tot verschillende vormen van shock kunnen leiden. De praktische aspecten van hulpverlening aan deze patiënten kwamen minder aan bod.

Zijn collega Anton de Bruin behandelde vervolgens oorzaken en kenmerken van een anafylactische reactie. Hij wees erop dat het alarmeren van 112 en toedienen van adrenaline bij een dreigende anafylactische shock essentieel is, maar dat toediening van histamine in de mondzorgpraktijk achterwege kan blijven. Professor Anita Visser besprak met empathie de problemen waarmee mondzorgverleners bij kwetsbare thuiswonende ouderen worden geconfronteerd. Zij onderzoekt op dit moment of een klein mobiel röntgenapparaat de diagnostische mogelijkheden ter plaatse zou kunnen verbeteren. Daarnaast is vooral aandacht voor preventie noodzakelijk om acute problemen bij deze groep patiënten zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoogleraar mka-chirurgie Fred Spijkervet toonde aan de hand van enkele casussen aan hoe een lokaal abces binnen dagen of zelfs uren kan uitbreiden tot een levensbedreigende ontsteking. Het onderzoek dient daarom niet alleen tot de mond te worden beperkt, maar ook de omringende structuren te omvatten. Bij behandeling van een abces is goede instructie van de patiënt over eventuele complicaties essentieel, in het bijzonder bij een behandeling op vrijdag. Tandarts Alexander Tolmeijer adviseerde om in de agenda tijd in te plannen voor spoedklachten. Een dergelijk spoedblok geeft enerzijds rust in de praktijkvoering en anderzijds waardering bij patiënten omdat zij snel geholpen kunnen worden. Door de assistent het aantal klachten en de benodigde tijd te laten registeren kan ingeschat worden hoeveel tijd voor zo’n spoedblok noodzakelijk is, waarbij 20-30 minuten per werkdag vermoedelijk volstaat.

Tot slot wees mka-chirurg Leander Dubois erop dat traumatische tandletsels een zeer hoge incidentie hebben, waarna hij op zeer duidelijke wijze een overzicht gaf van de verschillende vormen, hun klinische kenmerken, de tandheelkundige behandeling en prognose.

Dr. Henk S. Brand, redacteur