× ABONNEREN

Zorginstituut kiest richtlijnen voor de mondzorg

13 mei 2016 Geen reacties

Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft voor de mondzorg 4 te ontwikkelen richtlijnen op de meerjarenagenda geplaatst. Het instituut doet een oproep aan alle relevante partijen in de sector om de ontwikkeling ervan voortvarend ter hand te nemen.

De te ontwikkelen richtlijnen zijn: 1.mondzorg voor jeugdigen; 2.klachtenvrije geïmpacteerde 3e molaar in de onderkaak; 3.update antistolling in de mondzorg; 4.peri-implantitus. Daarnaast kunnen vanuit de sector op eigen initiatief richtlijnen worden aangedragen.

Om de kwaliteit van de richtlijnen in het Register te borgen hanteert ZiN een wettelijk toetsingskader. Belangrijkste criterium is dat alle relevante partijen op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en aanbieding van de richtlijn aan het Register. Naast de zorgverleners moet dan vooral worden gedacht aan vertegenwoordigende instanties van patiënten en zorgverzekeraars. Daarnaast is uit het politieke debat gebleken dat veel waarde wordt gehecht aan draagvlak voor de richtlijn. KNMT en ANT hechten daarom aan de verenigingsvorm voor het richtlijneninstituut. ´Als tandartsen zelf in alle stadia van keuze, ontwikkeling en aanbieding democratisch betrokken zijn geweest bij de richtlijn is dat de beste garantie voor draagvlak tijdens de implementatie´.

Het ZiN heeft wettelijk de mogelijkheid in te grijpen als veldpartijen niet in staat zijn gebleken een richtlijn te ontwikkelen dan wel op tijd aan te leveren.

Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) en de NVPM komen gezamenlijk als ‘ontwikkelaars’ in actie zodra financien en organisatie goed geregeld zijn. Deze samenwerking wordt gezien als een win-win situatie voor de gehele mondzorg.

(Bron: KNMT, 22 april 2016)