Zoek in het NTvT archief

Er zijn 228 zoekresultaten gevonden.

 • Uitdagingen voor de preventieve tandheelkunde

  C. van Loveren

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Redactioneel

 • Alvorens progressie te kunnen maken in de preventieve tandheelkunde, is het raadzaam om een overzicht te maken van wat we wel en niet weten. Daarom hebben we deskundigen in Nederland gevraagd om de kennis van nu op papier te stellen en u aan te bieden als een serie over de preventieve tandheelkunde. De serie start in deze laatste maand van 2016; de overige bijdragen zullen in de loop van 2017 verschijnen.

 • Pijn als primair symptoom van een maligne parotistumor

  M.F. van der Kamp, F. K.J. Leusink, A. Al-Mamgani, P.J.F.M. Lohuis, M.W.M. van den Brekel

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Casuïstiek

 • De differentiële diagnose van peri-auriculaire pijn is uitgebreid en het stellen van een juiste diagnose is niet altijd makkelijk, wat kan leiden tot vertraging van de behandeling of zelfs tot een onjuiste behandeling. Er presenteerden zich 2 patiënten met peri-auriculaire aangezichtspijn. Pas na enige tijd bleek deze te berusten op een maligne tumor in de glandula parotidea. Deze 2 casussen tonen het belang voor tandartsen om patiënten die zich presenteren met peri-auriculaire pijn, al dan niet gepaard gaande met uitval van de nervus facialis, tijdig door te verwijzen naar een specialist.

 • Proefschriften 25 jaar na dato 47. Derde molaren in de onderkaak

  J.K.M. Maertens

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Geïmpacteerde derde molaren veroorzaken veel problemen in de onderkaak. Zo werd gedacht dat geïmpacteerde derde molaren de oorzaak zijn van recidief na orthodontische behandeling. Om problemen te voorkomen werd het chirurgisch verwijderen van de derde molaarkiem, een germectomie, voorgesteld. Belangrijk was om te voorspellen hoe de derde molaar zich ontwikkelt. In een promotieonderzoek werd dit nader onderzocht. Het causaal verband tussen doorbraak van derde molaren en crowding in het onderfront is nooit aangetoond. Het preventief verwijderen van asymptomatisch volledig geïmpacteerde derde molaren in de onderkaak is daarom niet aan te raden. Het advies luidt om alle asymptomatische deels doorgebroken derde molaren die mesiogeanguleerd, distogeanguleerd of verticaal gepositioneerd zijn te verwijderen op een leeftijd van tussen de 18 en 25 jaar. Het gebrek aan een duidelijke en klinisch toepasbare voorspelling van de problemen rondom de doorbraak van derde molaren beperkt de indicatiestelling van de germectomie van derde molaren. Het promotieonderzoek uit 1990 leverde een formule op om de doorbraak van derde molaren in de onderkaak te voorspellen.

 • Na de introductie van effectieve fluoridetandpasta in de jaren 1970 is de mondgezondheid sterk verbeterd. Sindsdien is er veel energie gestoken in de verbetering van de pasta’s. Een belangrijke verbetering is de verhoogde beschikbaarheid en duur van werking van fluoride. Daarnaast wordt momenteel geprobeerd fluoride te koppelen aan effectieve remineralisatiesystemen, hetgeen technologisch een uitdaging is. Door verschillende samenstellingen is de effectiviteit van tandpasta’s verschillend. Het is echter onmogelijk om alle beschikbare tandpasta’s 1 op 1 met elkaar te vergelijken. De exacte effectiviteit is niet van de samenstelling af te lezen en zelfs de dosis-responsrelatie tussen fluorideconcentratie en effectiviteit is niet duidelijk. Zorgvuldig gebruik van tandpasta zal kleine verschillen in effectiviteit compenseren. Voor het poetsen moeten tijdstippen gekozen worden waarop er voldoende tijd is om zorgvuldig te poetsen. Na het tandenpoetsen 1 minuut spoelen met de tandpastaslurry en een slokje water verhoogt mogelijk de effectiviteit van tandpasta. Voor de preventie van tandcariës is het gebruik van een effectieve fluoridetandpasta onontbeerlijk. Voor tandpasta’s met enkel fluoride als toegevoegd therapeutisch bestanddeel is de voorkeur van de patiënt een belangrijk criterium voor de keuze welke te gebruiken. Bij tandpasta’s met meerder actieve ingrediënten lijkt het raadzaam om te kiezen voor een tandpasta van een betrouwbaar merk dat onderzoeksresultaten kan overleggen.

 • Medicamenten en mondzorg 3. Vergoeding en bevoegdheid tot voorschrijven

  A. Vissink, C. de Baat, F.K.L. Spijkervet, W.G. Brands

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en de Wetenschappelijke Adviesraad van dit instituut beslist de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of een medicament wel of niet wordt opgenomen in het basispakket van de verplichte zorgverzekering. Bij deze beoordeling ligt de nadruk op de therapeutische waarde ten opzicht van de in Nederland geldende standaardbehandeling, de budgetimpact en de kosteneffectiviteit. Bij aandoeningen die niet of onvoldoende reageren op een standaardbehandeling loopt men echter tegen de grenzen van dit systeem aan en wordt een noodzakelijke behandeling in voorkomende gevallen niet vergoed. Met betrekking tot het voorschrijven van medicatie hebben tandartsen receptuurbevoegdheid zolang zij in het BIG-register staan ingeschreven; daarentegen hebben mondhygiënisten geen receptuurbevoegdheid en moeten zich beperken tot het hooguit adviseren van vrij verkrijgbare medicamenten. Bij het voorschrijven moeten tandartsen zich uiteraard beperken tot die medicamenten waarvan zij de werking overzien en waarmee zij voldoende ervaring hebben opgebouwd. Mocht een tandarts vinden dat het medicament dat hij wil voorschrijven zijn kennis te boven gaat, dan kan het beste met een mond-, kaak- en aangezichtschirurg, huisarts of medisch specialist worden overlegd of dit medicament kan worden voorgeschreven en zo ja, door wie.

 • Universeel adhesief in cervicale laesies na 2 jaar

  Ch. Penning

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Excerpten

 • Restauratieve tandheelkunde

  Recent beschikbaar gekomen universele adhesieven bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een totaal-etstechniek of een zelf-etstechniek. Een experimenteel klinisch onderzoek had tot doel klasse V-restauraties te vergelijken die op 3 verschillende manieren waren gehecht. Bij 37 patiënten werden...

 • Klasse II-composietrestauraties na 10 jaar

  Ch. Penning

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Excerpten

 • Restauratieve tandheelkunde

  In een vergelijkend klinisch onderzoek werden klasse II-composietrestauraties (MO, DO, MOD) beoordeeld over een periode van 10 jaar. De behandelingen werden uitgevoerd door een tandarts in een particuliere praktijk en betrof het vervangen van 68 oude restauraties in 45 premolaren en 23 molaren bij 3...

 • Prothetische behandelingen bij ernstige hypodontie

  L. Van Zeghbroeck

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Excerpten

 • Prothetische tandheelkunde

  Patiënten met ernstige hypodontie (6 of meer afwezige gebitselementen) hebben behoefte aan esthetische en functionele rehabilitatie. Vooral bij patiënten met ectodermale dysplasie vraagt de behandeling een multidisciplinaire aanpak. Bij deze ontwikkelingsstoornis zijn de gebitselementen ni...

 • Prothetische tandheelkunde

  Digitale technologie heeft zijn plaats veroverd in de vervaardiging van vaste prothetische constructies. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de randaanpassing van digitaal vervaardigde kronen zeker de randaanpassing van conventioneel vervaardigde kronen evenaren, maar meer voorspelbaar zijn. M...

 • Prothetische tandheelkunde

  Initieel hadden tandartsen-algemeen practici die CAD/CAM-­vervaardigde restauraties wilden plaatsen de keuze uit veldspaatporselein, glaskeramiek en polymeercomposieten. Voor een solitaire restauratie is lithium disilicaat (e-max) de eerste keuze wegens zijn superieure esthetiek en mechanische e...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria