Zoek in het NTvT archief

Er zijn 196 zoekresultaten gevonden.

 • Kindertandheelkunde

  Met dit onderzoek werd geëvalueerd wat de invloed is van het tijdstip van de consumptie van zure producten en het moment van tandenpoetsen na zuurinname op de mate van tanderosie. De frequentie, het tijdstip en de duur van een zuurmoment zou positief gerelateerd zijn aan erosieve gebitsslijtage...

 • Kindertandheelkunde

  Doel van dit onderzoek was na te gaan welke invloed de aanwezigheid van de ouder heeft op de beleving van het kind en zijn gedrag tijdens de tandheelkundige behandeling. Daarnaast werd gekeken of er een relatie is tussen de tandartsangst bij ouder en kind. In een gespecialiseerde kinderkliniek werd...

 • Biochemie van speeksel in een gezond ecosysteem

  C.P. Bots

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Media

 • Academisch proefschrift

  A. Prodan Salivary biochemistry of the healthy oral ecosystem Amsterdam: Vrije Universteit Amsterdam, 2017 165 bl., geïll. ISBN 978 6332 085 6 Doel van dit proefschrift, van de hand van promovendus Andrei Prodan van het ACTA, is in 7 hoofdstukken de relatie te beschrijven tussen speekseleiwi...

 • Tandarts in de knel. Leidraad voor conflictpreventie

  W.J. Admiraal

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Media

 • Boek

  L. Abraham-Inpijn Tandarts in de knel. Leidraad voor conflictpreventie Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2017 294 bl., geïll. €49,50 ISBN 978 90 368 1441 6 Veel collegae hebben L. Abraham-Inpijn leren kennen als een bevlogen docent in het (postacademisch) onderwijs. Meer dan 30 jaar b...

 • Tijd voor herschepping

  C.P. Bots

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Redactioneel

 • In de vakantietijd denken we aan recreëren, aan tot rust komen, aan reflecteren. Ook de wijze waarop het NTvT informatie aanbiedt vraagt om een moment van reflectie en bezinning. Wat zou het mooi zijn wanneer je binnenkort in het NTvT, nog meer dan nu in één oogopslag kunt overzien wat je aanspreekt, je snel de conclusie voor de toepassing in de praktijk weet, de wetenschappelijke en betrouwbare verdieping krijgt die je zoekt en antwoord krijgt op de vraag die bij je leeft.

 • Tandheelkunde zet een stempel op postzegels 4. Congres en jubileum

  D.J. Schutte

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Deze serie van 6 korte artikelen over postzegels die een link hebben met de tandheelkunde verschijnt in 2017 2-maandelijks. Deze keer is het onderwerp congres en jubileum.

 • Een 38-jarige vrouw werd verwezen naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde in verband met een verhoogde kokhalsneiging en angst voor de tandheelkundige behandeling. Een behandeltraject werd gestart met graduele exposure in vivo in combinatie met ademhalingsoefeningen, waarbij de patiënt ook thuis oefeningen deed. Daarnaast werd zij verwezen naar een (externe) logopedist. Tijdens dit behandeltraject kreeg de patiënt last van gebitselement 27 en een oplossing op korte termijn was noodzakelijk. Reguliere behandeling was vanwege de bestaande verhoogde kokhalsneiging (nog) niet mogelijk. Gekozen werd voor een behandeling met lachgas voor de pijnklacht, in combinatie met het gestarte behandeltraject, zodat de lachgassedatie uiteindelijk ook weer kon worden afgebouwd. Mede door de motivatie van de patiënt en een multidisciplinaire samenwerking is een goed en stabiel behandelresultaat behaald.

 • Preventieve tandheelkunde 7. Halitose de mond uit helpen

  T.M.H. de Jong, M.L. Laine

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Halitose of slechte adem is een probleem dat bij veel mensen voorkomt en waarvan de oorzaak meestal intraoraal is te vinden. Bacteriën in de mond produceren vluchtige zwavelhoudende verbindingen, zoals waterstofsulfide en methylmercaptaan, die niet alleen een onaangename geur afgeven, maar ook een toxisch effect op parodontale weefsels kunnen hebben. Goede mondhygiëne, een gezond parodontium en gezonde gebitselementen zijn de basis voor de preventie van intraorale halitose en daarom spelen tandartsen en mondhygiënisten een essentiële rol hierin.

 • Kauwen op bruxisme. Associaties, gevolgen en behandeling

  F. Lobbezoo, R. Jacobs, A. De Laat, G. Aarab, P. Wetselaar, D. Manfredini

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In dit deel van het tweeluik over bruxisme wordt ingegaan op de associaties van deze kauwspieractiviteit met andere aandoeningen. Vooral de associaties met het obstructief slaapapneusyndroom zijn onderzocht. Bruxisme lijkt een beschermende functie bij deze aandoening te hebben, hoewel de bewijslast daarvoor nog niet sluitend is. Naast dit mogelijke positieve gevolg heeft bruxisme ook een aantal nadelige gevolgen waarvoor in meer of mindere mate bewijslast voorhanden is. Zo wordt de kauwspieractiviteit in verband gebracht met temporomandibulaire pijn en disfunctie, parodontale en endodontische problemen, het falen van restauraties en implantaten, en gebitsslijtage. In een aantal gevallen zijn deze gevolgen ernstig genoeg om een behandeling van bruxisme te rechtvaardigen. In alle andere gevallen bestaat er voor de behandeling van bruxisme geen indicatie, gelet op de mogelijke positieve gevolgen. Indien behandeling is geïndiceerd, dan dient er conservatief te worden gehandeld met modaliteiten als stabilisatieopbeetplaten, voorlichtingsgesprekken, medicatie, psychologie en fysiotherapie.

 • Proefschriften 25 jaar na dato 48. Effect van speeksel op de kolonisatie van mondbacteriën

  A.J.M. Ligtenberg

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In het onderzoek, dat aan de basis lag van het proefschrift ‘Het effect van speeksel op de kolonisatie van mondbacteriën’ uit 1992, werd aggregatie of klontering van mondbacteriën door speeksel onderzocht. Dit voorkomt kolonisatie van bacteriën in de mond. Er bestaan grote individuele verschillen in aggregatie-activiteit van speeksel, die mede worden bepaald door de bloedgroep van de donor. Bloedgroepantigenen komen, behalve op rode bloedcellen, ook voor op speekseleiwitten. Dit geldt echter niet voor iedereen: alleen bij zogenoemde secretors komen deze bloedgroepantigenen op speekseleiwitten voor. Non-secretors aggregeerden bacteriën slechter dan secretors. In later onderzoek werden non-secretors geassocieerd met een verhoogd cariësrisico. In vervolgonderzoek werd gevonden dat het complementsysteem, een afweersysteem in bloed, werd geactiveerd door speeksel van secretors, maar niet van non-secretors. Zo blijkt de afweer in de mond te worden beïnvloed door de bloedgroep en secretorstatus, maar op een andere manier dan aanvankelijk werd gedacht.

Selecteer zoekcriteria