Zoek in het NTvT archief

Er zijn 209 zoekresultaten gevonden.

 • Kindertandheelkunde

  Het is bekend dat tabaksrook invloed heeft op de gezondheid van kinderen. Het doel van onderhavig onderzoek was na te gaan welk effect tabaksrook uit de omgeving (Exposure to environmental Tabacco Smoke, ETS) voor of na de geboorte op de mondgezondheid heeft (cariës, gingivitis, pigmentaties en...

 • Allergische rhinitis en cariës bij kleuters

  D.L. Gambon

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Allergische rhinitis, ontsteking van het neusslijmvlies door een overgevoeligheid voor allergenen zoals pollen, huisstofmijt, huisdieren en schimmels, is het meest voorkomende chronische luchtwegprobleem bij kinderen (1,3%- 52%). Mondademhaling kan invloed hebben op de mondgezondheid. In hoeverre is...

 • Kijkgedrag van een kind

  D.L. Gambon

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Een eerste indruk nog voordat een tandarts zich heeft voorgesteld is belangrijk bij het ontstaan van een positieve behandelrelatie met kinderen. Het doel van dit onderzoek was met behulp van eye-tracking technology te bepalen waar een kind het meest naar kijkt wanneer het een tandarts ziet. Op een...

 • Gerodontologie

  De wereldwijd verouderende bevolking stelt landelijke overheden en beleidsbepalers voor economische, sociale en organisatorische uitdagingen, ook op het gebied van de mondzorg. Als ouderen in de toekomst verzekerd willen zijn van voldoende, goed bereikbare en goed doordachte mondzorg moet duidelijk...

 • Excaveren met roterend en chemo-mechanisch instrumentarium

  J.E. Frencken

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Excerpten

 • Restauratieve Tandheelkunde

  Om carieus weefsel uit diepe asymptomatische caviteiten op een weefselsparende manier te verwijderen is het gebruik van handinstrumenten belangrijk. Het bewijs komt voornamelijk uit laboratoriumonderzoeken. Door de beschikking van conebeamcomputertomografische apparaten (CCTA) blijkt het mogelijk om...

 • Preventieve Tandheelkunde

  Tandcariës in tijdelijke gebitselementen is de beste predictor voor het ontstaan van tandcariës in blijvende gebitselementen. Het is dus van belang te zorgen dat het tijdelijk gebit cariësvrij is. In 22 praktijken werd het ‘Noord-Ierland Cariës Preventie in de Praktijk&rsqu...

 • Grenzeloze tandheelkunde?!

  C.P. Bots

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Redactioneel

 • We leven in een tijd waarin de behandelmogelijkheden binnen de genees- en tandheelkunde sterk zijn toegenomen en er geen grenzen meer lijken te bestaan. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen lijken zich in een stroomversnelling te bevinden waardoor vrijwel al het denkbare binnen handbereik komt. Dan is het goed te realiseren dat het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in een lange traditie staat van 125 jaar in het Nederlands, wetenschappelijk publiceren over tandeheelkunde. Deze mijlpaal vierde het NTvT onder andere met de publicatie van een fraaie lustrumuitgave, het beschikbaar stellen van extra onderzoekbeurzen én de Nationale Tandheelkunde Quiz.

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Maatschappelijke factoren

  H. Kalsbeek

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Aan het begin van de twintigste eeuw kwam bij kinderen uit arme gezinnen minder cariës voor dan bij kinderen uit gezinnen die meer bemiddeld waren. Later veranderde dat: naarmate de sociaaleconomische status van de ouders hoger was, hadden kinderen juist minder cariës. Eenzelfde verband tussen sociaaleconomische status en cariësprevalentie werd vervolgens ook bij volwassenen gezien. Gedurende de hele twintigste eeuw werden bij personen met een lage sociaaleconomische status meer gebitselementen geëxtraheerd dan bij personen met een hoge sociaaleconomische status. Eind twintigste eeuw was de mondgezondheid in het algemeen veel beter dan aan het begin. Die verandering is onder meer te danken aan de toegenomen welvaart, de groeiende aandacht voor mondhygiëne, de introductie van fluoridetandpasta en de sterke toename van het aantal zorgverleners in de mondzorg. Op de achtergrond speelde ook de toegenomen kennis over het ontstaan en de preventie van cariës.

 • Wensgeneeskunde en wens­tandheelkunde: wat wordt ermee bedoeld?

  D.J. Witter, W.G. Brands, J.J. Kole, N.H.J. Creugers

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Visie

 • Met wensgeneeskunde worden medische handelingen aangeduid die zonder direct medische noodzaak worden uitgevoerd. Bij wensgeneeskunde overheerst de wens van de patiënt, maar het wordt indirect ook bevorderd door zorgverleners, (farmaceutische) producenten en zorgverzekeraars. Vaak betreft wensgeneeskunde verbetering van het uiterlijk of van prestaties, daarom wordt het ook wel als verbetergeneeskunde aangeduid. Het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en wensgeneeskunde is vaag: de grens tussen ziekte en gezondheid, tussen normaal en abnormaal functioneren is niet scherp te trekken en bovendien tijd- en plaatsgebonden. Wensgeneeskunde valt buiten het basispakket van zorgverzekeraars en wordt door de patiënt zelf betaald. Dat ‘zelf betalen’ is echter geen allesbepalend criterium voor wensgeneeskunde. Door biotechnologische ontwikkelingen neemt de omvang van wensgeneeskunde toe. Een aantal tandheelkundige behandelingen zou als wenstandheelkunde kunnen worden aangemerkt, bijvoorbeeld in het kader van cosmetische tandheelkunde, orthodontie of implantologie. Wensgeneeskundige behandelingen genezen weliswaar geen ziekte, maar kunnen wel de gezondheid bevorderen.

 • Naaldbreuk tijdens het geven van lokale anesthesie

  S.A. Zijderveld, L. Dubois

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Casuïstiek

 • Twee patiënten werden verwezen naar een mka-chirurg in verband met het optreden van naaldbreuk bij het geven van lokale anesthesie. Bij de eerste casus, een 67-jarige vrouw, betrof het een naaldbreuk na het geven van een mandibulaire blokanesthesie. De naald kon vrij eenvoudig onder lokale verdoving worden verwijderd. In de tweede casus ging het om een minder coöperatieve patiënt van 8 jaar, bij wie naaldbreuk optrad na infiltratieanesthesie in de omslagplooi van de maxilla met de zogenoemde QuickSleeper 5. Na exacte lokalisatiebepaling door middel van conebeamcomputertomografie werd het 9 mm kleine naaldje moeizaam gevonden en verwijderd onder algehele anesthesie.

Selecteer zoekcriteria