Zoek in het NTvT archief

Er zijn 209 zoekresultaten gevonden.

 • Serie: Medicamenten en mondzorg.Systematisch literatuuronderzoek naar effect van medicatie op de speekselklieren

  A. Wolff, R.K. Joshi, J. Ekström, D. Aframian, A.M.L. Pedersen, G. Proctor, N. Narayana, A.  Villa, Y.W. Sia, A. Aliko, R. McGowan, R. Kerr, S.B. Jensen, A. Vissink, C. Dawes

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Evidencebased overzichten van medicamenten die medicatie-geïnduceerde disfunctie van de speekselklieren, zoals hyposialie of het gevoel van een droge mond (xerostomie) veroorzaken, ontbreken. Voor het samenstellen van een lijst met medicamenten die de speekselklierfunctie beïnvloeden werd in elektronische databases gezocht naar relevante literatuur (tot juli 2013). Van de 3.867 gevonden artikelen voldeden 269 artikelen aan de inclusiecriteria (relevantie, kwaliteit van de onderzoeksmethoden, bewijskracht). In totaal 56 actieve stoffen met een grotere bewijskracht en 50 actieve stoffen met een matige bewijskracht voor het veroorzaken van een speekselklierdisfunctie werden in deze artikelen beschreven. Hoewel xerostomie algemeen als resultaat werd vermeld, was zelden het objectieve effect op de speekselsecretie gemeten. Xerostomie was bovendien vooral gerapporteerd als negatieve bijwerking in plaats van als het beoogde resultaat van medicatiegebruik. Van de medicatie met een gedocumenteerd effect op de speekselklierfunctie of -symptomen werd een uitgebreid overzicht samengesteld dat voor mondzorgverleners behulpzaam kan zijn bij het evalueren van patiënten met monddroogheidsklachten.

 • Een overkappingsprothese op implantaten is de aangewezen behandeling bij patiënten met klachten over hun conventionele gebitsprothese. Alhoewel er veel bekend is over het functioneren van een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak, is er minder bekend over het functioneren van een overkappingsprothese in de bovenkaak. In dit promotieonderzoek werden verschillende aspecten van een overkappingsprothese op 4 implantaten in de bovenkaak belicht. Uit een systematisch literatuuronderzoek bleek dat een met een overkappingsprothese (boven of onder) op implantaten de kauwfunctie verbeterde, de maximale bijtkracht toenam en de patiënttevredenheid toenam. Tevens bleken implantaten geplaatst met een maximale dehiscentie van tweederde van het implantaatoppervlak na 5 jaar nog goed te functioneren. Een overkappingsprothese op een staafmesostructuur ging gepaard met minder marginaal botverlies, een betere subjectieve kauwfunctie en een betere patiënttevredenheid dan een overkappingsprothese op locators. De verschillen waren echter klein en vanuit het perspectief van de kosteneffectiviteit zou een overkappingsprothese op locators geen verkeerde keuze zijn.

 • Cariësdiagnostiek door moeders van 1- tot 3-jarigen

  D.L. Gambon

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Grondige mondinspectie van de kant van de ouders kan eraan bijdragen dat kinderen tijdig tandheelkundige zorg krijgen. Het doel van het onderzoek was te analyseren of moeders de cariësontwikkeling in verschillende stadia bij hun 1- tot 3-jarige kinderen konden diagnosticeren. In een cross-sect...

 • Ernstige cariës en kindermishandeling

  D.L. Gambon

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Kindermishandeling en verwaarlozing heeft een sterk nega­tief effect op de ontwikkeling van een kind. Het heeft niet alleen effect op het emotioneel, psychologisch en licha­melijk welzijn, maar kan ook problemen geven op ­latere leeftijd. Vroege herkenning van kindermishandeling is daaro...

 • Economische evaluatie van sealants

  J.H.G. Poorterman

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Cariës is een veelvoorkomende maar te voorkomen chronische ziekte die meer dan de helft van de schoolgaande kinderen en jongvolwassenen treft. Het gebruik van sealants is een bewezen methode om pitten en fissuren te ­beschermen tegen cariës. Ondanks de effectiviteit van deze methode wo...

 • Kosteneffectiviteit van fluoridelakken

  J.H.G. Poorterman

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Fluoridelakken hebben een bewezen effectiviteit in het verlagen van de hoeveelheid cariës bij kinderen en adolescenten. Het gebruik ervan is veilig en er is een klein risico op bijwerkingen wanneer de dosering en indicatie in acht worden genomen. Echter, de meeste onderzoeken vonden plaats onde...

 • Mondgezondheidinterventie onder geïnstitutionaliseerde ouderen

  J.H.G. Poorterman

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Aangezien het aantal ouderen in Nederland toeneemt, valt ook te verwachten dat meer tandheelkundige zorg in verzorgingstehuizen nodig zal zijn. Een verslechterende mondzorg kan leiden tot functionele en esthetische problemen. Verder hebben pijn en ongemak invloed op de kwaliteit van leven en slecht...

 • Omgevingslicht en het beoordelen van endodontische röntgenopnamen

  P.F. van der Stelt

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Radiologie

  Tandartsen moeten vaak röntgenbeelden beoordelen in het kader van diagnostiek en behandeling. In de tandheelkundige praktijk is het lichtniveau doorgaans heel hoog, wat als een nadeel wordt beschouwd voor het bekijken van beelden met kleine contrastnuances. Het doel van dit onderzoek was inzich...

 • Alternatieve pijnbehandeling voor irreversibele pulpitis

  S.V. van der Waal

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Endodontologie

  Pulpitis is een ontsteking van de tandpulpa en is meestal het gevolg van een microbiële infectie. Bij een irreversibele pulpitis met pijnklachten hoort een behandeling te worden uitgevoerd. Daarbij dient de bron van de infectie te worden geelimineerd, het pijnlijke ontstoken pulpaweefsel te wor...

 • Zakatlas anatomie voor de tandheelkunde

  J.H. Koolstra

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Media

 • Boek

  E.W. Baker, J. Warshaw (eds.) Anatomy for dental medicine in your pocket Germany: Thieme, 2018 314 bl. geïll. € 34,99 ISBN 987 1 62623 234994 ‘Anatomy for dental medicine in your pocket’ is een zakatlas op A5-formaat gericht op het hoofd-halsgebied. Daarnaast komt de werve...

Selecteer zoekcriteria