Zoek in het NTvT archief

Er zijn 35 zoekresultaten gevonden.

 • Vervanging van ernstig beschadigde molaren met behulp van 3D-technieken

  J.P. Verweij, D. Anssari Moin, G. Mensink, D. Wismeijer, J.P.R. van Merkesteyn

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Casuïstiek

 • Ernstig beschadigde molaren kunnen door autotransplantatie worden vervangen met behulp van 3D-technieken. Bij een 18-jarige patiënt werden gebitselementen 18, 38 en 48 gebruikt om respectievelijk de gebitselementen 14, 36 en 37 te vervangen. Preoperatief werd met behulp van 3D-beeldvorming de breedte van de kroon en wortelafvorming van de gebitselementen 18, 38 en 48 geanalyseerd. Tijdens de autotransplantatieprocedure werd de nieuwe tandkas gevormd met behulp van 3D-geprinte replica’s van de donorelementen, om zo iatrogene schade van de daadwerkelijke donorelementen te voorkomen. De extra-alveolaire tijd was minder dan 2 minuten bij alle donormolaren. Bij postoperatieve controle was fysiologische integratie te zien van de getransplanteerde molaren. Er was geen sprake van ankylose. Autotransplantatie met behulp van 3D-technieken kan ingewikkelde procedures mogelijk maken met succesvol resultaat.

 • Preventieve tandheelkunde 9. Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling: voortschrijdend inzicht of controversieel?

  R.J.M. Gruythuysen, A.J.P. van Strijp

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling leeft nog te weinig in de kindertandheelkunde. Inmiddels is er een aanzienlijke hoeveelheid kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat het succes van de behandeling bewijst. Sommige zorgverleners passen de methode met succes toe, terwijl anderen geen vertrouwen hebben in deze niet-invasieve caviteitsbehandeling en de voorkeur blijven geven aan het restaureren van cariëslaesies. Genoemde redenen hiervoor zijn onder andere Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling is veel gedoe, de (ouder van de) patiënt werkt niet mee en de vergoeding is niet adequaat. Kinderen hebben echter baat bij mondzorgverleners die stellen dat een kind recht heeft op een etiologische behandeling, waarbij de oorzaak van het cariësproces wordt aangepakt, en dat niet-restauratieve behandeling daartoe bij uitstek een goede ondersteuning biedt. Deze benadering past binnen de kaders die de beroepsethiek en de wet stellen. Behalve mondzorgverleners hebben alle betrokken instanties in het beroepenveld en daarbuiten de morele en maatschappelijke plicht recht te doen aan de impliciete vraag van het kind naar deze omslag in de mondzorg.

 • De rol van fotodynamische therapie bij de behandeling van het stadium I en II lipcarcinoom

  T.E.M. van Doeveren, M.B. Karakullukçu, I.B. Tan, W.H. Schreuder

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • De mond voorspoelen met water of poetsen met een droge tandenborstel, draagt niet bij aan een verbeterde tandplaque verwijdering bij het tandenpoetsen. Ook poetsen volgens een specifieke poetsvolgorde draagt daaraan niet bij. Spoelen met water of water drinken heeft een direct effect op de slechte ochtendadem. De combinatie van tandenpoetsen, tong reinigen en een mondspoelmiddel laat na 24 uur een effect zien op de slechte ochtendadem ten opzichte van alleen poetsen met tandpasta. Het gebruik van een mondspoelmiddel met de specifieke ingrediënten chloorhexidine en essentiële oliën, heeft een positief effect op de reductie van gingivitis. Het gebruik van vergelijkbare mondspoelmiddelen als koelvloeistof in ultrasone apparatuur heeft geen toegevoegd effect op het behandelresultaat bij parodontitispatiënten. Water is een effectieve koelvloeistof.

 • Serie: Hora est. Preventie en behandeling van parodontale aandoeningen en slechte adem

  E. van der Sluijs, D.E. Slot, G.A. van der Weijden

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • De mond voorspoelen met water of poetsen met een droge tandenborstel, draagt niet bij aan een verbeterde tandplaque verwijdering bij het tandenpoetsen. Ook poetsen volgens een specifieke poetsvolgorde draagt daaraan niet bij. Spoelen met water of water drinken heeft een direct effect op de slechte ochtendadem. De combinatie van tandenpoetsen, tong reinigen en een mondspoelmiddel laat na 24 uur een effect zien op de slechte ochtendadem ten opzichte van alleen poetsen met tandpasta. Het gebruik van een mondspoelmiddel met de specifieke ingrediënten chloorhexidine en essentiële oliën, heeft een positief effect op de reductie van gingivitis. Het gebruik van vergelijkbare mondspoelmiddelen als koelvloeistof in ultrasone apparatuur heeft geen toegevoegd effect op het behandelresultaat bij parodontitispatiënten. Water is een effectieve koelvloeistof.

 • Kindertandheelkunde

  In een prospectief onderzoek in Litouwen werd nagegaan wat de impact van narcosebehandeling was bij 144 kinderen, jonger dan 6 jaar, op de mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) en de mondgezondheid na een half jaar. In het mondonderzoek werd de plaque-index en het dmft bepaald. De...

 • Kindertandheelkunde

  Toepassing van zilverdiaminefluoride (SDF) biedt mogelijkheden om traditionele restauratieve cariës te voorko men of te beperken. De onderzoekers hebben de acceptatie van de donkere verkleuring van het carieuze dentine door de behandeling met SDF onderzocht onder ouders van jonge kinderen in Ne...

 • Kindertandheelkunde

  Hoewel tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie reeds lang wordt uitgevoerd bij angstige jonge kinderen, kleven hieraan nadelen vanwege gezondheidsrisico’s, kosten en ouderlijke acceptatie. Toepassing van Interim Therapeutic Restoration (ITR) kan de noodzaak tot behandeling onder...

 • Mondgezondheid bij diabetes

  H.S. Brand

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Excerpten

 • Algemene ziekteleer

  Diabetes mellitus is een zeer frequent voorkomende aandoening, waarbij de regulatie van de bloedsuikerspiegel is verstoord. Diabetes kan ook negatieve effecten op de mondgezondheid hebben. In een systematisch literatuuronderzoek werd daarom het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen diabetes...

 • Gnathologie

  ‘Call centers’ of afdelingen voor telefonisch klantencontact schieten als paddenstoelen uit de grond. In Turkije waren in 2014 ongeveer 80.000 mensen werkzaam op een dergelijke afdeling, waarvan 95% een volledig dienstverband had. Verwacht wordt dat dit aantal zal toenemen tot 350.000 in...

 • Idiopatische hypoplasie van de musculus masseter

  C. de Baat

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Excerpten

 • Gnathologie

  Agenesie en hypoplasie van de musculus masseter komen voornamelijk voor als onderdeel van diverse congenitale syndromen en hebben zowel functionele als esthetische gevolgen. Dit artikel rapporteert een casus van idiopatische hypoplasie van de musculus masseter zonder andere (congenitale) anatomische...

Selecteer zoekcriteria