Zoek in het NTvT archief

Er zijn 214 zoekresultaten gevonden.

 • Kindertandheelkunde

  Glazuurdefecten variëren van opaciteiten tot hypoplasieën. De afwijkingen in glazuur spelen een rol bij de plaque-accumulatie en de aanwezigheid en progressie van cariës. Het doel van dit onderzoek was de prevalentie van de glazuurdefecten in het melkgebit vast te stellen en de relati...

 • Kindertandheelkunde

  Afwijkend slikgedrag wordt veel gezien bij kinderen en volwassenen. Behandeling hiervan is mogelijk met orthodontische apparatuur: myofunctionele trainers eventueel in combinatie met logopedie. Het doel van dit artikel is inzicht te geven in een nieuw innovatief myofunctioneel apparaat dat specifiek...

 • Behandeling van door trauma donkerverkeurde tijdelijke incisieven

  R.J.M. Gruythuysen

  6 december 2019

  NTvT december 2019 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  Verkleuring van incisieven in de tijdelijke dentitie is een veel voorkomend symptoom als gevolg van een trauma. Coronale verkleuring kan vroegtijdig en beter worden waargenomen door transilluminatie: een lichtbron gericht op het labiale vlak en inspectie van het palatinale vlak met een mondspiegel....

 • Demografische ontwikkelingen

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Actueel

 • Gemiddeld worden mensen steeds ouder en met het ouder worden neemt de kwetsbaarheid veelal toe. In de infographic de demografische ontwikkelingen in Nederland en België met betrekking tot mondzorg voor (kwetsbare) ouderen.

 • De beste keuze in de tandheelkunde

  W.J. van der Meer

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Redactioneel

 • Vrijheid in keuze is een voorrecht. Naarmate de keuzevrijheid toeneemt zou een mens zich ook gelukkiger moeten voelen, maar dat blijkt niet helemaal juist. er blijkt een kritisch punt te zijn waarbij een toenema van het aantal keuzes een mens juist minder gelukkig maakt. Wetenschap kan steun bieden bij het maken van keuzes. Het kan handvatten bieden ten aanzien van materialen en methoden die het beste kunnen worden toegepast.

 • Arteriitis temporalis, orale verschijnselen zijn soms de eerste uiting

  P.E. Vaandrager, E.H. van der Meij, J.G.A.M. de Visscher

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Medisch

 • De diagnose arteriitis temporalis is soms lastig te stellen omdat de klachten kunnen variëren, in intensiteit wisselen en niet altijd karakteristiek zijn. De aandoening is een craniale uiting van reuscelarteriitis met aantasting van grote en middelgrote arteriën. De eerste uiting van arteriitis temporalis kan een pijnklacht in de tong zijn zonder afwijkingen bij klinisch onderzoek. Soms is in een later stadium sprake van ulceratie of necrose van een deel van een tonghelft . Andere symptomen kunnen nieuw ontstane hoofdpijn, kaakclaudicatie en acuut visusverlies zijn. Om de diagnose arteriitis temporalis te stellen wordt histologisch onderzoek verricht van een biopt, genomen van de arteria temporalis. Behandeling bestaat uit langdurig gebruik van corticosteroïden. Bij patiënten met enkelzijdige onverklaarbare pijn in een klinisch niet afwijkende tong of een ulcus op de tong zonder direct aanwijsbare oorzaak, kan sprake zijn van arteriitis temporalis.

 • Serie: Communicatie in de tandartspraktijk. Omgaan met angst in de tandartspraktijk

  A.J.E. Smith, M.M. Bildt

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Tandartsen worden regelmatig geconfronteerd met angstige kinderen en volwassenen. Of deze in de reguliere praktijk goed te behandelen zijn, hangt af van het type angst en de ernst ervan. Goede diagnostiek is daarom essentieel. In dit artikel wordt in grote lijnen het ontstaan, het in stand houden en de behandeling van behandelangst beschreven. Ook wordt stilgestaan bij de communicatieve vaardigheden die van belang zijn om angstvermindering te bevorderen dan wel te voorkomen dat kinderen behandelangst ontwikkelen.

 • Komvormige defecten in occlusale vlakken van molaren: meer dan alleen erosieve belasting?

  J.L. Ruben, F.J.M. Roeters, G.J. Truin, B.A.C. Loomans, M.C.D.N.J.M. Huysmans

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Onderzoek en wetenschap

 • De mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van komvormige (cup-shaped) defecten op occlusale tandoppervlakken zijn nog steeds niet geheel duidelijk. Het doel van dit onderzoek was het evalueren van factoren die mogelijk bijdragen aan in vitro cupvorming en om het klinische proces te verklaren. Geëxtraheerde humane molaren werden blootgesteld aan demineraliserende oplossingen met een pH van 4,8 en 5,5, in combinatie met verschillende mechanische belastingprotocollen: geen belasting (0N, controle), 30N of 50N. Voor en na 3 maanden van blootstelling en belasting werden de preparaten gescand met een contactloze profi lometer. Bij pH 4,8 werden verschillen gevonden voor het gemiddelde hoogte- en volumeverlies (p < 0,002). Komvormige laesies ontwikkelden zich alleen bij een pH van 4,8 indien gelijktijdig mechanisch werd belast. Het onderzoek toonde aan dat cupping in glazuur kan ontstaan en dat gelijktijdige zure (lager dan de kritische pH van glazuur) en mechanische belasting van het tandoppervlak hiervoor vereist zijn.

 • Het onderwijs op het gebied van kwaliteit en veiligheid van mondzorg behoeft nog verdere ontwikkeling, zowel voor studenten als docenten. Op basis van de huidige ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen binnen de mondzorg in Nederland wordt een voorstel beschreven hoe dit als leerlijn ‘kwaliteit van mondzorg’ in de opleidingen tandheelkunde geïmplementeerd kan worden. Binnen de klinische onderwijspraktijk en de wetenschappelijke scholing dienen studenten vertrouwd te raken met het ontwikkelen, beoordelen en toepassen van praktijkrichtlijnen. Enkele voorstellen voor inbedding van de leerlijn in de opleiding worden gegeven. Om de leerlijn verder vorm te geven is nauwe samenwerking tussen de expertisegebieden van de opleidingen tandheelkunde en het Kennisinstituut Mondzorg gewenst.

 • Mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen in Duitsland en Nederland

  D. Niesten, V. Leve, D. Lubisch, C. Pilgrim, N.H.J. Creugers, M. Pentzek, A. Gerritsen

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Om de mondgezondheid voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, zowel intra- als extramuraal, in het Euregiogebied Rijn-Waal in Nederland en Duitsland te verbeteren, is geïnventariseerd wat de belemmeringen zijn op het vlak van mondzorg voor de doelgroep volgens de literatuur, hoe de mondzorg is georganiseerd in beide landen en wat de implicaties van deze organisatie voor de (mond)zorg en mondverzorging zijn. Resultaten laten zien dat belemmeringen veelal gelijk zijn, maar dat de organisatie in beide landen verschilt. De grootste verschillen liggen in de financiering en inrichting van mondzorg in de intramurale situatie. Deze is in Nederland in sterkere mate gereguleerd en georganiseerd op basis van de Wet langdurige zorg met als uitgangspunt de Verenso-richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafh ankelijke cliënten in verpleeghuizen’. In Duitsland is daarentegen het leveren van mondzorg in de thuissituatie beter gefaciliteerd. In beide landen zijn recentelijk verschillende initiatieven ontplooid ter verbetering van onder meer de informatievoorziening, scholing en financiering van mondzorg.

Selecteer zoekcriteria