Zoek in het NTvT archief

Er zijn 214 zoekresultaten gevonden.

 • Pijn na succesvolle wortelkanaalbehandeling

  S.V. van der Waal

  4 oktober 2019

  NTvT oktober 2019 Excerpten

 • Endodontologie

  Een wortelkanaalbehandeling kan ogenschijnlijk succesvol zijn geweest, terwijl het gebitselement pijnlijk blijft. Op de röntgenopname zien de kanaalvullingen er goed uit en er zijn geen periapicale radiolucenties zichtbaar. In dit onderzoek is het voorkomen van pijn na een succesvolle behandeli...

 • Inzet van mobieltje voor gingivitisreductie

  D.E. Slot

  4 oktober 2019

  NTvT oktober 2019 Excerpten

 • Preventieve Tandheelkunde

  Het gebruik van mobiele applicaties en tekstberichten neemt snel toe, ook als mogelijke interventie voor het bevorderen van gezondheidsgedrag dan wel -vaardigheden, om binnen het preventieve proces in de gezondheidzorg te worden ingezet. Het systematisch literatuuronderzoek had tot doel mobiele app...

 • Preventieve Tandheelkunde

  De Duitse tandartsorganisatie heeft als doel gesteld de prevalentie van cariësvrije gebitten bij 6-jarigen in 2020 met 80% te vermeerderen. Om dat doel te bereiken was het nodig een preventief georiënteerd mondzorgplan op te stellen waarbij tandheelkundigen, kinderartsen, gynaecologen, vro...

 • Volwassen Finnen over communicatie met hun tandarts

  J.H.G. Poorterman

  4 oktober 2019

  NTvT oktober 2019 Excerpten

 • Sociale tandheelkunde

  Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat patiënten het waarderen dat hun tandarts met hen communiceert en relevante aspecten van hun mondgezondheid en behandelplanopties bespreekt. Minstens zo belangrijk is dat de patiënten het gevoel hebben dat de tandarts naar hen luistert en daarbij b...

 • Gerodontologie

  In het Verenigd Koninkrijk is in de periode 2002-2014 een longitudinaal onderzoek naar veroudering uitgevoerd onder een basaal representatieve steekproef van zelfstandig wonende personen die in 2002 50 jaar of ouder waren. Deze groep leek uitermate geschikt om te onderzoeken of de eerder bij ouderen...

 • De tong

  A. Vissink

  4 oktober 2019

  NTvT oktober 2019 Media

 • Boek

  A. Filippi, I. Hitz Lindenmüller (eds)The tongueBatavia: Quintessence Publishing Co. Inc., 2018203 bl., geill. € 153,95ISBN 978 0 86715 776 5 Zoals de auteurs in hun voorwoord aangeven, kijken veel behandelaars in de mond. Naast tandartsen, mondzorgkundigen en (preventie)-assistenten zijn...

 • Boek

  M. Glick (ed.)The oral-systemic health connectionBatavia: Quintessence Publishing Co. inc., 2019382 bl., geïll. € 44,91ISBN 978 0 86715 788 8 Deze uitgave gaat over dé relatie waar veel onderzoek naar wordt gedaan maar waarover ook veel discussie is. De aanpak is bewonderenswaardig...

 • Even voorstellen: uw nieuwe collegae

  D.E. van Diermen

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Redactioneel

 • Ieder jaar stromen er in september enthousiaste jonge mensen de deuren van de 3 tandheelkundefaculteiten binnen, ieder met de droom en ambitie om binnen 6 jaar af te studeren als ‘de beste tandarts van Nederland’. Tegenwoordig worden deze studenten voor 100% geselecteerd op kennis en motivatie, blijkend uit een mooi curriculum vitae, gevuld met stages, vrijwilligerswerk en relevante hobby’s. In de gemiddeld 6,5 jaar die de studenten in de collegebanken en (pre)klinieken vertoeven, doen de tandheelkundefaculteiten hun uiterste best deze aanstaande collega’s met tandheelkundige kennis, vaardigheden en plezier in het vak te voeden, zodat ze competent en met vertrouwen aan de slag kunnen gaan in het werkveld.

 • Bilaterale autologe transplantatie van geïmpacteerde maxillaire cuspidaten

  K. Grisar, V. The, R. Jacobs, C. Politis

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Casuïstiek

 • Bij een 15-jarig meisje werden bilateraal geïmpacteerde blijvende cuspidaten in de bovenkaak vastgesteld. Van beide gebitselementen was sprake van een moeilijk palatinale ligging en apicale deviatie. Chirurgische vrijlegging van de cuspidaten, gevolgd door een orthodontische extrusie, was niet gewenst. Beide nog aanwezige melkcuspidaten vertoonden tekenen van wortelresorptie. Er werd gekozen voor een bilaterale autologe cuspidaattransplantatie.

 • Cariësexplosie na bariatrische chirurgie

  W.J. Klüter, P. Koehestanie, C. de Baat

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Casuïstiek

 • In een mondzorgpraktijk viel een patiënt op door veel diepe gecaviteerde cariëslaesies na een bariatrisch-chirurgische behandeling. Bestudering van de onderzoeksliteratuur leerde dat er aanwijzingen zijn voor een negatieve invloed van bariatrische chirurgie op de mondgezondheid. Cariësrisicofactoren als het aantal cariogene bacteriën in speeksel, een ontoereikende kwantiteit en kwaliteit van speeksel, gastro-oesofageale reflux en vomeren kunnen prominenter worden. Bovendien veranderen door de nieuwe anatomie van de gastro-intestinale tractus de voedingsgewoonten. Er zijn ook negatieve effecten van bariatrische chirurgie op het parodontium gevonden. Het is echter denkbaar dat door leefstijl en voedingsgewoonten bij patiënten met overgewicht al voorafgaand aan bariatrische chirurgie een slechtere orale gezondheid is ontstaan dan bij vergelijkbare patiënten zonder overgewicht. Begeleidingsprogramma’s voor en na bariatrische chirurgie lijken een positief effect te hebben op de mondgezondheid. Het is aanbevelenswaardig meer onderzoek naar de mondgezondheid in relatie tot bariatrische chirurgie te initiëren.

Selecteer zoekcriteria