Zoek in het NTvT archief

Er zijn 225 zoekresultaten gevonden.

 • Behandeling van een gefractureerd endodontisch instrument in het wortelkanaal

  M. Schipper, L.B. Peters

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Casuïstiek

 • Bij een 53-jarige vrouw met aanhoudende pijn aan gebitselement 36 werd de diagnose parodontitis apicalis met een gefractureerd endodontisch instrument in het wortelkanaal gesteld. Er zijn verschillende behandelopties om een corpus alienum in een wortel­kanaal te benaderen. Besloten werd het gebitselement endodontisch te behandelen, waarbij het gesepareerde fragment in situ werd gelaten. Deze behandelkeuze kwam tot stand op basis van kennis van de oorspronkelijke diagnose en de succespercentages van de verschillende behandelopties zoals beschreven in de onderzoeksliteratuur, afgewogen tegen mogelijke risico’s en het effect daarvan op de prognose. Hieruit volgde dat het gebruik van een operatiemicroscoop de kans op een succesvolle uitkomst verhoogt. Wanneer een instrument in situ wordt gelaten, zoals in deze casus, verslechtert de prognose niet significant. De aanwezigheid van preoperatieve periapicale pathologie is daarentegen een klinisch significante prognostische indicator.

 • Door de beugel: recessie bij gebitselementen 2

  M. Leunisse, D.S. Barendregt

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Casuïstiek

 • Een 21-jarige man werd door zijn tandarts en een parodontoloog verwezen naar een orthodontist voor een orthodontische herbehandeling van gebitselement 32. Bij het gebitselement was een aanzienlijke gingivale recessie opgetreden en de wortel van het gebitselement stond buccaal buiten de processus alveolaris. Deze casus werd gepresenteerd op het 27 oktober 2015 tijdens de thematour ‘Door de beugel: team up’, dat door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen op 4 locaties in Nederland werd georganiseerd. In dit tweede deel van de casus wordt de uiteindelijke behandeling besproken, beschouwd en bediscussieerd.

 • Uit data die zijn vrijgegeven door orthodontisten blijkt dat 85% van de volwassenen hun gebit laat corrigeren vanwege psychocosiale problemen. Met behulp van een orthodontische behandeling hopen zij weer meer zelfvertrouwen te krijgen. Van deze groep patiënten wil 42% meer zelfvertrouwen krijg...

 • Elektrostimulatie voor de behandeling van een drogemondgevoel

  M.J.E.J. Janssen, C.P. Bots, H.S. Brand

  2 oktober 2015

  NTvT oktober 2015 Casuïstiek

 • Een 67-jarige vrouw had 1,5 jaar een gevoel van mondbranden en werd door haar tandarts doorverwezen naar een speekselcentrum. Daar stelde men de diagnose ‘persisterende xerostomie’; tevens was er verdenking voor de ziekte van Sjögren. Na 1 jaar werd een nieuwe meting van de speeksel...

 • Door de beugel: recessie bij gebitselementen 1

  M. Leunisse, D.S. Barendregt

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Casuïstiek

 • Een 21-jarige man werd door zijn tandarts en een parodontoloog verwezen naar een orthodontist voor een orthodontische her­behandeling van gebitselement 32. Bij het gebitselement was ­buccaal een aanzienlijke gingivale recessie opgetreden en de wortel van het gebitselement stond buccaal buite...

 • Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in 2014 ruim 139.000 mensen zijn gestorven. Het aantal mensen dat is overleden aan een acuut hartinfarct is met 7% gedaald tot 5,3 duizend, bijna 400 minder dan in 2013. De afname is nagenoeg even groot als in voorgaande jaren. Deze gestage dal...

 • Ziekenhuizen besteden veel aandacht aan verantwoord gebruik van antibiotica. Met succes: in de Nederlandse gezondheidszorg is de resistentie tegen antibiotica vergeleken met veel andere landen laag. Toch zijn verdere verbeteringen mogelijk, vooral in het zogenoemde profylactische gebruik van antibio...

 • Tandartsen van binnen de EU die in Nederland willen werken, moeten een taaltoets afleggen vóór opname in BIG-register. Hiervoor pleit de KNMT bij de Tweede Kamer en minister Schippers. De oproep komt na het Tweede Kamer debat over het ‘volgen’ van foute artsen naar aanleidi...

 • Kiespijn met een neuropathische achtergrond

  V. Khatchaturian, A. de Wijer, S.I. Kalaykova, M.H. Steenks

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Casuïstiek

 • Een 48-jarige vrouw in goede algemene gezondheid presenteerde zich op de afdeling Gnathologie van een centrum voor bijzondere tandheelkunde met pijnklachten in het tweede kwadrant. De klachten bestonden reeds 15 jaar en diverse tandheelkundige behande­lingen, waaronder endodontische behandelinge...

 • Door tien minuten te kauwen op suikervrije kauwgom kunnen 100 miljoen bacteriën uit de mond worden verwijderd. Daarmee zou kauwgom net zo effectief zijn als flossen, zo suggereren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in een artikel in PLoS ONE getiteld ‘Quantification and Quali...

Selecteer zoekcriteria