Zoek in het NTvT archief

Er zijn 236 zoekresultaten gevonden.

 • Implantaat buccaal van de botlamel geplaatst; een complicatie

  I. Abas, G.J. Meijer

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Casuïstiek

 • Vanwege een blauwe verkleuring van haar mucosa meldde een vrouw van 58 jaar zich bij haar nieuwe tandarts. Uit de anamnese bleek dat enkele maanden ervoor een implantaat in de regio van gebitselement 22 was geplaatst. Bij palperen werd een harde zwelling gevoeld die niet pijnlijk was bij aanraking. Omdat gedacht werd aan een malpositie van het geplaatste implantaat werd een conebeamcomputertomogram vervaardigd, waarop te zien was dat het implantaat apicaal niet in het kaakbot verankerd stond. Na implantaatplaatsing dient altijd terdege geverifieerd te worden of de implantatieprocedure naar tevredenheid is verlopen; palpatie van het implantaatbed is daarbij altijd noodzakelijk.

 • De driedimensionaal geprinte dentale spalk bij chirurgische behandeling van malocclusie na polytrauma

  W.L. van de Velde, R.H. Schepers, B. van Minnen

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Casuïstiek

 • Een 22-jarige man werd 2 maanden na een polytrauma in het buitenland verwezen naar de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van een universitair medisch centrum vanwege een anterieure open beet. Deze stoornis bleek het gevolg van een niet onderkende en al geconsolideerde paramediane mandibulafractuur rechts en een angulus mandibulae fractuur links. Preoperatief werd een individuele, driedimensionaal geprinte dentale spalk van chroom-cobalt vervaardigd. Correctie van de occlusiestoornis vond plaats door chirurgische standcorrectie van de mandibula. Hierbij werd de onderkaak aan de rechterzijde gemobiliseerd door middel van een verticale zaagsnede in het oorspronkelijke paramediane fractuurgebied en aan de linkerzijde door middel van een unilaterale sagittale splijtingsosteotomie. Het gemobiliseerde fragment werd op geleide van de driedimensionaal geprinte dentale spalk in de preoperatief bepaalde occlusie geplaatst. De dentale spalk werd met composiet gefixeerd aan de dentitie. De patiëntspecifieke driedimensionaal geprinte dentale spalk lijkt een veelbelovende techniek binnen de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

 • Behandeling van een gefractureerd endodontisch instrument in het wortelkanaal

  M. Schipper, L.B. Peters

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Casuïstiek

 • Bij een 53-jarige vrouw met aanhoudende pijn aan gebitselement 36 werd de diagnose parodontitis apicalis met een gefractureerd endodontisch instrument in het wortelkanaal gesteld. Er zijn verschillende behandelopties om een corpus alienum in een wortel­kanaal te benaderen. Besloten werd het gebitselement endodontisch te behandelen, waarbij het gesepareerde fragment in situ werd gelaten. Deze behandelkeuze kwam tot stand op basis van kennis van de oorspronkelijke diagnose en de succespercentages van de verschillende behandelopties zoals beschreven in de onderzoeksliteratuur, afgewogen tegen mogelijke risico’s en het effect daarvan op de prognose. Hieruit volgde dat het gebruik van een operatiemicroscoop de kans op een succesvolle uitkomst verhoogt. Wanneer een instrument in situ wordt gelaten, zoals in deze casus, verslechtert de prognose niet significant. De aanwezigheid van preoperatieve periapicale pathologie is daarentegen een klinisch significante prognostische indicator.

 • Door de beugel: recessie bij gebitselementen 2

  M. Leunisse, D.S. Barendregt

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Casuïstiek

 • Een 21-jarige man werd door zijn tandarts en een parodontoloog verwezen naar een orthodontist voor een orthodontische herbehandeling van gebitselement 32. Bij het gebitselement was een aanzienlijke gingivale recessie opgetreden en de wortel van het gebitselement stond buccaal buiten de processus alveolaris. Deze casus werd gepresenteerd op het 27 oktober 2015 tijdens de thematour ‘Door de beugel: team up’, dat door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen op 4 locaties in Nederland werd georganiseerd. In dit tweede deel van de casus wordt de uiteindelijke behandeling besproken, beschouwd en bediscussieerd.

 • Uit data die zijn vrijgegeven door orthodontisten blijkt dat 85% van de volwassenen hun gebit laat corrigeren vanwege psychocosiale problemen. Met behulp van een orthodontische behandeling hopen zij weer meer zelfvertrouwen te krijgen. Van deze groep patiënten wil 42% meer zelfvertrouwen krijg...

 • Elektrostimulatie voor de behandeling van een drogemondgevoel

  M.J.E.J. Janssen, C.P. Bots, H.S. Brand

  2 oktober 2015

  NTvT oktober 2015 Casuïstiek

 • Een 67-jarige vrouw had 1,5 jaar een gevoel van mondbranden en werd door haar tandarts doorverwezen naar een speekselcentrum. Daar stelde men de diagnose ‘persisterende xerostomie’; tevens was er verdenking voor de ziekte van Sjögren. Na 1 jaar werd een nieuwe meting van de speeksel...

 • Door de beugel: recessie bij gebitselementen 1

  M. Leunisse, D.S. Barendregt

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Casuïstiek

 • Een 21-jarige man werd door zijn tandarts en een parodontoloog verwezen naar een orthodontist voor een orthodontische her­behandeling van gebitselement 32. Bij het gebitselement was ­buccaal een aanzienlijke gingivale recessie opgetreden en de wortel van het gebitselement stond buccaal buite...

 • Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat in 2014 ruim 139.000 mensen zijn gestorven. Het aantal mensen dat is overleden aan een acuut hartinfarct is met 7% gedaald tot 5,3 duizend, bijna 400 minder dan in 2013. De afname is nagenoeg even groot als in voorgaande jaren. Deze gestage dal...

 • Ziekenhuizen besteden veel aandacht aan verantwoord gebruik van antibiotica. Met succes: in de Nederlandse gezondheidszorg is de resistentie tegen antibiotica vergeleken met veel andere landen laag. Toch zijn verdere verbeteringen mogelijk, vooral in het zogenoemde profylactische gebruik van antibio...

 • Tandartsen van binnen de EU die in Nederland willen werken, moeten een taaltoets afleggen vóór opname in BIG-register. Hiervoor pleit de KNMT bij de Tweede Kamer en minister Schippers. De oproep komt na het Tweede Kamer debat over het ‘volgen’ van foute artsen naar aanleidi...

Selecteer zoekcriteria