Zoek in het NTvT archief

Er zijn 39 zoekresultaten gevonden.

 • Lezerspost

  G.H.I.M. Walenkamp

  6 december 2013

  NTvT december 2013 Deze maand

 • Mondzorgverleners verstrikt in richtlijnen?

  De reactie van H.S. Brand is een waardevolle aanvulling op mijn artikel in de vorige editie van het NTvT (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 589-593; 565-596), en benadrukt nog eens dat de onzekerheden over de richtlijn voor antibioticaprofylaxe vooral zijn te wijten aan beperkte bewijskracht in de...

 • Lezerspost 1

  A.L. Frankhuijzen

  6 september 2013

  NTvT september 2013 Deze maand

 • Fentolamine ter voorkoming van bijtincidenten?

  Fentolamine is een niet-selectieve α-adrenerge receptor antagonist. Door de blokkade van de α1-adrenerge receptoren in de gladde spieren van de bloedvaten ontstaat er een vasodilatatie. Een injectie van fentolamine op de plaats van de toediening van het lokale anestheticum zou, door deze dilatatie...

 • Lezerspost 2

  M.H. Steenks

  6 september 2013

  NTvT september 2013 Deze maand

 • Verlies blijvend gebitselement bij kinderen

  Het artikel ‘Spontaan verlies van een blijvend gebitselement op kinderleeftijd is nooit onschuldig’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 307-310) heb ik met grote belangstelling gelezen. De differentiële diagnostiek van aandoeningen hoeft niet geheel te worden gekend, maar een niet-pluisgevoel...

 • Lezerspost

  10 mei 2013

  NTvT mei 2013 Deze maand

 • Funderingsrestauraties Mijn vraag is of het bekend is welke waarde de E-modulus van dentine heeft of dat deze varieert en welk opbouwmateriaal van composiet\ lichtuithardend versus chemisch uithardend (respectievelijk een E-modulus van 18,6 GPa en 9,2 GPa) geniet dan de voorkeur? C.E. Algie Reactie...

 • Lezerspost

  5 april 2013

  NTvT april 2013 Deze maand

 • Kronen en bruggen In de bijdrage van Fokkinga et al wordt de indirect vervaardigde kroon veelal - om mij onduidelijke redenen - beperkt tot de gegoten kroon (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 81-90). Deze beperking lijkt mij onjuist. Ook de indirect vervaardigde, niet-gegoten (maar bijvoorbeeld ge...

 • Lezerspost

  L. Abraham-Inpijn, H.S. Brand

  8 februari 2013

  NTvT februari 2013 Deze maand

 • Europese Medisch Risico Registrerend Anamnese systeem Met belangstelling heb ik de bijdragen van de voor- en de tegenstander van het Europese Medisch Risico Registrerend Anamnesesysteem (EMRRA) gelezen (Ned Tijdschr Tandheelkd 119; 9: 408-409). Daarbij viel op dat bij beide bijdragen literatuurverwi...

 • Lezerspost

  H.S. Brand, R. Ouzzine, C.P. Bots, A. Vissink

  11 januari 2013

  NTvT januari 2013 Deze maand

 • Speekselsubstituten weinig populair onder patiënten met het syndroom van Sjögren In hun uitstekende bijdrage over de behandeling van monddroogheid stellen professor Vissink en medewerkers dat een belangrijk nadeel van speekselsubstituten is dat deze middelen op lange termijn niet al te goed door...

 • Lezerspost - cijfers en citaten

  8 december 2012

  NTvT december 2012 Deze maand

 • In een gerandomiseerd multicenter onderzoek gedurende 5 jaar werd het biologisch en technisch falen van 2 behandelconcepten vergeleken bij in totaal 152 patiënten: de verkorte tandboog en de uitbreiding van afwezige molaren met een uitneembare partiële gebitsprothese. Er was geen verschil in biolo...

 • Lezerspost - cijfers en citaten

  9 november 2012

  NTvT november 2012 Deze maand

 • Alles kits? Was dat maar waar! Mevrouw collega Kemp schreef een uitstekend bondig verslag van het NMT-congres ‘Alles kids’ van 15 juni j.l. (Ned Tijdschr Tandheelkd 2011; 119: 405). Zij verwees daarin onder andere naar de beperkte tegenspraak die de lezing van Curzon ondervond. Echter, sommigen...

 • Lezerspost - cijfers en citaten

  8 oktober 2012

  NTvT oktober 2012 Deze maand

 • In het septembernummer reageerde dr. H.S. Brand op ons artikel over het voorschrijfgedrag van analgetica in de mondzorg en hij wees erop dat het bij het voorschrijven van NSAID’s nodig is aan maagbescherming te denken (Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 7/8: 379-384). Echter, in dit artikel gaat het ni...

Selecteer zoekcriteria