Zoek in het NTvT archief

Er zijn 103 zoekresultaten gevonden.

 • Anno 2016 beschikt een intensive care-arts over een aantal kunstmatige organen om patiënten met falende organen te ondersteunen. Voorbeelden zijn de kunstnier en de hart-longmachine. Voor patiënten met ernstig leverfalen, bij wie de enige levensreddende behandeling tot op heden een transplantatie met een donorlever is, zijn kunstlevers in ontwikkeling. Deze kunstlevers zijn ofwel gebaseerd op apparatuur die eiwitgebonden toxische stoffen verwijderen uit het bloed van de patiënt met bijvoorbeeld albumine dialyse, ofwel maken gebruik van bioreactoren gevuld met functionerende levercellen, de zogenoemde bioartificiële lever. Theoretisch gezien heeft de bioartificiële lever de grootste potentie om levensduur verlengend te werken. Ook uit klinisch onderzoek blijken de resultaten veelbelovend, maar deze zijn nog onvoldoende om al tot algemeen klinisch gebruik over te gaan.

 • Autismevriendelijke tandheelkundige zorg

  L.S. Kind, M.C.M. van Gemert-Schriks, J.H. Elhorst

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Medisch

 • De Autisme Spectrum Stoornis komt voor bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Binnen de patiëntengroep met deze stoornis bestaat veel variatie in vaardigheden, intelligentie en behandelbaarheid. Desondanks is er duidelijk een gemene deler; mensen met de Autisme Spectrum Stoornis hebben veelal moeite met sociale interacties, communicatie en vertonen ook typische patronen van gedrag. Er kunnen zich daardoor problemen voordoen in de verschillende domeinen van de ontwikkeling zoals de taalontwikkeling en het reageren op sensorische prikkels. Ook mondzorgverleners worden geconfronteerd met patiënten met de Autisme Spectrum Stoornis. De mondzorg aan deze patiënten kan fors worden verbeterd, aangezien negatieve ervaringen en tandartsangst op dit moment veel voorkomend zijn.

 • Coeliakie en tandheelkunde

  T. van Gils, N.K.H. de Boer, G. Bouma

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Medisch

 • Coeliakie is een chronische auto-immuunenteropathie bij mensen met een genetisch risicoprofiel, veroorzaakt door de inname van gluten. Naar schatting 0,5-1% van de Nederlandse bevolking lijdt aan deze aandoening waarbij de diagnose op zowel jonge als oudere leeftijd wordt gesteld. De behandeling bes...

 • Koemelkallergie

  B. Dontje, L. Hulshof, A.B. Sprikkelman

  5 juni 2015

  NTvT juni 2015 Medisch

 • Koemelkallergie is de meest voorkomende voedselallergie op de kinderleeftijd. Patiënten met koemelkallergie kunnen zich presenteren met een breed scala aan klachten. Klachten doen zich voor in meerdere orgaansystemen. De ‘gouden standaard’ om een koemelkallergie vast te stellen is e...

 • Pre-eclampsie

  E.D. Post Uiterweer, J.H.W. Veerbeek, A. Franx

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Medisch

 • Pre-eclampsie is een multi-orgaanaandoening in de tweede helft van de zwangerschap. Ongeveer 1-3% van de zwangerschappen in Nederland worden door dit ziektebeeld gecompliceerd. Het kenmerkt zich door vaatschade die resulteert in een hypertensie en proteïnurie met een hoge morbiditeit voor moede...

 • Het cervicaal-radiculair syndroom

  B. Kuijper

  3 oktober 2014

  NTvT oktober 2014 Medisch

 • Het cervicaal-radiculair syndroom is een acuut invaliderende aandoening die gepaard gaat met veel pijn. Ondanks manuele therapie, epidurale pijnblokkades of tractie, zijn geen positieve resultaten beschreven in gerandomiseerd onderzoek.

 • De ontwikkelingen in dotteren en coronaire stents

  C. Simsek, J. Daemen, F. Zijlstra

  4 juli 2014

  NTvT juli en augustus 2014 Medisch

 • Stents die hun taak uitvoeren en vervolgens biologisch oplossen in koolstofdioxide en water lijken ideaal voor zowel de patiënt als de interventiecardioloog. Onderzoek naar deze biologisch oplosbare stents toont vooralsnog hoopgevende resultaten.

 • Het syndroom van Marfan

  T. Radonic

  6 december 2013

  NTvT december 2013 Medisch

 • Het marfansyndroom is een relatief frequent voorkomend genetisch syndroom met een breed klinisch spectrum van kenmerken. Tijdige diagnose in een van de gespecialiseerde marfanpoliklinieken en behandeling in een derdelijns inrichting zijn noodzakelijk. Een aneurysma van de aortawortel is het belangrijkste klinische probleem.

 • Orale manifestaties van systemische sclerose

  J.M.R. Michels-van Amelsfort, H.S. Brand, J.M. van Laar

  6 september 2013

  NTvT september 2013 Medisch

 • De met systemische sclerose samenhangende verschijnselen als gelaatsveranderingen en parodontale veranderingen kunnen progressief zijn. daardoor wordt met het voortschrijden van de ziekte de tandheelkundige zorgverlening aan deze patiënten steeds moeizamer.

 • Wespen- en bijensteken zijn niet altijd zo onschuldig als wordt gedacht

  K. Gortzak, R.A.Th. Gortzak

  5 juli 2013

  NTvT juli en augustus 2013 Medisch

 • Bijzonder zijn de gevallen waarbij het slachtoffer een insect in de mond of keel krijgt, bijvoorbeeld tijdens drinken, of heeft ingeslikt en vervolgens wordt gestoken in de luchtwegen. Door de zwelling van de tong, keel of luchtweg kan een levensbedreigende situatie ontstaan, waarbij het slachtoffer dreigt te stikken.

Selecteer zoekcriteria