Zoek in het NTvT archief

Er zijn 103 zoekresultaten gevonden.

 • Osteopetrose

  P. de Baat, M.P. Heijboer, C. de Baat

  1 december 2005

  NTvT december 2005 Medisch

 • Botweefsel wordt continu vervangen om botten hun sterkte en architectuur te laten behouden. Deze ombouw van bot is een evenwicht tussen twee mechanismen: botvorming door osteoblasten en botafbraak door osteoclasten. Bij osteopetrose is dit evenwicht verstoord door een defect in de osteoclastogenese...

 • Obesitas en mondgezondheid

  E.M.H. Mathus-Vliegen, D. Nikkel, H.S. Brand

  1 oktober 2005

  NTvT oktober 2005 Medisch

 • Obesitas komt bij circa 10% van de Nederlandse volwassenen voor. Het is een chronische, ongeneeslijke ziekte met een aanzienlijke mortaliteit en comorbiditeit. De comorbiditeit is door langdurig en relatief gering gewichtsverlies (515%) sterk te reduceren. De belangrijkste oorzaak van obesitas is ee...

 • Orale en maxillofaciale afwijkingen bij familiaire adenomateuze polyposis

  M.A. Wijn, J.J. Keller, H.S. Brand

  1 september 2005

  NTvT september 2005 Medisch

 • Patiënten met familiaire adenomateuze polyposis ontwikkelen naast premaligne poliepen in hun darmen vaak extra-intestinale laesies. De combinatie van familiaire adenomateuze polyposis en extra-intestinale verschijnselen wordt syndroom van Gardner genoemd. Dit artikel beschrijft de achtergronden van...

 • Ontwikkeling, fysiologie en celactiviteit van bot

  P. de Baat, M.P. Heijboer, C. de Baat

  1 juli 2005

  NTvT juli 2005 Medisch

 • Botten zijn cruciaal voor het menselijk lichaam en hebben een skelet-, een beenmerg- en een metabole functie. Pijpbeenderen ontwikkelen zich door endochondrale ossificatie. Platte beenderen ontstaan door endesmale osteogenese. Botweefsel bestaat voornamelijk uit hydroxylapatiet en verschillende extr...

 • Sarcoïdose

  P. Bol

  1 september 2003

  NTvT september 2003 Medisch

 • Sarcoïdose ofwel de ziekte van Besnier-Boeck is een chronische granulomatose, wellicht met een auto-immuunkarakter, die in meerdere organen kan voorkomen. In ongeveer een derde van de gevallen begint de ziekte (sub)acuut, in de meeste gevallen kan de ziekte lang verborgen blijven en als toevalsbevi...

 • Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

  P. Bol

  1 augustus 2003

  NTvT augustus 2003 Medisch

 • Het Ernstig Acuut Ademhalingssyndroom (SARS) is een ziekte veroorzaakt door een coronavirus. Die virussen zijn allang bekend als pathogeen voor de mens, maar deze nieuwe vorm is virulenter dan de reeds bekende vormen. SARS werd onderkend in maart van dit jaar in China en leek de wereld te gaan teist...

 • Glaucoom

  P. Bol

  1 juli 2003

  NTvT juli 2003 Medisch

 • Glaucoom is een verzameling van aandoeningen die worden gekenmerkt door gezichtsvelduitval. De gezichtsvelduitval is het gevolg van schade aan de gezichtszenuw door een te hoge oogboldruk. De patiënt krijgt een steeds nauwer gezichtsveld. Op het laatst is het blikveld nog maar een nauwe koker. De m...

 • Cataract

  P. Bol

  1 juni 2003

  NTvT juni 2003 Medisch

 • Cataract of grijze staar is een troebeling van de ooglens, die vaak optreedt op oudere leeftijd. Daarnaast zijn onder andere stofwisselingsstoornissen, traumata en infrarood- en ultraviolet licht oorzakelijke factoren. Cataract is mondiaal één van de belangrijkste oorzaken van blindheid. Al meer d...

 • Miltvuur (anthrax)

  P. Bol

  1 mei 2003

  NTvT mei 2003 Medisch

 • Miltvuur of anthrax is een ernstige infectieziekte veroorzaakt door de Bacillus anthracis. Deze zoönose kan slachtingen onder grote grazers veroorzaken, maar betekent soms ook een belaging voor mensen. Zij krijgen vooral cutane anthrax, die ze meestal overleven. Inhalatie kan leiden tot ernstiger i...

 • Pest

  P. Bol

  1 april 2003

  NTvT april 2003 Medisch

 • De pest roept associaties op met epidemieën in vervlogen tijden, maar is een ziekte die nog over de hele wereld voorkomt. Door antibiotica zijn de overlevingskansen momenteel veel beter dan vroeger, toen de helft van de patiënten stierf; nu is dat 15%. De oorzaak is een bacterie, Yersinia pestis,...

Selecteer zoekcriteria