Zoek in het NTvT archief

Er zijn 163 zoekresultaten gevonden.

 • Even voorstellen: uw nieuwe collegae

  D.E. van Diermen

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Redactioneel

 • Ieder jaar stromen er in september enthousiaste jonge mensen de deuren van de 3 tandheelkundefaculteiten binnen, ieder met de droom en ambitie om binnen 6 jaar af te studeren als ‘de beste tandarts van Nederland’. Tegenwoordig worden deze studenten voor 100% geselecteerd op kennis en motivatie, blijkend uit een mooi curriculum vitae, gevuld met stages, vrijwilligerswerk en relevante hobby’s. In de gemiddeld 6,5 jaar die de studenten in de collegebanken en (pre)klinieken vertoeven, doen de tandheelkundefaculteiten hun uiterste best deze aanstaande collega’s met tandheelkundige kennis, vaardigheden en plezier in het vak te voeden, zodat ze competent en met vertrouwen aan de slag kunnen gaan in het werkveld.

 • Verrassende observaties

  M.A.J. Eijkman

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Redactioneel

 • De oudste tandtechnieker van mijn vroegere tandartspraktijk vertelde mij onlangs dat tijden van vroeger weer terugkwamen: veel vaker dan zo'n 10 jaar geleden vervaardigt hij weer immediaat volledige gebitsprothesen, worden plaatprothesen aangeschaft en wordt geklaagd dat huidige premies voor aanvullende ziektekostenverzekering voor gebitszorg niet meer zijn op te brengen. Deze observatie was niet alleen voor zijn laboratorium van toepassing. Veel van zijn Haagse collega's konden zijn mening bevestigen.

 • De economie van mondzorg: kiezen voor doelmatige en eerlijke mondzorg

  W.B.F. Brouwer, J.H. Vermaire

  7 juni 2019

  NTvT Gezondheidseconomie in de mondzorg Redactioneel

 • Meer economische aandacht voor mondzorg lijkt zijn plaats, zker gezien de veranderingen die er aankomen, zoals meer nadruk op value-based health care en preventie, alsmaar stijgende uitgaven en een tekort aan zorgverleners. Economen kunnen daarbij helpen en zijn al van dienst op veel plekken in de zorg, zoals rondom de inrichting van het zorgstelsel, op het terrein van de zorgverzekering, bij pakketkeuzen, de organisatie van zorg inclusief taakherschikking, het aantonen van doelmatigheid van specifieke behandelopties en bij het maken van richtlijnen.

 • Een nieuwe lente, een nieuw begin

  J. H. Vermaire

  3 mei 2019

  NTvT mei 2019 Redactioneel

 • Het KIMO is inmiddels bij een herziening van de richtlijn ‘Mondzorg jeugdigen’ aangekomen. Een nieuwe richtlijn voor diagnostiek, preventie en behandeling van de jeugd staat voor 2019 in de planning om ontwikkeld en gepubliceerd te worden. Waar staan alle betrokken partijen nu en waar is hun vizier voor de toekomst op gericht? Is de paradigmaverschuiving naar minimaal invasief - of liever nog: preventief - werken voor iedereen al gemeengoed geworden? In mijn optiek gaan we langzaam maar zeker wel die preventieve kant op.

 • Tandheelkunde anno 2019, meer dan manuele vaardigheden

  D.D. Kerkdijk

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Redactioneel

 • Bij de uitoefening van de tandheelkunde spelen kennis en motorische precisie de hoofdrol. Als tandarts en mondzorgkundige houdt u zich dan ook bezig met het indiceren en uitvoeren van diverse vakgebieden. Naast manuele vaardigheden lijkt de tandarts steeds meer een beoefenaar van logica. Welke mogelijkheden heeft de tandheelkunde te bieden voor een patiënt? Ook vraagt dit iets van u als communicatiedeskundige en van uw empatisch vermogen. De NTVT-kernwaarden “onafhankelijk, onderzoekend en onderscheidend” geven richting bij het goed onderbouwd uitoefenen van het mooie tandartsenvak in al zijn facetten.

 • Tandartsentekort: l’histoire se répète

  G.J. Truin

  1 maart 2019

  NTvT maart 2019 Redactioneel

 • In 1990 stelde de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg de scenariocommissie Tandheelkunde in die als opdracht kreeg de minister te adviseren over de toekomst van de mondgezondheid en de tandheelkundige gezondheidszorg op lange termijn. Het advies werd de opleidingscapaciteit voor tandartsen uit te breiden naar 360 per jaar. Het duurde jaren voordat die opleidingscapaciteit werd uitgebreid tot uiteindelijk 300, maar werd in 2007 weer teruggebracht tot 240. Wat was de reden van deze beslissing door de overheid?

 • Tandheelkunde of mondheelkunde?

  J.G.A.M. de Visscher

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Redactioneel

 • Binnen de tandheelkundige professie heerst de opvatting dat de tandarts de deskundige is op het gebied van het gebit, de mond en in mindere mate van het periorale gebied. Binnen de geneeskunde lijkt het erop dat de mond een zwart gat is en geen wezenlijk onderdeel van het menselijk lichaam vormt. Zou de term 'tandarts' niet beter vervangen kunnen worden door 'mondarts', waarmee de naamgeving aansluit bij die van andere orgaanspecialismen?

 • Onafhankelijk. Onderzoekend. Onderscheidend.

  C.P. Bots

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Redactioneel

 • Het NTVT is vernieuwd: de toekomstbestendige nieuwe huisstijl is gebaseerd op de onderscheidende kernwaarden van het tijdschrift. Het is vernieuwend door nieuwe concepten rondom het verkrijgen van wetenschappelijke kennis, verbindend door onafhankelijk te onderzoeken hoe we mensen bij elkaar kunnen brengen en de link tussen de wetenschap en de praktijk kunnen leggen en aantrekkelijk door een mooie vormgeving, goede leesbaarheid, relevantie, met als basis kwalitatief, betrouwbaar en peer-reviewed onderzoek.

 • Valsspelen

  H.S. Brand

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Redactioneel

 • Van onderzoekers mag worden verwacht dat zij hun experimenten zorgvuldig ontwerpen, uitvoeren volgens de ­ge­l­­dende wet- en regelgeving en vervolgens in hun verslag een eerlijke beschrijving geven van de gevonden resultaten. Manuscripten worden, voordat zij in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd, gecontroleerd door een redacteur en enkele referenten. Dit systeem werkt heel behoorlijk, toch glipt er soms een artikel door dat na publicatie moet worden teruggetrokken, bijvoorbeeld omdat er sprake blijkt van plagiaat.

 • Grenzeloze tandheelkunde?!

  C.P. Bots

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Redactioneel

 • We leven in een tijd waarin de behandelmogelijkheden binnen de genees- en tandheelkunde sterk zijn toegenomen en er geen grenzen meer lijken te bestaan. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen lijken zich in een stroomversnelling te bevinden waardoor vrijwel al het denkbare binnen handbereik komt. Dan is het goed te realiseren dat het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in een lange traditie staat van 125 jaar in het Nederlands, wetenschappelijk publiceren over tandeheelkunde. Deze mijlpaal vierde het NTvT onder andere met de publicatie van een fraaie lustrumuitgave, het beschikbaar stellen van extra onderzoekbeurzen én de Nationale Tandheelkunde Quiz.

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria