Zoek in het NTvT archief

Er zijn 166 zoekresultaten gevonden.

 • Mondzorg voor kwetsbare ouderen; ook u een zorg?!

  L. M.J. De Visschere, C.P. Bots

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Redactioneel

 • In onze maatschappij hebben ‘alle’ kwetsbare ouderen fundamenteel recht op kwalitatieve en toegankelijke mond(gezondheids)zorg. De mondhygiëne en mondzorg van ouderen in zorginstellingen in Nederland, België (Vlaanderen) en Europa baart echter grote zorgen. Juist nu dient de overheid dringende en strategische beslissingen te nemen om dit confronterende probleem op te lossen. Het aanbod zorgverleners daalt, de financiële middelen nemen af en de doelgroep neemt juist toe door vergrijzing. Wat zijn mogelijke oplossingen?

 • De beste keuze in de tandheelkunde

  W.J. van der Meer

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Redactioneel

 • Vrijheid in keuze is een voorrecht. Naarmate de keuzevrijheid toeneemt zou een mens zich ook gelukkiger moeten voelen, maar dat blijkt niet helemaal juist. er blijkt een kritisch punt te zijn waarbij een toenema van het aantal keuzes een mens juist minder gelukkig maakt. Wetenschap kan steun bieden bij het maken van keuzes. Het kan handvatten bieden ten aanzien van materialen en methoden die het beste kunnen worden toegepast.

 • Antibiotica in de mondzorg: overdaad schaadt

  J. Pijpe

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Redactioneel

 • In Nederland lijkt het voorschrijfbeleid ten aanzien van antibiotica terughoudend te zijn. Nergens in de westerse wereld wordt zo weinig antibiotica voorgeschreven als in Nederland, zowel door huisartsen, tandartsen als specialisten. Toch is ook hier behoefte aan duidelijke praktijkrichtlijnen over het voorschrijven van antibiotica in de tandheelkunde. Dit blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse tandartsen in dit NTVT-themanummer.

 • Even voorstellen: uw nieuwe collegae

  D.E. van Diermen

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Redactioneel

 • Ieder jaar stromen er in september enthousiaste jonge mensen de deuren van de 3 tandheelkundefaculteiten binnen, ieder met de droom en ambitie om binnen 6 jaar af te studeren als ‘de beste tandarts van Nederland’. Tegenwoordig worden deze studenten voor 100% geselecteerd op kennis en motivatie, blijkend uit een mooi curriculum vitae, gevuld met stages, vrijwilligerswerk en relevante hobby’s. In de gemiddeld 6,5 jaar die de studenten in de collegebanken en (pre)klinieken vertoeven, doen de tandheelkundefaculteiten hun uiterste best deze aanstaande collega’s met tandheelkundige kennis, vaardigheden en plezier in het vak te voeden, zodat ze competent en met vertrouwen aan de slag kunnen gaan in het werkveld.

 • Verrassende observaties

  M.A.J. Eijkman

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Redactioneel

 • De oudste tandtechnieker van mijn vroegere tandartspraktijk vertelde mij onlangs dat tijden van vroeger weer terugkwamen: veel vaker dan zo'n 10 jaar geleden vervaardigt hij weer immediaat volledige gebitsprothesen, worden plaatprothesen aangeschaft en wordt geklaagd dat huidige premies voor aanvullende ziektekostenverzekering voor gebitszorg niet meer zijn op te brengen. Deze observatie was niet alleen voor zijn laboratorium van toepassing. Veel van zijn Haagse collega's konden zijn mening bevestigen.

 • De economie van mondzorg: kiezen voor doelmatige en eerlijke mondzorg

  W.B.F. Brouwer, J.H. Vermaire

  7 juni 2019

  NTvT Gezondheidseconomie in de mondzorg Redactioneel

 • Meer economische aandacht voor mondzorg lijkt zijn plaats, zker gezien de veranderingen die er aankomen, zoals meer nadruk op value-based health care en preventie, alsmaar stijgende uitgaven en een tekort aan zorgverleners. Economen kunnen daarbij helpen en zijn al van dienst op veel plekken in de zorg, zoals rondom de inrichting van het zorgstelsel, op het terrein van de zorgverzekering, bij pakketkeuzen, de organisatie van zorg inclusief taakherschikking, het aantonen van doelmatigheid van specifieke behandelopties en bij het maken van richtlijnen.

 • Een nieuwe lente, een nieuw begin

  J. H. Vermaire

  3 mei 2019

  NTvT mei 2019 Redactioneel

 • Het KIMO is inmiddels bij een herziening van de richtlijn ‘Mondzorg jeugdigen’ aangekomen. Een nieuwe richtlijn voor diagnostiek, preventie en behandeling van de jeugd staat voor 2019 in de planning om ontwikkeld en gepubliceerd te worden. Waar staan alle betrokken partijen nu en waar is hun vizier voor de toekomst op gericht? Is de paradigmaverschuiving naar minimaal invasief - of liever nog: preventief - werken voor iedereen al gemeengoed geworden? In mijn optiek gaan we langzaam maar zeker wel die preventieve kant op.

 • Tandheelkunde anno 2019, meer dan manuele vaardigheden

  D.D. Kerkdijk

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Redactioneel

 • Bij de uitoefening van de tandheelkunde spelen kennis en motorische precisie de hoofdrol. Als tandarts en mondzorgkundige houdt u zich dan ook bezig met het indiceren en uitvoeren van diverse vakgebieden. Naast manuele vaardigheden lijkt de tandarts steeds meer een beoefenaar van logica. Welke mogelijkheden heeft de tandheelkunde te bieden voor een patiënt? Ook vraagt dit iets van u als communicatiedeskundige en van uw empatisch vermogen. De NTVT-kernwaarden “onafhankelijk, onderzoekend en onderscheidend” geven richting bij het goed onderbouwd uitoefenen van het mooie tandartsenvak in al zijn facetten.

 • Tandartsentekort: l’histoire se répète

  G.J. Truin

  1 maart 2019

  NTvT maart 2019 Redactioneel

 • In 1990 stelde de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg de scenariocommissie Tandheelkunde in die als opdracht kreeg de minister te adviseren over de toekomst van de mondgezondheid en de tandheelkundige gezondheidszorg op lange termijn. Het advies werd de opleidingscapaciteit voor tandartsen uit te breiden naar 360 per jaar. Het duurde jaren voordat die opleidingscapaciteit werd uitgebreid tot uiteindelijk 300, maar werd in 2007 weer teruggebracht tot 240. Wat was de reden van deze beslissing door de overheid?

 • Tandheelkunde of mondheelkunde?

  J.G.A.M. de Visscher

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Redactioneel

 • Binnen de tandheelkundige professie heerst de opvatting dat de tandarts de deskundige is op het gebied van het gebit, de mond en in mindere mate van het periorale gebied. Binnen de geneeskunde lijkt het erop dat de mond een zwart gat is en geen wezenlijk onderdeel van het menselijk lichaam vormt. Zou de term 'tandarts' niet beter vervangen kunnen worden door 'mondarts', waarmee de naamgeving aansluit bij die van andere orgaanspecialismen?

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria