Zoek in het NTvT archief

Er zijn 145 zoekresultaten gevonden.

 • Kiezen voor kiezen

  H.S. Brand

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Redactioneel

 • De centrale loting is de afgelopen jaren geleidelijk afgeschaft en sinds 2016 worden alle studenten door faculteiten met een numerus fixus decentraal geselecteerd. De faculteiten mogen hiervoor zelf criteria opstellen, zolang men maar niet louter op eindexamencijfers selecteert. Het organiseren van deze selectie aan de poort is voor opleidingen bijzonder kostbaar qua tijd en menskracht. Een ruwe schatting mijnerzijds is dat deze kosten voor een relatief kleine faculteit als ACTA ongeveer een ton bedragen.

 • Lijstjes

  A. Bittermann-ter Pelkwijk

  6 januari 2017

  NTvT januari 2017 Redactioneel

 • Traditiegetrouw is de maand december de maand van de lijstjes. Wensenlijstje voor de Sint, de Kerstman, boodschappenlijstjes, maar ook lijstjes voor de beste sportman/vrouw van het jaar, de meest veelbelovende verslaggever en het politieke talent van het afgelopen jaar houden de gemoederen bezig. Ook binnen de directie en de raad van commissarissen van het NTvT worden lijstjes gemaakt. Het NTvT bevindt zich in de gelukkige positie dat er nog steeds mensen zijn die zich voor het tijdschrift inzetten en mondzorgverleners die het tijdschrift lezen. Toch moet het NTvT nadenken over de rol die zij, als enig strikt wetenschappelijk tandheelkundig tijdschrift in het Nederlands taalgebied en opgenomen in PubMed, wil spelen. Trouw aan zijn doelstelling wil het NTvT het platform zijn waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.

 • Uitdagingen voor de preventieve tandheelkunde

  C. van Loveren

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Redactioneel

 • Alvorens progressie te kunnen maken in de preventieve tandheelkunde, is het raadzaam om een overzicht te maken van wat we wel en niet weten. Daarom hebben we deskundigen in Nederland gevraagd om de kennis van nu op papier te stellen en u aan te bieden als een serie over de preventieve tandheelkunde. De serie start in deze laatste maand van 2016; de overige bijdragen zullen in de loop van 2017 verschijnen.

 • Verbetering van mondgezondheid bij jeugd stagneert

  G.J. Truin

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Redactioneel

 • De basis van het ‘Signalement Mondzorg 2016’ is het TNO-rapport ‘Kies voor tanden; een onderzoek naar mondgezondheid en tandheelkundig preventief gedrag van jeugdigen’. Het rapport geeft een helder beeld van trends in de cariëservaring van 1990 tot en met 2014 bij 8-, 14- en 20-jarige Nederlanders. In de gevoerde discussies over de verslechterende situatie van de mondgezondheid bij de jeugd wordt vaak als argument genoemd dat epidemiologische tandheelkundige onderzoeken geen betrouwbaar beeld geven van de daadwerkelijke prevalentie van cariës omdat de cariësdiagnostiek er niet op basis van röntgenopnamen plaatsvindt. Echter, uitspraken over de mondgezondheid van jeugd op basis van individuele waarnemingen kennen een groter gevaar van vertekening van de realiteit.

 • Eén op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn

  T. Forouzanfar

  7 oktober 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Redactioneel

 • Aangezichtspijn is geen symptoom en behoort beschouwd te worden als een "disease on its own right". Daarom is er een multidisciplinaire benadering van deze bijzondere patiëntengroep noodzakelijk. Zowel tandartsen als huisartsen hebben een cruciale rol in de begeleiding van patiënten met aangezichtspijn. Degelijke kennis over aangezichtspijn is daarbij uiteraard van groot belang.

 • Voor alles een app

  S.L. Liem

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Redactioneel

 • Een van de bekendste apps is WhatsApp, een gewone berichtendienst waarmee ook beelden zijn te versturen. Volgens de KNMG maken 4 van de 10 artsen wel eens gebruik van deze berichtendienst om tekst en beelden van patiënten ter bespreking naar collega’s te sturen. Hoewel WhatsApp gebruikmaakt van end-to-end encryptie, is de broncode echter nog altijd niet beschikbaar voor controle op de aanwezigheid van fouten, achterdeuren en structurele beveiligingsproblemen. Daarmee is WhatsApp eigenlijk nog niet veilig genoeg voor het versturen van patiëntengegevens. Veiliger alternatieven zijn beschikbaar.

 • Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) moeten calamiteiten door instellingen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Natuurlijk is het belangrijk dat zorgaanbieders kunnen leren van fouten van hun collega’s, herstel, van hun concurrenten. Maar waarom moeten calamiteiten dan openbaar worden gemaakt? Onderlinge uitwisseling onder auspiciën van de IGZ kan toch ook?

 • Behandelplan, zorgplan, zorgdoel of zorgconsequentie

  A. van Luijk

  3 juni 2016

  NTvT juni 2016 Redactioneel

 • De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst eist dat patiënten geïnformeerd worden over een behandeling. Het lijkt gewenst dat niet alleen de aanstaande behandelingen maar ook het doel op de langere termijn en de daarbij behorende behandelplannen met hun alternatieven en hun prognoses zorgvuldig en in begrijpelijke taal worden besproken en vastgelegd in het patiëntendossier.

 • Eindelijk is het zover …

  L. Van Zeghbroeck

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Redactioneel

 • De eerste stap naar een verbetering van de Belgische mondzorg is gezet met het opstarten van een nieuwe opleiding 'bachelor in de mondzorg', die studenten zal opleiden tot mondzorgassistent of mondhygiënist. Hiermee wordt beoogd de werkdruk van de Belgische tandartsen te verlagen. Een sterk sociaal statuut en begeleidende steunmaatregelen bij de implementatie zullen moeten volgen.

 • Lusten en lasten

  P.F. van der Stelt

  8 april 2016

  NTvT Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde Redactioneel

 • Een tandarts is natuurlijk niet juist vanwege deze dubbelrollen tandarts geworden, en dus zijn dit taken die voor de meeste tandartsen niet de hoogste prioriteit hebben. Maar ook hier geldt het gezegde ‘wie de lusten wil moet ook de lasten dragen’. Dat de tandarts naast andere rollen, ook de rol van uitvoerder heeft als het gaat om röntgenopnamen, betekent ook dat hij de taken en verplichtingen heeft die een veilig gebruik van straling moeten waarborgen.

Selecteer zoekcriteria