Zoek in het NTvT archief

Er zijn 159 zoekresultaten gevonden.

 • Een nieuwe hoofdredacteur

  P.F. van der Stelt

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Redactioneel

 • Het zal algemeen bekend zijn dat de vorige hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, mr. dr. Wolter G. Brands, al weer enige tijd geleden is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Tezelfdertijd betekende dit heugelijke feit echter ook dat het tijdschrift een nieuwe hoofdredacteur moest gaan aantrekken. De directie van het NTvT is dan ook verheugd dat zij erin geslaagd is een nieuwe hoofdredacteur te kunnen benoemen. Dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog, heeft deze functie vanaf 1 mei officieel op zich genomen.

 • Charles Penning, een excerptenredacteur

  M.A.J. Eijkman

  5 mei 2017

  NTvT mei 2017 Redactioneel

 • Met spijt en begrip nemen wij afscheid van Charles Penning en zijn excerpten. Hij heeft in 33 jaar op een voortreffelijke manier weergegeven hoe zeer het vakgebied van de conserverende, of anders gezegd de restauratieve tandheelkunde is veranderd. De redactie en zeker ook de lezers van Pennings excerpten zullen hem zeer missen. De redactie van het tijdschrift is Charles Penning zeer erkentelijk voor zijn consciëntieuze werk in de afgelopen 33 jaar.

 • Vijftig jaar kindertandheelkunde: hoe nu verder?

  R.C.W. Burgersdijk

  7 april 2017

  NTvT Kindertandheelkunde Redactioneel

 • Tot circa 50 jaar geleden vond de tandheelkundige behandeling van 6- tot 12-jarigen vooral plaats binnen de overal aanwezige schooltandverzorgingsdiensten. Midden jaren 1960 werd gestart met de tandheelkundige behandeling van kleuters vanaf de leeftijd van 2 jaar. In de periode van 1970-1990 verbeterde de gebitssituatie van het tijdelijk gebit spectaculair.Daarna is het percentage cariësvrije kinderen niet verder gestegen. De grote vraag is hoe de gebitssituatie van kinderen alsnog te verbeteren.

 • Een tandarts in 2050

  W.J. van der Meer

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Redactioneel

 • Tandartsen zijn een van de weinige zorgverleners die hun uiterste best doen zichzelf volledig overbodig te maken, want het accent dat ligt op de preventie. Dit lukt natuurlijk alleen maar als ze erin slagen bij hun patiënten een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mondzorgverleners met hun goede bedoelingen worden ingehaald door ontwikkelingen op een ander gebied: een goede en goedkope suikervervanger, genetische manipulatie van de bacteriën die cariës veroorzaken of technische oplossingen die de kerncompetenties van tandartsen dreigen te vervangen. Dat betekent een aanpassing van het profiel van de tandarts.

 • Kiezen voor kiezen

  H.S. Brand

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Redactioneel

 • De centrale loting is de afgelopen jaren geleidelijk afgeschaft en sinds 2016 worden alle studenten door faculteiten met een numerus fixus decentraal geselecteerd. De faculteiten mogen hiervoor zelf criteria opstellen, zolang men maar niet louter op eindexamencijfers selecteert. Het organiseren van deze selectie aan de poort is voor opleidingen bijzonder kostbaar qua tijd en menskracht. Een ruwe schatting mijnerzijds is dat deze kosten voor een relatief kleine faculteit als ACTA ongeveer een ton bedragen.

 • Lijstjes

  A. Bittermann-ter Pelkwijk

  6 januari 2017

  NTvT januari 2017 Redactioneel

 • Traditiegetrouw is de maand december de maand van de lijstjes. Wensenlijstje voor de Sint, de Kerstman, boodschappenlijstjes, maar ook lijstjes voor de beste sportman/vrouw van het jaar, de meest veelbelovende verslaggever en het politieke talent van het afgelopen jaar houden de gemoederen bezig. Ook binnen de directie en de raad van commissarissen van het NTvT worden lijstjes gemaakt. Het NTvT bevindt zich in de gelukkige positie dat er nog steeds mensen zijn die zich voor het tijdschrift inzetten en mondzorgverleners die het tijdschrift lezen. Toch moet het NTvT nadenken over de rol die zij, als enig strikt wetenschappelijk tandheelkundig tijdschrift in het Nederlands taalgebied en opgenomen in PubMed, wil spelen. Trouw aan zijn doelstelling wil het NTvT het platform zijn waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.

 • Uitdagingen voor de preventieve tandheelkunde

  C. van Loveren

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Redactioneel

 • Alvorens progressie te kunnen maken in de preventieve tandheelkunde, is het raadzaam om een overzicht te maken van wat we wel en niet weten. Daarom hebben we deskundigen in Nederland gevraagd om de kennis van nu op papier te stellen en u aan te bieden als een serie over de preventieve tandheelkunde. De serie start in deze laatste maand van 2016; de overige bijdragen zullen in de loop van 2017 verschijnen.

 • Verbetering van mondgezondheid bij jeugd stagneert

  G.J. Truin

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Redactioneel

 • De basis van het ‘Signalement Mondzorg 2016’ is het TNO-rapport ‘Kies voor tanden; een onderzoek naar mondgezondheid en tandheelkundig preventief gedrag van jeugdigen’. Het rapport geeft een helder beeld van trends in de cariëservaring van 1990 tot en met 2014 bij 8-, 14- en 20-jarige Nederlanders. In de gevoerde discussies over de verslechterende situatie van de mondgezondheid bij de jeugd wordt vaak als argument genoemd dat epidemiologische tandheelkundige onderzoeken geen betrouwbaar beeld geven van de daadwerkelijke prevalentie van cariës omdat de cariësdiagnostiek er niet op basis van röntgenopnamen plaatsvindt. Echter, uitspraken over de mondgezondheid van jeugd op basis van individuele waarnemingen kennen een groter gevaar van vertekening van de realiteit.

 • Eén op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn

  T. Forouzanfar

  7 oktober 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Redactioneel

 • Aangezichtspijn is geen symptoom en behoort beschouwd te worden als een "disease on its own right". Daarom is er een multidisciplinaire benadering van deze bijzondere patiëntengroep noodzakelijk. Zowel tandartsen als huisartsen hebben een cruciale rol in de begeleiding van patiënten met aangezichtspijn. Degelijke kennis over aangezichtspijn is daarbij uiteraard van groot belang.

 • Voor alles een app

  S.L. Liem

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Redactioneel

 • Een van de bekendste apps is WhatsApp, een gewone berichtendienst waarmee ook beelden zijn te versturen. Volgens de KNMG maken 4 van de 10 artsen wel eens gebruik van deze berichtendienst om tekst en beelden van patiënten ter bespreking naar collega’s te sturen. Hoewel WhatsApp gebruikmaakt van end-to-end encryptie, is de broncode echter nog altijd niet beschikbaar voor controle op de aanwezigheid van fouten, achterdeuren en structurele beveiligingsproblemen. Daarmee is WhatsApp eigenlijk nog niet veilig genoeg voor het versturen van patiëntengegevens. Veiliger alternatieven zijn beschikbaar.

Selecteer zoekcriteria