Zoek in het NTvT archief

Er zijn 145 zoekresultaten gevonden.

 • De verwijtbare gemiste diagnose

  M.A.J. Eijkman

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Redactioneel

 • Is het terecht dat patiënten tandartsen aanklagen als deze een diagnose hebben gemist? Deze vraag werd gesteld toen tijdens een cursus een casus werd gepresenteerd waarin een tandarts na een pijnklacht van een patiënt gebitselement 14 had behandeld. Nadat de pijnklacht bleef bestaan constateerde de endodontoloog, waar de patiënt naar was verwezen, bij incisief 12 een apicale radiolucentie. De endodontoloog behandelde de patiënt. Na ontvangst van de rekening van de endodontoloog diende de patiënt een klacht tegen de tandarts in. Over het vaststellen van een gemiste diagnose of een niet geslaagde behandeling en vooral ook het melden daarvan aan patiënten of derden wordt binnen de tandheelkundige beroepsgroep weinig gediscussieerd.

 • Betonrot

  J.H. Vermaire

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Redactioneel

 • Er was eens - hier niet eens zo ver vandaan en nog niet zo heel lang geleden - een land waar de huizen van de inwoners werden aangetast door een vervelend fenomeen: betonrot. Oudere huizen hadden er meer last van dan jongere, maar het kwam in het algemeen vrij vaak voor: ongeveer 60% van de bewoners van kastelen, paleizen en landhuizen en zo’n 80% van de bewoners van boerderijen, herbergen en hutjes werden er door bezocht. Muren kregen scheuren, zagen er niet fraai meer uit of stortten zelfs spontaan in. Dat leidde tot maatschappelijke onrust.

 • Nieuw in 2016

  W.G. Brands

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Redactioneel

 • Een van de grote veranderingen in 2016 gaat de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) worden. Uitdrukkelijk wordt in de wet vermeld dat de cliëntenrechten geëerbiedigd moeten worden. Bovendien moet zorg zo afgestemd zijn dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zorgverleners bijdragen aan goede zorg. De WKKGZ noemt nog een aspect van kwalitatief goede zorg: het eerbiedigen van de professionele standaard. Dit houdt volgens de wet onder meer in dat men zich houdt aan de standaarden die opgenomen zijn in het register van Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit alles betekent dat er in 2016 van verschillende partijen het nodigde gevraagd zal worden.

 • Nemen van verantwoordelijkheid. Een goed voornemen voor 2016

  B. Stegenga

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Redactioneel

 • Iedere tandarts in Nederland wordt geacht te handelen in overeenstemming met de actuele stand van de wetenschap en bereid en in staat te zijn zich voor zijn handelen te verantwoorden. Je zou van de tandartsen dus een zekere gretigheid mogen verwachten om de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in hun vakgebied te weten te komen en deze te toe te passen in de praktijk, zeker als men bedenkt dat ten minste de helft van wat men tijdens de tandheelkundestudie heeft geleerd obsoleet wordt gedurende de postacademische jaren. De werkelijkheid is echter dat verschillende barrières een soepele overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk in de weg staan.

 • Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie

  B.C.M. Oosterkamp, M.A.R. Kuijpers

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Redactioneel

 • In deze editie van het NTvT neemt het thema ‘Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie’ de lezer mee in de mogelijkheden van multidisciplinaire zorg vanuit een orthodontisch oogpunt. Tandheelkunde is niet meer uitsluitend gericht op preventie en behandeling van cariës. De gebitstoestand van zowel ­kinderen als volwassenen is de afgelopen 30 jaar namelijk sterk verbeterd. De cariës­ervaring is duidelijk afgenomen en mensen behouden steeds langer hun natuurlijke gebit. Daarnaast is een fraai uitziend en goed functionerend gebit steeds vanzelfsprekender geworden en zijn patiënten gemotiveerd hun gebit te behouden. Deze ontwikkelingen vragen ook van (mond)zorgverleners een andere kijk op de zorg. De tandheelkundige zorg betreft steeds meer integrale zorg met een multidisciplinair karakter waarbij ­verschillende disciplines samenwerken om in samenspraak met de patiënt tot een optimaal resultaat te komen.

 • Bedankt voor uw geduld

  J.H.G. Poorterman

  2 oktober 2015

  NTvT oktober 2015 Redactioneel

 • Vanaf januari 2012 mochten tandartsen zelf hun tarieven vaststellen voor de verleende tandheelkundige zorg. In juli van datzelfde jaar kwam reeds een einde aan dit experiment met vrije tandartstarieven. De NZa mocht daaropvolgend de tarieven vanaf 1 januari 2013 weer zelf vaststellen op zo’n beetje het oude niveau. Per 1 januari 2015 werd vervolgens een tariefdaling van kracht voor de meeste tandheelkundige behandelingen van ongeveer 1,5% en nog eens ruim 5% per 1 juli. Maar beste patiënten: de overheid doet dit allemaal voor u. En beste zorgverleners: bedankt voor uw geduld.

 • Buitenlandse tandartsen

  M.A.J. Eijkman

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Redactioneel

 • In het jaar 2015, zo is de verwachting, worden er in het BIG-register meer buitenlandse tandartsen ingeschreven dan dat er jonge Nederlandse tandartsen afstuderen. Voorts verwacht men dat de instroom van buitenlandse tandartsen in Nederland ook in de toekomst nog zal blijven toenemen. Het is van velen van hen onduidelijk wat het niveau van hun kennis en vaardigheden is, of zij zich tijdelijk of blijvend in Nederland vestigen of zij genoeg kennis hebben van zowel de Nederlandse wet - en regelgeving als van de specifieke manier van samenwerken met mondhygiënisten in de Nederlandse mondzorgpraktijken en of zij de Nederlandse taal voldoende beheersen.

 • Mondafwijking: naar de huisarts?

  J.G.A.M. de Visscher

  3 juli 2015

  NTvT juli en augustus 2015 Redactioneel

 • Wanneer een patiënt een afwijking in zijn mond ontdekt, kan hij besluiten een tandarts of een huisarts te consulteren. Is er daarnaast ook sprake van een aandoening of een afwijking elders in het lichaam, dan ligt het voor de hand dat een patiënt zich zal wenden tot een huisarts. In geval...

 • Helemaal gratis

  H.S. Brand

  5 juni 2015

  NTvT juni 2015 Redactioneel

 • Staatssecretaris Sander Dekker stelde in 2013 dat het zijn uitgangspunt is dat resultaten van publiek en publiek/privaat gefinancierd onderzoek altijd vrij beschikbaar moeten zijn, en publicaties over dat onderzoek dus voor iedereen gratis en overal toegankelijk moeten zijn. Bij open access kunnen verschillen vormen worden onderscheiden: 'golden road' of 'green road'. Hetgeen betekent dat bij een 'golden access'-artikel direct online beschikbaar is en de kosten hiervan op het conto van de auteurs komen. Voor een 'green access'-artikel hanteert de uitgever een embargoperiode van bijvoorbeeld 1 jaar waarin alleen abonnees het artikel kunnen lezen.

 • Röntgendiagnostiek in de tandheelkunde

  P.F. van der Stelt

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Redactioneel

 • Tandartsen hebben een unieke positie binnen de medische wereld, want zij in­diceren zelf een röntgenonderzoek, vervaardigen de vereiste röntgenopname en, ten slotte, interpreteren zij de verkregen röntgenopname zelf. Zij zijn daarmee dusverantwoordelijk voor de complete rönt­gen­procedure. Dat schept verplichtingen. Deze NTvT-editie wil hen daarbij behulpzaam zijn.

Selecteer zoekcriteria