Zoek in het NTvT archief

Er zijn 163 zoekresultaten gevonden.

 • Vrouwen in de tandheelkunde: de mythen voorbij

  E.C.M. Bouvy-Berends

  3 november 2017

  NTvT Vrouwen in de tandheelkunde Redactioneel

 • In het jaar 2000 sprak het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap in haar voorjaarsvergadering over ‘De zorg in het nieuwe millennium: de tandarts is een vrouw’. In de voordrachten klonk zorg over feminisering in de tandheelkunde. In 2014 zette het genootschap het thema nogmaals op de agenda. Nu werd stevig gediscussieerd, op basis van gepresenteerde feiten. De dominantie van de vrouwen in de tandheelkunde leek onafwendbaar. Wat betekent de massale entree van vrouwen in het tandartsberoep voor de mondzorg van de toekomst? Is er minder ambitie tot het ondernemerschap en wat betekent dit voor de organisatie van de mondzorg. Gaan er andere praktijkvormen ontstaan? In deze editie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wordt de groeiende participatie van vrouwen in de mondzorg onder de loep genomen.

 • Flauwekulcongressen

  H.S. Brand

  6 oktober 2017

  NTvT oktober 2017 Redactioneel

 • Wetenschappelijke congressen zijn gewoon­lijk de eerste gelegenheid waarbij tandheelkundige onderzoekers hun resul­taten met vakgenoten delen. De laatste tijd krijg ik bijna dagelijks e-mails met het verzoek om een voordracht op een internationaal congres te houden, waarbij het de congresorganisatie niet uitmaakt waarover ik spreek, zolang ik maar zo’n € 1.000,- naar hen overmaak. Hoe kan een potentiële congresbezoeker dit soort pseudocongressen herkennen?

 • Vragen zonder antwoorden

  M.A.J. Eijkman

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Redactioneel

 • In systematische reviews (SR's) wordt op een gestructureerde manier gezocht naar onderzoeken die antwoord geven op een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld of men bij een behandeling al dan niet moet implanteren. de vraag is of dergelijke SR’s wel zo nuttig zijn als het gaat om zo’n klinische vraag. Als het gaat om het resultaat van de plaatsing van een solitair implantaat, kan de vraag worden gesteld of met behulp van SR’s kan worden aangetoond dat een dergelijke behandeling goed is uitgevoerd en of dat ook het geval is met het vergelijkbare implantaat in de controlegroep. Wie gaat na of de uitgekozen groep wel gelijk is aan de groep patiënten die een algemeen practicus jaarlijks in zijn of haar praktijk behandelt?

 • Tijd voor herschepping

  C.P. Bots

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Redactioneel

 • In de vakantietijd denken we aan recreëren, aan tot rust komen, aan reflecteren. Ook de wijze waarop het NTvT informatie aanbiedt vraagt om een moment van reflectie en bezinning. Wat zou het mooi zijn wanneer je binnenkort in het NTvT, nog meer dan nu in één oogopslag kunt overzien wat je aanspreekt, je snel de conclusie voor de toepassing in de praktijk weet, de wetenschappelijke en betrouwbare verdieping krijgt die je zoekt en antwoord krijgt op de vraag die bij je leeft.

 • Een nieuwe hoofdredacteur

  P.F. van der Stelt

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Redactioneel

 • Het zal algemeen bekend zijn dat de vorige hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, mr. dr. Wolter G. Brands, al weer enige tijd geleden is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Tezelfdertijd betekende dit heugelijke feit echter ook dat het tijdschrift een nieuwe hoofdredacteur moest gaan aantrekken. De directie van het NTvT is dan ook verheugd dat zij erin geslaagd is een nieuwe hoofdredacteur te kunnen benoemen. Dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog, heeft deze functie vanaf 1 mei officieel op zich genomen.

 • Charles Penning, een excerptenredacteur

  M.A.J. Eijkman

  5 mei 2017

  NTvT mei 2017 Redactioneel

 • Met spijt en begrip nemen wij afscheid van Charles Penning en zijn excerpten. Hij heeft in 33 jaar op een voortreffelijke manier weergegeven hoe zeer het vakgebied van de conserverende, of anders gezegd de restauratieve tandheelkunde is veranderd. De redactie en zeker ook de lezers van Pennings excerpten zullen hem zeer missen. De redactie van het tijdschrift is Charles Penning zeer erkentelijk voor zijn consciëntieuze werk in de afgelopen 33 jaar.

 • Vijftig jaar kindertandheelkunde: hoe nu verder?

  R.C.W. Burgersdijk

  7 april 2017

  NTvT Kindertandheelkunde Redactioneel

 • Tot circa 50 jaar geleden vond de tandheelkundige behandeling van 6- tot 12-jarigen vooral plaats binnen de overal aanwezige schooltandverzorgingsdiensten. Midden jaren 1960 werd gestart met de tandheelkundige behandeling van kleuters vanaf de leeftijd van 2 jaar. In de periode van 1970-1990 verbeterde de gebitssituatie van het tijdelijk gebit spectaculair.Daarna is het percentage cariësvrije kinderen niet verder gestegen. De grote vraag is hoe de gebitssituatie van kinderen alsnog te verbeteren.

 • Een tandarts in 2050

  W.J. van der Meer

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Redactioneel

 • Tandartsen zijn een van de weinige zorgverleners die hun uiterste best doen zichzelf volledig overbodig te maken, want het accent dat ligt op de preventie. Dit lukt natuurlijk alleen maar als ze erin slagen bij hun patiënten een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mondzorgverleners met hun goede bedoelingen worden ingehaald door ontwikkelingen op een ander gebied: een goede en goedkope suikervervanger, genetische manipulatie van de bacteriën die cariës veroorzaken of technische oplossingen die de kerncompetenties van tandartsen dreigen te vervangen. Dat betekent een aanpassing van het profiel van de tandarts.

 • Kiezen voor kiezen

  H.S. Brand

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Redactioneel

 • De centrale loting is de afgelopen jaren geleidelijk afgeschaft en sinds 2016 worden alle studenten door faculteiten met een numerus fixus decentraal geselecteerd. De faculteiten mogen hiervoor zelf criteria opstellen, zolang men maar niet louter op eindexamencijfers selecteert. Het organiseren van deze selectie aan de poort is voor opleidingen bijzonder kostbaar qua tijd en menskracht. Een ruwe schatting mijnerzijds is dat deze kosten voor een relatief kleine faculteit als ACTA ongeveer een ton bedragen.

 • Lijstjes

  A. Bittermann-ter Pelkwijk

  6 januari 2017

  NTvT januari 2017 Redactioneel

 • Traditiegetrouw is de maand december de maand van de lijstjes. Wensenlijstje voor de Sint, de Kerstman, boodschappenlijstjes, maar ook lijstjes voor de beste sportman/vrouw van het jaar, de meest veelbelovende verslaggever en het politieke talent van het afgelopen jaar houden de gemoederen bezig. Ook binnen de directie en de raad van commissarissen van het NTvT worden lijstjes gemaakt. Het NTvT bevindt zich in de gelukkige positie dat er nog steeds mensen zijn die zich voor het tijdschrift inzetten en mondzorgverleners die het tijdschrift lezen. Toch moet het NTvT nadenken over de rol die zij, als enig strikt wetenschappelijk tandheelkundig tijdschrift in het Nederlands taalgebied en opgenomen in PubMed, wil spelen. Trouw aan zijn doelstelling wil het NTvT het platform zijn waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten.

Selecteer zoekcriteria