Zoek in het NTvT archief

Er zijn 159 zoekresultaten gevonden.

 • Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) moeten calamiteiten door instellingen worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Natuurlijk is het belangrijk dat zorgaanbieders kunnen leren van fouten van hun collega’s, herstel, van hun concurrenten. Maar waarom moeten calamiteiten dan openbaar worden gemaakt? Onderlinge uitwisseling onder auspiciën van de IGZ kan toch ook?

 • Behandelplan, zorgplan, zorgdoel of zorgconsequentie

  A. van Luijk

  3 juni 2016

  NTvT juni 2016 Redactioneel

 • De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst eist dat patiënten geïnformeerd worden over een behandeling. Het lijkt gewenst dat niet alleen de aanstaande behandelingen maar ook het doel op de langere termijn en de daarbij behorende behandelplannen met hun alternatieven en hun prognoses zorgvuldig en in begrijpelijke taal worden besproken en vastgelegd in het patiëntendossier.

 • Eindelijk is het zover …

  L. Van Zeghbroeck

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Redactioneel

 • De eerste stap naar een verbetering van de Belgische mondzorg is gezet met het opstarten van een nieuwe opleiding 'bachelor in de mondzorg', die studenten zal opleiden tot mondzorgassistent of mondhygiënist. Hiermee wordt beoogd de werkdruk van de Belgische tandartsen te verlagen. Een sterk sociaal statuut en begeleidende steunmaatregelen bij de implementatie zullen moeten volgen.

 • Lusten en lasten

  P.F. van der Stelt

  8 april 2016

  NTvT Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde Redactioneel

 • Een tandarts is natuurlijk niet juist vanwege deze dubbelrollen tandarts geworden, en dus zijn dit taken die voor de meeste tandartsen niet de hoogste prioriteit hebben. Maar ook hier geldt het gezegde ‘wie de lusten wil moet ook de lasten dragen’. Dat de tandarts naast andere rollen, ook de rol van uitvoerder heeft als het gaat om röntgenopnamen, betekent ook dat hij de taken en verplichtingen heeft die een veilig gebruik van straling moeten waarborgen.

 • De verwijtbare gemiste diagnose

  M.A.J. Eijkman

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Redactioneel

 • Is het terecht dat patiënten tandartsen aanklagen als deze een diagnose hebben gemist? Deze vraag werd gesteld toen tijdens een cursus een casus werd gepresenteerd waarin een tandarts na een pijnklacht van een patiënt gebitselement 14 had behandeld. Nadat de pijnklacht bleef bestaan constateerde de endodontoloog, waar de patiënt naar was verwezen, bij incisief 12 een apicale radiolucentie. De endodontoloog behandelde de patiënt. Na ontvangst van de rekening van de endodontoloog diende de patiënt een klacht tegen de tandarts in. Over het vaststellen van een gemiste diagnose of een niet geslaagde behandeling en vooral ook het melden daarvan aan patiënten of derden wordt binnen de tandheelkundige beroepsgroep weinig gediscussieerd.

 • Betonrot

  J.H. Vermaire

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Redactioneel

 • Er was eens - hier niet eens zo ver vandaan en nog niet zo heel lang geleden - een land waar de huizen van de inwoners werden aangetast door een vervelend fenomeen: betonrot. Oudere huizen hadden er meer last van dan jongere, maar het kwam in het algemeen vrij vaak voor: ongeveer 60% van de bewoners van kastelen, paleizen en landhuizen en zo’n 80% van de bewoners van boerderijen, herbergen en hutjes werden er door bezocht. Muren kregen scheuren, zagen er niet fraai meer uit of stortten zelfs spontaan in. Dat leidde tot maatschappelijke onrust.

 • Nieuw in 2016

  W.G. Brands

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Redactioneel

 • Een van de grote veranderingen in 2016 gaat de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKKGZ) worden. Uitdrukkelijk wordt in de wet vermeld dat de cliëntenrechten geëerbiedigd moeten worden. Bovendien moet zorg zo afgestemd zijn dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zorgverleners bijdragen aan goede zorg. De WKKGZ noemt nog een aspect van kwalitatief goede zorg: het eerbiedigen van de professionele standaard. Dit houdt volgens de wet onder meer in dat men zich houdt aan de standaarden die opgenomen zijn in het register van Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit alles betekent dat er in 2016 van verschillende partijen het nodigde gevraagd zal worden.

 • Nemen van verantwoordelijkheid. Een goed voornemen voor 2016

  B. Stegenga

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Redactioneel

 • Iedere tandarts in Nederland wordt geacht te handelen in overeenstemming met de actuele stand van de wetenschap en bereid en in staat te zijn zich voor zijn handelen te verantwoorden. Je zou van de tandartsen dus een zekere gretigheid mogen verwachten om de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in hun vakgebied te weten te komen en deze te toe te passen in de praktijk, zeker als men bedenkt dat ten minste de helft van wat men tijdens de tandheelkundestudie heeft geleerd obsoleet wordt gedurende de postacademische jaren. De werkelijkheid is echter dat verschillende barrières een soepele overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk in de weg staan.

 • Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie

  B.C.M. Oosterkamp, M.A.R. Kuijpers

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Redactioneel

 • In deze editie van het NTvT neemt het thema ‘Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie’ de lezer mee in de mogelijkheden van multidisciplinaire zorg vanuit een orthodontisch oogpunt. Tandheelkunde is niet meer uitsluitend gericht op preventie en behandeling van cariës. De gebitstoestand van zowel ­kinderen als volwassenen is de afgelopen 30 jaar namelijk sterk verbeterd. De cariës­ervaring is duidelijk afgenomen en mensen behouden steeds langer hun natuurlijke gebit. Daarnaast is een fraai uitziend en goed functionerend gebit steeds vanzelfsprekender geworden en zijn patiënten gemotiveerd hun gebit te behouden. Deze ontwikkelingen vragen ook van (mond)zorgverleners een andere kijk op de zorg. De tandheelkundige zorg betreft steeds meer integrale zorg met een multidisciplinair karakter waarbij ­verschillende disciplines samenwerken om in samenspraak met de patiënt tot een optimaal resultaat te komen.

 • Bedankt voor uw geduld

  J.H.G. Poorterman

  2 oktober 2015

  NTvT oktober 2015 Redactioneel

 • Vanaf januari 2012 mochten tandartsen zelf hun tarieven vaststellen voor de verleende tandheelkundige zorg. In juli van datzelfde jaar kwam reeds een einde aan dit experiment met vrije tandartstarieven. De NZa mocht daaropvolgend de tarieven vanaf 1 januari 2013 weer zelf vaststellen op zo’n beetje het oude niveau. Per 1 januari 2015 werd vervolgens een tariefdaling van kracht voor de meeste tandheelkundige behandelingen van ongeveer 1,5% en nog eens ruim 5% per 1 juli. Maar beste patiënten: de overheid doet dit allemaal voor u. En beste zorgverleners: bedankt voor uw geduld.

Selecteer zoekcriteria