Zoek in het NTvT archief

Er zijn 146 zoekresultaten gevonden.

 • Verslechtert het kindergebit?

  G.J. Truin

  6 juni 2014

  NTvT juni 2014 Redactioneel

 • Regelmatig verschijnen krantenartikelen dat het weer slechter gaat met het kindergebit. In 2011 luidde mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurg R.R.M. Bos de noodklok met de uitspraak: “Ik heb nog nooit zoveel verrotte peutergebitten gezien als nu” (AD, 20 mei 2011). Hij gaf aan regelma...

 • De prevalentie van diabetes mellitus neemt toe en verwacht wordt dat in 2030 bijna 10% van de volwassen wereldbevolking hieraan zal lijden. Het betreft vooral diabetes mellitus type 2. Al geruime tijd wordt in de literatuur melding gemaakt van een wederzijdse beïnvloeding tussen diabetes en chronis...

 • Genetica en stoornissen van tanderuptie: een toekomstverkenning

  C.E.L. Carels, A.M. Kuijpers-Jagtman, B.C.M. Oosterkamp

  4 april 2014

  NTvT Tanderuptie Redactioneel

 • De laatste jaren worden genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij tanderuptie. Om te onderzoeken of andere tanderuptieproblemen een andere genetische etiologie hebben, zou op een systematische manier genetisch diagnostisch onderzoek moeten worden gedaan bij patiënten met diverse vormen van eruptiestoornissen. Het klinisch diagnostisch classificatiesysteem moet dan worden bijgesteld. Zoals in andere vakgebieden, kan dit ertoe leiden dat de huidige klinische nomenclatuur op basis van de moleculaire diagnose moet worden herzien. Op de langere termijn opent de identificatie van gendefecten ook de deur naar gepersonaliseerde behandelingsstrategieën (‘personalized medicine’) door middel van de zogenoemde ‘moleculaire therapie’, een meer algemene term voor wat eerst startte als gentherapie.

 • Nascholing en het imago van mondzorgverleners

  W.G. Brands

  7 maart 2014

  NTvT maart 2014 Redactioneel

 • Voor veel tandartsen en mondhygiënisten is het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde een belangrijke bron van bij- en nascholing. In het meest ideale geval zal een tandarts of een mondhygiënist bij- en nascholing volgen omdat hij (m/v) in het vak geïnteresseerd is en zijn patiënten optimaal wil behandelen. Feitelijk is een registratie van de nascholing voor deze mondzorgverlener nauwelijks nodig en wordt registratie en de eisen die daaraan gesteld worden misschien wel als een belediging of in ieder geval als een blijk van wantrouwen opgevat.

 • Toenemende bemoeienis in 2014?

  A. van Luijk

  7 februari 2014

  NTvT februari 2014 Redactioneel

 • Het ziet er naar uit dat 2014 een woelig jaar wordt in de tandheelkunde. Misschien komen er lagere tarieven en komt er steeds meer bemoeienis van de zorgverzekeraars met ons werk. Voor sommige tandheelkundige producten, zoals implantaten en een steg bij edentaten, stellen de verzekeraars op dit moment al dusdanig scherpe maximumprijzen, dat men bijna gedwongen wordt om naar Aziatische producenten uit te wijken. Het kan daarbij geen kwaad om rond te kijken en te zien hoe het bijvoorbeeld bij de huisartsen gaat.

 • Bias: niets menselijks is ons vreemd

  B. Stegenga

  10 januari 2014

  NTvT januari 2014 Redactioneel

 • Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt uiteraard gestreefd naar het bereiken van een onderzoeksresultaat dat een correcte weerspiegeling is van de werkelijkheid. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, is er iets mis met de validiteit van het onderzoek en is er sprake van een (of meer) systematische fout(en), ofwel bias.

 • Gezondheidsvoorlichting en kunstmatige intelligentie

  M.A.J. Eijkman

  6 december 2013

  NTvT december 2013 Redactioneel

 • Vooral in de Verenigde Staten, West-Europa en Australië wordt veel geëxperimenteerd met computersystemen die zodanig zijn geprogrammeerd dat patiënten automatisch en gericht antwoord kunnen krijgen op vragen over hun gezondheid. Deze vorm van gezondheidsvoorlichting is veelbelovend omdat patiënten in hun eigen tijd en tegen geringe kosten antwoord kunnen krijgen op klemmende problemen.

 • Tijdschrift of strijdschrift

  W.G. Brands

  8 november 2013

  NTvT november 2013 Redactioneel

 • De directie en de redactie van het tijdschrift zijn er trots op dat de lezer nu ook de eerste afleveringen van het tijdschrift via de website in kan zien. Een archief is meer dan een verzameling rariteiten waarover men zich kan verbazen. Zeker in deze tijd waarin volop gekeken wordt of veel werk in de tandheelkunde niet gedaan kan worden door bijvoorbeeld tandartsassistenten die een beperkte opleiding hebben genoten, maar die zich wel verdiept hebben in de technische aspecten van een heel klein onderdeel van de tandheelkunde, is het nuttig om te zien op welke manier de eerste tandartsen zich juist van deze groepen onderscheidden.

 • De tand in al zijn facetten

  J.A. Baart

  4 oktober 2013

  NTvT oktober 2013 Redactioneel

 • Op donderdagavond 14 november en de hele vrijdag 15 november 2013 vindt in De Doelen te Rotterdam het congres ‘De tand in al zijn facetten’ plaats. Feitelijk is dit congres de tweede editie van een zeer succesvol eerder congres met dezelfde naam en dezelfde locatie in 2009. In veel gevallen best...

 • Binnen de tandheelkunde lijkt de aandacht voor het maken van richtlijnen en andere regels over een breed front sterk toegenomen. Dat brede enthousiasme is niet zonder risico’s. Richtlijnen zijn bedoeld om een consensus over een bepaald onderwerp of om ‘evidence’ voor een bepaalde behandeling z...

Selecteer zoekcriteria