Zoek in het NTvT archief

Er zijn 159 zoekresultaten gevonden.

 • Buitenlandse tandartsen

  M.A.J. Eijkman

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Redactioneel

 • In het jaar 2015, zo is de verwachting, worden er in het BIG-register meer buitenlandse tandartsen ingeschreven dan dat er jonge Nederlandse tandartsen afstuderen. Voorts verwacht men dat de instroom van buitenlandse tandartsen in Nederland ook in de toekomst nog zal blijven toenemen. Het is van velen van hen onduidelijk wat het niveau van hun kennis en vaardigheden is, of zij zich tijdelijk of blijvend in Nederland vestigen of zij genoeg kennis hebben van zowel de Nederlandse wet - en regelgeving als van de specifieke manier van samenwerken met mondhygiënisten in de Nederlandse mondzorgpraktijken en of zij de Nederlandse taal voldoende beheersen.

 • Mondafwijking: naar de huisarts?

  J.G.A.M. de Visscher

  3 juli 2015

  NTvT juli en augustus 2015 Redactioneel

 • Wanneer een patiënt een afwijking in zijn mond ontdekt, kan hij besluiten een tandarts of een huisarts te consulteren. Is er daarnaast ook sprake van een aandoening of een afwijking elders in het lichaam, dan ligt het voor de hand dat een patiënt zich zal wenden tot een huisarts. In geval...

 • Helemaal gratis

  H.S. Brand

  5 juni 2015

  NTvT juni 2015 Redactioneel

 • Staatssecretaris Sander Dekker stelde in 2013 dat het zijn uitgangspunt is dat resultaten van publiek en publiek/privaat gefinancierd onderzoek altijd vrij beschikbaar moeten zijn, en publicaties over dat onderzoek dus voor iedereen gratis en overal toegankelijk moeten zijn. Bij open access kunnen verschillen vormen worden onderscheiden: 'golden road' of 'green road'. Hetgeen betekent dat bij een 'golden access'-artikel direct online beschikbaar is en de kosten hiervan op het conto van de auteurs komen. Voor een 'green access'-artikel hanteert de uitgever een embargoperiode van bijvoorbeeld 1 jaar waarin alleen abonnees het artikel kunnen lezen.

 • Röntgendiagnostiek in de tandheelkunde

  P.F. van der Stelt

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Redactioneel

 • Tandartsen hebben een unieke positie binnen de medische wereld, want zij in­diceren zelf een röntgenonderzoek, vervaardigen de vereiste röntgenopname en, ten slotte, interpreteren zij de verkregen röntgenopname zelf. Zij zijn daarmee dusverantwoordelijk voor de complete rönt­gen­procedure. Dat schept verplichtingen. Deze NTvT-editie wil hen daarbij behulpzaam zijn.

 • De digitale afgrond

  S.L. Liem

  10 april 2015

  NTvT april 2015 Redactioneel

 • Slechts weinigen zullen hebben voorzien dat het internet binnen luttele jaren zou uitgroeien tot de ruggengraat van de hedendaagse maatschappij. De laatste tijd geven verontrustende berichten over de gevolgen van een aantal zeer ernstige cyberaanvallen reden om met het allerergste rekening te houden. Het is te hopen dat er ergens een ‘plan B’ achter de hand wordt gehouden om in elk geval de voor het dagelijks leven vitale systemen in stand te kunnen houden, maar het is te vrezen dat de complexiteit zo groot is geworden dat het zelfs de experts boven het hoofd is gegroeid. Om dichter bij huis te blijven kan men zich afvragen wat dit betekent voor een mondzorgpraktijk en kunnen er wel maatregelen genomen worden voor het geval het internet uitvalt. Immers, de opslag van patiëntengegevens, behandelingen, foto`s, afspraken, verzekeringverificaties en de financiële administratie zijn geïntegreerd in het praktijkautomatiseringssysteem, waarbij meerdere computers via een netwerk met elkaar zijn verbonden.

 • Omslag en tegenslag

  A. van Luijk

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Redactioneel

 • In 2011 werd in de vergadering van de Verenigde Naties besloten mondziekten voortaan onder te brengen in de groep van niet-overdraagbare ziekten. Cariës is een aantasting van het gebit die kan worden voorkomen door het juiste gedrag. Bij de bestrijding van cariës moet gedragsveranderi...

 • Tandarts-adviseurs en professioneel handelen

  M.A.J. Eijkman

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Redactioneel

 • “Door de opkomst van de implantologie is het vaak niet meer eenvoudig om te beslissen of een carieus of gefractureerd gebitselement moet worden behandeld of dat men moet kiezen voor een implantaat”. Deze stelling legden Amerikaanse onderzoekers voor aan 121 clinici. Onder hen waren endodontologen, implantologen, parodontologen en tandartsen die waren opgeleid in de prothetiek en in de parodontologie. Tandheelkundig-adviseurs van zorgverzekeraars of inspecteurs van rechtsbijstandsverzekeraars, van letselschadebureaus of leden van tuchtcolleges en klachtencommissies (hoeveel van dergelijke collega’s zijn er eigenlijk in ons land?) staan vrijwel wekelijks voor dergelijke dilemma’s. Het is interessant om te kijken op basis van welke kennis deze collega’s tot hun beslissingen komen.

 • Een nieuw jaar, een nieuwe hoofdpersoon

  W.G. Brands

  9 januari 2015

  NTvT januari 2015 Redactioneel

 • Aan het begin van een nieuw jaar vraagt iedereen zich af wat dit jaar zal brengen. Veel is voorspelbaar aan de hand van trends. Een van deze trends is een verandering van de hulpverlener-patiëntrelatie. Eind vorige eeuw leefde men nog volop in het 'doctor knows best'-tijdperk en werd de emancipatie van patiënten en daarmee het gezondheidsrecht gezien als een vreemde nieuwigheid in de patiëntenbehandeling. De laatste jaren gaat de ontwikkeling in de richting dat de patiënt de regie dient te voeren. Het is interessant hoe de beroepsgroep op deze ontwikkelingen reageert.

 • En de winnaar is...

  H.S. Brand

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Redactioneel

 • Collectebusfondsen stellen bij het oordelen of een voorgesteld gefinancieerd wordt vaak de vraag: “Wat hebben onze patiënten hier aan?”. Ook is het tegenwoordig heel gebruikelijk dat de commissie die de aanvragen beoordeeld niet alleen uit wetenschappers bestaat, maar ook enkele patiënten als leden heeft die als ervaringsdeskundigen het nut voor de patiënt beoordelen. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) ging in 2012 nog een stapje verder: het hele Nederlandse publiek kon via internet stemmen welk van de 2 vooraf geselecteerde onderzoeksvoorstellen moest worden gefinancierd.

 • De Belgische tandarts bestaat niet

  L. Van Zeghbroeck

  7 november 2014

  NTvT november 2014 Redactioneel

 • Neen, ik heb het hier niet over ‘the Belgian dentist’, een term uit de bankwereld als archetype van de conservatieve belegger uit de middenklasse die wel de middelen, maar niet de tijd heeft om actief aan vermogensbeheer te doen. Ik heb het over de opleiding tandheelkunde in het Vlaamse en Frans...

Selecteer zoekcriteria