Zoek in het NTvT archief

Er zijn 163 zoekresultaten gevonden.

 • Tandarts-adviseurs en professioneel handelen

  M.A.J. Eijkman

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Redactioneel

 • “Door de opkomst van de implantologie is het vaak niet meer eenvoudig om te beslissen of een carieus of gefractureerd gebitselement moet worden behandeld of dat men moet kiezen voor een implantaat”. Deze stelling legden Amerikaanse onderzoekers voor aan 121 clinici. Onder hen waren endodontologen, implantologen, parodontologen en tandartsen die waren opgeleid in de prothetiek en in de parodontologie. Tandheelkundig-adviseurs van zorgverzekeraars of inspecteurs van rechtsbijstandsverzekeraars, van letselschadebureaus of leden van tuchtcolleges en klachtencommissies (hoeveel van dergelijke collega’s zijn er eigenlijk in ons land?) staan vrijwel wekelijks voor dergelijke dilemma’s. Het is interessant om te kijken op basis van welke kennis deze collega’s tot hun beslissingen komen.

 • Een nieuw jaar, een nieuwe hoofdpersoon

  W.G. Brands

  9 januari 2015

  NTvT januari 2015 Redactioneel

 • Aan het begin van een nieuw jaar vraagt iedereen zich af wat dit jaar zal brengen. Veel is voorspelbaar aan de hand van trends. Een van deze trends is een verandering van de hulpverlener-patiëntrelatie. Eind vorige eeuw leefde men nog volop in het 'doctor knows best'-tijdperk en werd de emancipatie van patiënten en daarmee het gezondheidsrecht gezien als een vreemde nieuwigheid in de patiëntenbehandeling. De laatste jaren gaat de ontwikkeling in de richting dat de patiënt de regie dient te voeren. Het is interessant hoe de beroepsgroep op deze ontwikkelingen reageert.

 • En de winnaar is...

  H.S. Brand

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Redactioneel

 • Collectebusfondsen stellen bij het oordelen of een voorgesteld gefinancieerd wordt vaak de vraag: “Wat hebben onze patiënten hier aan?”. Ook is het tegenwoordig heel gebruikelijk dat de commissie die de aanvragen beoordeeld niet alleen uit wetenschappers bestaat, maar ook enkele patiënten als leden heeft die als ervaringsdeskundigen het nut voor de patiënt beoordelen. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) ging in 2012 nog een stapje verder: het hele Nederlandse publiek kon via internet stemmen welk van de 2 vooraf geselecteerde onderzoeksvoorstellen moest worden gefinancierd.

 • De Belgische tandarts bestaat niet

  L. Van Zeghbroeck

  7 november 2014

  NTvT november 2014 Redactioneel

 • Neen, ik heb het hier niet over ‘the Belgian dentist’, een term uit de bankwereld als archetype van de conservatieve belegger uit de middenklasse die wel de middelen, maar niet de tijd heeft om actief aan vermogensbeheer te doen. Ik heb het over de opleiding tandheelkunde in het Vlaamse en Frans...

 • First class of economy?

  J.H. Vermaire

  3 oktober 2014

  NTvT oktober 2014 Redactioneel

 • Economie beperkt zich niet tot grote tabellen op de achterste pagina’s van een dagblad. Het is veel meer dan dat. Je zou economie kunnen beschouwen als het onderzoek naar de verdeling van geluk. Met andere woorden: antwoord geven op de vraag hoe de nu beschikbare middelen in een maatschappij zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet zodat de verdeling van geluk maximaal is; nu en in de toekomst.

 • Onrust binnen de universiteiten

  M.A.J. Eijkman

  5 september 2014

  NTvT september 2014 Redactioneel

 • In de Opinie-bijlage van het NRC/Handelsblad (31 mei 2014) werd een aantal krasse meningen verkondigd over de toestand op de universiteiten. De voorzitter van de Vereniging Beter Onderwijs in Nederland en tevens filosoof aan de Vrije Universiteit, Ad Verbrugge, merkte op dat de universiteiten al zo’n 30 jaar een fundamentele transformatie hebben ondergaan, waarbij onderwijs en onderzoek, mede door financiële prikkels van de overheid, in toenemende mate bedrijfsmatig worden aangestuurd. De vraag is of deze sombere beschouwingen ook op de tandheelkundige faculteiten van toepassing zijn?

 • Tandheelkunde of overheid - wie is de weg kwijt?

  H.W. Kersten

  4 juli 2014

  NTvT juli en augustus 2014 Redactioneel

 • De mogelijk grootste verandering die de tandheelkundige zorg de laatste 100 jaar heeft meegemaakt is de start van de 4-jarige opleiding tot mondhygiënist met als doel verbreding van het takenpakket van de mondhygiënist door het overnemen van taken van de tandarts. Na 4 afgestudeerde cohorten is het opvallend dat er in het veld niet noemenswaardig veel is veranderd.

 • Verslechtert het kindergebit?

  G.J. Truin

  6 juni 2014

  NTvT juni 2014 Redactioneel

 • Regelmatig verschijnen krantenartikelen dat het weer slechter gaat met het kindergebit. In 2011 luidde mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurg R.R.M. Bos de noodklok met de uitspraak: “Ik heb nog nooit zoveel verrotte peutergebitten gezien als nu” (AD, 20 mei 2011). Hij gaf aan regelma...

 • De prevalentie van diabetes mellitus neemt toe en verwacht wordt dat in 2030 bijna 10% van de volwassen wereldbevolking hieraan zal lijden. Het betreft vooral diabetes mellitus type 2. Al geruime tijd wordt in de literatuur melding gemaakt van een wederzijdse beïnvloeding tussen diabetes en chronis...

 • Genetica en stoornissen van tanderuptie: een toekomstverkenning

  C.E.L. Carels, A.M. Kuijpers-Jagtman, B.C.M. Oosterkamp

  4 april 2014

  NTvT Tanderuptie Redactioneel

 • De laatste jaren worden genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij tanderuptie. Om te onderzoeken of andere tanderuptieproblemen een andere genetische etiologie hebben, zou op een systematische manier genetisch diagnostisch onderzoek moeten worden gedaan bij patiënten met diverse vormen van eruptiestoornissen. Het klinisch diagnostisch classificatiesysteem moet dan worden bijgesteld. Zoals in andere vakgebieden, kan dit ertoe leiden dat de huidige klinische nomenclatuur op basis van de moleculaire diagnose moet worden herzien. Op de langere termijn opent de identificatie van gendefecten ook de deur naar gepersonaliseerde behandelingsstrategieën (‘personalized medicine’) door middel van de zogenoemde ‘moleculaire therapie’, een meer algemene term voor wat eerst startte als gentherapie.

Selecteer zoekcriteria