Zoek in het NTvT archief

Er zijn 159 zoekresultaten gevonden.

 • First class of economy?

  J.H. Vermaire

  3 oktober 2014

  NTvT oktober 2014 Redactioneel

 • Economie beperkt zich niet tot grote tabellen op de achterste pagina’s van een dagblad. Het is veel meer dan dat. Je zou economie kunnen beschouwen als het onderzoek naar de verdeling van geluk. Met andere woorden: antwoord geven op de vraag hoe de nu beschikbare middelen in een maatschappij zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet zodat de verdeling van geluk maximaal is; nu en in de toekomst.

 • Onrust binnen de universiteiten

  M.A.J. Eijkman

  5 september 2014

  NTvT september 2014 Redactioneel

 • In de Opinie-bijlage van het NRC/Handelsblad (31 mei 2014) werd een aantal krasse meningen verkondigd over de toestand op de universiteiten. De voorzitter van de Vereniging Beter Onderwijs in Nederland en tevens filosoof aan de Vrije Universiteit, Ad Verbrugge, merkte op dat de universiteiten al zo’n 30 jaar een fundamentele transformatie hebben ondergaan, waarbij onderwijs en onderzoek, mede door financiële prikkels van de overheid, in toenemende mate bedrijfsmatig worden aangestuurd. De vraag is of deze sombere beschouwingen ook op de tandheelkundige faculteiten van toepassing zijn?

 • Tandheelkunde of overheid - wie is de weg kwijt?

  H.W. Kersten

  4 juli 2014

  NTvT juli en augustus 2014 Redactioneel

 • De mogelijk grootste verandering die de tandheelkundige zorg de laatste 100 jaar heeft meegemaakt is de start van de 4-jarige opleiding tot mondhygiënist met als doel verbreding van het takenpakket van de mondhygiënist door het overnemen van taken van de tandarts. Na 4 afgestudeerde cohorten is het opvallend dat er in het veld niet noemenswaardig veel is veranderd.

 • Verslechtert het kindergebit?

  G.J. Truin

  6 juni 2014

  NTvT juni 2014 Redactioneel

 • Regelmatig verschijnen krantenartikelen dat het weer slechter gaat met het kindergebit. In 2011 luidde mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurg R.R.M. Bos de noodklok met de uitspraak: “Ik heb nog nooit zoveel verrotte peutergebitten gezien als nu” (AD, 20 mei 2011). Hij gaf aan regelma...

 • De prevalentie van diabetes mellitus neemt toe en verwacht wordt dat in 2030 bijna 10% van de volwassen wereldbevolking hieraan zal lijden. Het betreft vooral diabetes mellitus type 2. Al geruime tijd wordt in de literatuur melding gemaakt van een wederzijdse beïnvloeding tussen diabetes en chronis...

 • Genetica en stoornissen van tanderuptie: een toekomstverkenning

  C.E.L. Carels, A.M. Kuijpers-Jagtman, B.C.M. Oosterkamp

  4 april 2014

  NTvT Tanderuptie Redactioneel

 • De laatste jaren worden genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij tanderuptie. Om te onderzoeken of andere tanderuptieproblemen een andere genetische etiologie hebben, zou op een systematische manier genetisch diagnostisch onderzoek moeten worden gedaan bij patiënten met diverse vormen van eruptiestoornissen. Het klinisch diagnostisch classificatiesysteem moet dan worden bijgesteld. Zoals in andere vakgebieden, kan dit ertoe leiden dat de huidige klinische nomenclatuur op basis van de moleculaire diagnose moet worden herzien. Op de langere termijn opent de identificatie van gendefecten ook de deur naar gepersonaliseerde behandelingsstrategieën (‘personalized medicine’) door middel van de zogenoemde ‘moleculaire therapie’, een meer algemene term voor wat eerst startte als gentherapie.

 • Nascholing en het imago van mondzorgverleners

  W.G. Brands

  7 maart 2014

  NTvT maart 2014 Redactioneel

 • Voor veel tandartsen en mondhygiënisten is het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde een belangrijke bron van bij- en nascholing. In het meest ideale geval zal een tandarts of een mondhygiënist bij- en nascholing volgen omdat hij (m/v) in het vak geïnteresseerd is en zijn patiënten optimaal wil behandelen. Feitelijk is een registratie van de nascholing voor deze mondzorgverlener nauwelijks nodig en wordt registratie en de eisen die daaraan gesteld worden misschien wel als een belediging of in ieder geval als een blijk van wantrouwen opgevat.

 • Toenemende bemoeienis in 2014?

  A. van Luijk

  7 februari 2014

  NTvT februari 2014 Redactioneel

 • Het ziet er naar uit dat 2014 een woelig jaar wordt in de tandheelkunde. Misschien komen er lagere tarieven en komt er steeds meer bemoeienis van de zorgverzekeraars met ons werk. Voor sommige tandheelkundige producten, zoals implantaten en een steg bij edentaten, stellen de verzekeraars op dit moment al dusdanig scherpe maximumprijzen, dat men bijna gedwongen wordt om naar Aziatische producenten uit te wijken. Het kan daarbij geen kwaad om rond te kijken en te zien hoe het bijvoorbeeld bij de huisartsen gaat.

 • Bias: niets menselijks is ons vreemd

  B. Stegenga

  10 januari 2014

  NTvT januari 2014 Redactioneel

 • Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt uiteraard gestreefd naar het bereiken van een onderzoeksresultaat dat een correcte weerspiegeling is van de werkelijkheid. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, is er iets mis met de validiteit van het onderzoek en is er sprake van een (of meer) systematische fout(en), ofwel bias.

 • Gezondheidsvoorlichting en kunstmatige intelligentie

  M.A.J. Eijkman

  6 december 2013

  NTvT december 2013 Redactioneel

 • Vooral in de Verenigde Staten, West-Europa en Australië wordt veel geëxperimenteerd met computersystemen die zodanig zijn geprogrammeerd dat patiënten automatisch en gericht antwoord kunnen krijgen op vragen over hun gezondheid. Deze vorm van gezondheidsvoorlichting is veelbelovend omdat patiënten in hun eigen tijd en tegen geringe kosten antwoord kunnen krijgen op klemmende problemen.

Selecteer zoekcriteria