Zoek in het NTvT archief

Er zijn 162 zoekresultaten gevonden.

 • Toenemende bemoeienis in 2014?

  A. van Luijk

  7 februari 2014

  NTvT februari 2014 Redactioneel

 • Het ziet er naar uit dat 2014 een woelig jaar wordt in de tandheelkunde. Misschien komen er lagere tarieven en komt er steeds meer bemoeienis van de zorgverzekeraars met ons werk. Voor sommige tandheelkundige producten, zoals implantaten en een steg bij edentaten, stellen de verzekeraars op dit moment al dusdanig scherpe maximumprijzen, dat men bijna gedwongen wordt om naar Aziatische producenten uit te wijken. Het kan daarbij geen kwaad om rond te kijken en te zien hoe het bijvoorbeeld bij de huisartsen gaat.

 • Bias: niets menselijks is ons vreemd

  B. Stegenga

  10 januari 2014

  NTvT januari 2014 Redactioneel

 • Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt uiteraard gestreefd naar het bereiken van een onderzoeksresultaat dat een correcte weerspiegeling is van de werkelijkheid. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, is er iets mis met de validiteit van het onderzoek en is er sprake van een (of meer) systematische fout(en), ofwel bias.

 • Gezondheidsvoorlichting en kunstmatige intelligentie

  M.A.J. Eijkman

  6 december 2013

  NTvT december 2013 Redactioneel

 • Vooral in de Verenigde Staten, West-Europa en Australië wordt veel geëxperimenteerd met computersystemen die zodanig zijn geprogrammeerd dat patiënten automatisch en gericht antwoord kunnen krijgen op vragen over hun gezondheid. Deze vorm van gezondheidsvoorlichting is veelbelovend omdat patiënten in hun eigen tijd en tegen geringe kosten antwoord kunnen krijgen op klemmende problemen.

 • Tijdschrift of strijdschrift

  W.G. Brands

  8 november 2013

  NTvT november 2013 Redactioneel

 • De directie en de redactie van het tijdschrift zijn er trots op dat de lezer nu ook de eerste afleveringen van het tijdschrift via de website in kan zien. Een archief is meer dan een verzameling rariteiten waarover men zich kan verbazen. Zeker in deze tijd waarin volop gekeken wordt of veel werk in de tandheelkunde niet gedaan kan worden door bijvoorbeeld tandartsassistenten die een beperkte opleiding hebben genoten, maar die zich wel verdiept hebben in de technische aspecten van een heel klein onderdeel van de tandheelkunde, is het nuttig om te zien op welke manier de eerste tandartsen zich juist van deze groepen onderscheidden.

 • De tand in al zijn facetten

  J.A. Baart

  4 oktober 2013

  NTvT oktober 2013 Redactioneel

 • Op donderdagavond 14 november en de hele vrijdag 15 november 2013 vindt in De Doelen te Rotterdam het congres ‘De tand in al zijn facetten’ plaats. Feitelijk is dit congres de tweede editie van een zeer succesvol eerder congres met dezelfde naam en dezelfde locatie in 2009. In veel gevallen best...

 • Binnen de tandheelkunde lijkt de aandacht voor het maken van richtlijnen en andere regels over een breed front sterk toegenomen. Dat brede enthousiasme is niet zonder risico’s. Richtlijnen zijn bedoeld om een consensus over een bepaald onderwerp of om ‘evidence’ voor een bepaalde behandeling z...

 • Problemen in uw praktijk

  H.S. Brand

  5 juli 2013

  NTvT juli en augustus 2013 Redactioneel

 • Tandartsen beseffen terdege het belang van goede scholing over medische incidenten, maar zij ontberen het vertrouwen in staat te zijn de jusite diagnose te stellen en correct te handelen. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil daarom ook een bijdrage leveren aan de continue bijscholing van tandartsen op dit terrein. Er zijn een aantal filmpjes in een tandartspraktijk opgenomen waarin leden van LOTUS (Landelijke Organisatie tot Uitbeelding van Slachtoffer) verschillende acute situaties uitbeelden. Deze filmpjes zullen de komende maanden een voor een online op de website worden gezet.

 • Kosteneffectiviteit en cariëspreventie

  C. van Loveren

  7 juni 2013

  NTvT juni 2013 Redactioneel

 • Interessant epidemiologisch onderzoek uit Australië (J Den Res 2008; 87: 69-72), waarin een cohort mensen vanaf de leeftijd van 5 tot 35 levensjaar werd gevolgd, toonde aan dat de populatie globaal kan worden ingedeeld in 3 groepen. Ongeveer 15% krijgt veel cariës, circa 40% een middelmatige hoeve...

 • De tienkamper in de tandheelkunde

  L. Van Zeghbroeck

  10 mei 2013

  NTvT mei 2013 Redactioneel

 • Voor mij zijn de tandartsen algemeenpractici de tienkampers in de tandheelkunde. Zij zijn de allrounders in de tandheelkunde en dienen op zeker 10 vlakken goed te scoren om hun job tot een goed einde te brengen. Uiteraard dient er de kennis en de kunde te zijn in alle subdisciplines van de tandheelk...

 • Bereikbaarheid in de praktijk

  J.H.G. Poorterman

  5 april 2013

  NTvT april 2013 Redactioneel

 • Sociale media hebben een aantal sterke kanten. Zij zijn vaak erg actueel, overal snel ter plekke, digitaal gesproken dan, en de inhoud van een website is eenvoudig te verspreiden. Een nadeel is dat iedereen van alles kan zeggen over de desbetreffende bedrijven of personen, zonder dat duidelijk is of...

Selecteer zoekcriteria