Zoek in het NTvT archief

Er zijn 346 zoekresultaten gevonden.

 • Gingivarecessies en orthodontie

  A.M. Renkema, J.A.D. Padmos, G. de Quincey

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Gingivarecessies vormen de meest zichtbare parodontale aandoening. De prevalentie van gingivarecessies is hoog. Het worteloppervlak wordt letterlijk blootgesteld aan negatieve invloeden, zoals erosie, slijtage, verkleuring en cariës. Bovendien kunnen gingivarecessies de kwaliteit van leven beïnvloeden door een verhoogde sensibiliteit voor warm en koud en een verminderde dentogingivale esthetiek. De etiologie van gingivarecessies is complex en wordt beschouwd als multifactorieel. Teneinde de ontwikkeling van gingivarecessies tijdens en na een orthodontische behandeling te voorkomen dient rekening gehouden te worden met verschillende factoren waarbij het handhaven van een optimale mondhygiëne en het respecteren van de ‘biologische envelop’ cruciaal zijn. Wanneer eenmaal recessies zijn ontstaan, kan orthodontie zelfs een positieve rol spelen bij de behandeling ervan.

 • Gingivarecessies en parodontale plastische chirurgie

  G. de Quincey, J.A.D. Padmos, A.M. Renkema

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Parodontale plastische chirurgie wordt gedefinieerd als de verzameling chirurgische behandelingen die worden uitgevoerd om ontwikkelingsstoornissen en anatomische, traumatische en pathologische afwijkingen van de gingiva, de alveolaire mucosa en het alveolaire bot te voorkomen of te corrigeren. Recessiebedekkingen ressorteren onder deze term en worden inmiddels ruim 50 jaar met wisselend succes toegepast. Er bestaan meerdere indicaties voor de behandeling van gingivarecessies. Wanneer de behandeling van eerste keus - een conservatieve benadering - geen soelaas (meer) biedt, kunnen gingivarecessies worden behandeld met behulp van parodontale plastische chirurgie. Het doel van de chirurgie is volledig herstel van de anatomische structuren in het gebied van de recessie. Gedurende de afgelopen decennia zijn hiertoe diverse chirurgische technieken ontwikkeld, waarbij de keuze voor een bepaalde techniek afhangt van verschillende factoren, zoals het aantal defecten, de grootte ervan en de hoeveelheid gekeratiniseerde gingiva rond het defect.

 • De versnelde orthodontische behandeling

  A.M.L. Liem, E.J. Hoogeveen, J. Jansma, Y. Ren

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Een orthodontische behandeling kent doorgaans een lang behandeltraject, hetgeen voor patiënten vaak een belemmerende factor is. Om dit probleem te verhelpen zijn chirurgische technieken ontwikkeld ter ondersteuning en bespoediging van de orthodontische behandeling. Er werden 2 systematische literatuuronderzoeken van klinische en dierexperimentele onderzoeken gedaan om een betrouwbare conclusie te trekken over de effectiviteit van de verschillende chirurgische technieken. In totaal werden 18 klinische en 22 dierexperimentele onderzoeken geanalyseerd. In beide literatuuronderzoeken werd gekeken of de technieken in versnelde tandverplaatsing resulteerden en welke complicaties er mogelijk optraden. Daarnaast werd onderzocht welk biologisch mechanisme er mogelijk ten grondslag ligt aan de versnelde tandverplaatsing. In beide literatuuronderzoeken resulteerde de gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling in tijdelijke versnelde tandverplaatsing met minimale complicaties. Er werd een toename van de catabolische en anabolische activiteiten waargenomen. Echter, op basis van de kwaliteit van de huidige literatuur moet worden geconcludeerd dat er nog onvoldoende informatie is voor algemene conclusies en er meer gestandaardiseerd prospectief onderzoek nodig is om een betrouwbare uitspraak te doen over de optimale behandelingstechniek.

 • Interdisciplinaire orthodontisch-chirurgische behandeling van schisis van 9 tot 20 jaar

  A.M. Kuijpers-Jagtman, A.B. Mink van der Molen, F. Bierenbroodspot, W.A. Borstlap

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Schisis is een veelvoorkomende congenitale afwijking die bij ongeveer 1 op elke 600 pasgeborenen voorkomt. Kinderen met een schisis worden behandeld door een interdisciplinair team van specialisten waarbij participatie van ouders en kind in het zorgtraject centraal staat. De orthodontische en gelaatsorthopedische behandeling van een kind met schisis duurt vele jaren. Kinderen krijgen vaak genoeg van de lange behandeling en daardoor kunnen problemen ontstaan met de medewerking en de mondhygiëne. Daarom is het verstandig om 5 goed gedefinieerde stadia te onderscheiden en te proberen daartussen enige ‘beugelvrije’ perioden in acht te nemen. De 3 orthodontische behandelfasen in de leeftijdsperiode van 9 tot 20 jaar bestaan uit orthodontische behandeling rond het sluiten van de spleet met een bottransplantaat, de behandeling van de blijvende dentitie en tot slot een eventuele gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling aan het einde van de groeifase. Een goede interdisciplinaire samenwerking van de tandheelkundige disciplines is hierbij essentieel.

 • Tandheelkundige radiologie: wet- en regelgeving

  P.F. van der Stelt

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Thema

 • Sinds de ontdekking van röntgenstraling is medische beeldvorming een van de belangrijkste toepassingen. In de loop der jaren is door ervaring en wetenschappelijk inzicht de kennis van schadelijke effecten van straling op weefsel aanzienlijk vergroot. Dit heeft geleid tot de International Commis...

 • Het ALARA-principe. Achtergronden en toepassing in de praktijk

  W.E.R. Berkhout

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Thema

 • Optimalisatie van de stralingsbescherming heeft een geschiedenisdie begint vlak na de ontdekking van röntgenstraling. Met het toenemen van de kennis over stralingseffecten op de mens is het begrip steeds verder verfijnd en sinds 1973 wordt het optimali­seren van de stralingsdosis aangeduid...

 • Indicatie voor en frequentie van intraorale röntgenopnamen

  J.H.G. Poorterman

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Thema

 • Het maken van röntgenopnamen heeft een belangrijke plaats in de hedendaagse tandartspraktijk. Vanwege de blootstelling aan röntgenstraling vraagt elke opname om een rechtvaardiging. Voor- en nadelen van risico en diagnostische opbrengst moeten daarom elke keer opnieuw worden afgewogen. Een...

 • De tandheelkundige röntgenopname: valkuilen en verrassingen

  S. Bakx, K. Syriopoulos

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Thema

 • Richtlijnen accepteren een percentage heropnamen van 10% bij tandheelkundige röntgenopnamen. Het percentage heropnamen ligt in de praktijk veel hoger. Bij intraorale röntgenopnamen blijken filmpositionering en foutieve inschietrichting de voornaamste redenen voor heropnamen te zijn. Gebrui...

 • Radiobiologische aspecten van tandheelkundige röntgendiagnostiek

  R.C. Hoogeveen, G.J.M.J. van den Aardweg

  8 mei 2015

  NTvT Röngtendiagnostiek in de algemene praktijk Thema

 • Spoedig na de ontdekking van röntgenstraling werd duidelijk dat toepassing ervan schadelijke effecten kon veroorzaken. Het vakgebied van de radiobiologie houdt zich bezig met deze schadelijke effecten. In dit artikel worden de voor de tandheelkunde relevante theoretische concepten uit de radiob...

 • Het imago van de tandarts. Herhaalt de geschiedenis zich?

  W.G. Brands

  6 juni 2014

  NTvT Geschiedenis en tandheelkunde in Nederland Thema

 • De vraag of tandheelkunde (bijna) alleen bestaat uit een aantal technische vaardigheden is niet alleen relevant voor het imago van tandartsen, maar ook voor de zelfstandige toegankelijkheid van andere beroepsgroepen.

Selecteer zoekcriteria